Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: Arabische taallessen ter discussie

27/11/17 om 15:57 - Bijgewerkt om 21:44

Op maandag 27 november kwam de gemeenteraad van Oostende bijeen. De N-VA interpelleerde over de Arabische taallessen 'georganiseerd door stad en OCMW', al is dat laatste juist het punt van discussie.

Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: Arabische taallessen ter discussie

© HH

 • Hannes Hosten

  Einde openbare zitting

  De openbare zitting van de gemeenteraad is ten einde.

 • Hannes Hosten

  Germonpré: "Prijs om toegankelijkheid eens positief in de kijker te zetten"

  Schepen Tom Germonpré erkent dat toegankelijkheid een thema moet zijn voor iedereen. "Ik denk dat iedereen daar ook mee bezig is", zegt hij. "Een van de dingen die we doen, is het uitreiken van de toegankelijkheidsprijs voor winkels of horecazaken die een inspanning leveren om toegankelijk te zijn. Vorig jaar lauwerden we een winkel, dit jaar wordt het een horecazaak. Het was wat vreemd dat er vorig jaar zaken werden genomineerd die niet toegankelijk waren. Maar ik betreur uw kritiek in de krant, want de toegankelijkheidsprijs is er gekomen op vraag van enkele mensen met een beperking, die de problematiek eens op een positieve manier in de kijker wilden stellen. Er zijn zeker nog pijnpunten: straten en pleinen moeten verder toegankelijk gerenoveerd worden en bij oudere handelszaken is er nog werk te doen. Maar wat de toegankelijkheidsprijs betreft, wil ik niet in de plaats treden van de commissie personen met een handicap, die heel goed werkt onder leiding van Charlie Wylie. Volgende week wordt de winnaar bekendgemaakt."

 • Gillian Lowyck

  Collins Nweke pleit voor meer toegankelijkheid

  De laatste interpellatie komt van Collins Nweke (Groen). Hij heeft het over de toegankelijkheid van publieke plaatsen in Oostende.

  "Heel wat publieke plaatsen zijn niet toegankelijk voor niet alleen mensen met een beperking maar ook van jonge ouders met kinderwagen. En heel wat winkels die genomineerd zijn voor de toegankelijkheidsprijs zijn niet te bereiken voor rolstoelgebruikers", stelt hij.

  "Het is nog mogelijk om binnen de huidige legislatuur een globale visie op toegankelijkheid te ontwikkelen en uitvoeren", zegt hij.

  Hij stelt onder andere voor om elk lid van het schepencollege verantwoordelijk te maken voor toegankelijkheid binnen zijn/haar eigen beleidsdomein.

 • Hannes Hosten

  Tom Germonpré: "Kerstboomverbrandingen ingebakken in de Oostendse couleur locale"

  Schepen Tom Germonpré antwoordt. "De kerstboomverbranding is een oeroude traditie, die erg ingebakken zit in de Oostense couleur locale. Ik denk niet dat het goed is om in te grijpen op zaken die mensen belangrijk vinden. We gaan ook niet aan de scouts zeggen dat ze geen kampvuur meer mogen houden. Ik wil best eens in Beerse gaan kijken hoe ze het daar doen, ook met de organisatoren van de kerstboomverbranding, maar zolang zijn een aanvraag indienen, bewijst dat dat er voldoende draagvlak is in Oostende."

 • Gillian Lowyck

  Sofie Cloet (Groen) pleit voor alternatief voor kerstboomverbranding

  Sofie Cloet (Groen) pleit voor een alternatief voor de kerstboomverbranding.

  "Strikt genomen stelt de wet dat je geen organisch afval in de openlucht mag verbranden als daarbij de emissienormen overschreden worden. Dat is wel het geval bij kerstboomverbrandingen. Steeds meer gemeenten gaan op zoek naar een duurzaam alternatief, zoals een kerstbomenjacht."

  Ze plein voor een warm, sfeervol evenement dat de kerstboomverbranding vervangt.

  "Is het stadsbestuur zich bewust van de negatieve impact op het milieu? En is het stadsbestuur bereid om na te denken over alternatieven?"

 • Gillian Lowyck

  Vanessa Vens leest brief voor

  Bart Tommelein (Open VLD) geeft een antwoord aan Bart Tommelein. "Ik denk niet dat u alle mensen op één hoopje moet hopen. Het OCMW, integratie, dat is belangrijk. Maar wie bent u om te zeggen welke taal de belangrijkste is, tegen mensen die een taalcursus willen volgen?"

  Hij zegt dat hij ook benieuwd is naar andere culturen. "Hina Bhatti, de gemeenteraadsvoorzitter, is trouwens een voorbeeld van hoe het wel kan."

  Vanessa Vens (SP.A) sluit af met een briefje dat ze deze week heeft ontvangen, van een Oostendse nieuwkomer. Ze leest de brief voor.

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Stad promoot actieve deelname aan Vrijdaggebed"

  Björn Anseeuw (N-VA) geeft drie voorbeelden van activiteiten die de stad subsidieert en waardoor volgens hem de islam gepromoot worden. "Mensen kunnen een rondleiding krijgen in de moskee en actief deelnemen aan het Vrijdaggebed. Dat is dus bidden! Ik vind niet dat de stad dit moet promoten."

  "En mevrouw Vens, ik heb niet gezegd dat de maatschappelijk werkers onvoldoende doen om cliënten in de Nederlandse les te krijgen. Maar tot april 2016 werd het volgen van de lessen niet geregistreerd en hadden de maatschappelijk werkers niets in handen om hen daarop aan te spreken. Nu wel, op aangeven van de N-VA-gemeenteraadsleden. Het duurde lang tegen dat jullie door hadden hoe belangrijk Nederlandse taallessen zijn. En ondanks de wachtlijsten geven jullie subsidies voor Arabische lessen! En dan nog met de boodschap dat we dat moeten doen om te kunnen praten met onze buur!"

 • Gillian Lowyck

  "Stadsbestuur promoot religie niet"

  Ook Bart Tommelein (Open VLD) reageert: "Ik weet niet wat uw groot probleem is. Ik zou als liberaal nooit aanvaarden dat het stadsbestuur een religie promoot. En ik denk niet dat dit stadsbestuur dit doet. Er wordt toch geen enkele Oostendenaar verplicht om zich in te schrijven voor een cursus", zegt hij.

 • Hannes Hosten

  Vanessa Vens: "Sancties voor wie Nederlandse lessen niet volgt"

  Ook Vanessa Vens replikeert op de kritiek van Björn Anseeuw. "Met erkende vluchtelingen die een leefloon aanvragen, sluiten wij een traject af. Een van de elementen daarin is het volgen van taallessen. We zien dat er een lange wachtlijst is voor de taallessen op instapniveau, georganiseerd door de Vlaamse overheid. In september zijn er in Oostende 343 mensen gestart met die taallessen. Bij afwezigheden spreken de maatschappelijk werkers die cliënten aan. Als dat niet lukt, wordt een procedure opgestart. Dat gebeurde in september voor 26 cliënten. In 2015 en 2016 werden 22 sancties uitgesproken. Ondanks al onze inspanningen wordt nog altijd gezegd dat onze maatschappelijk werkers niets doen voor het leren van Nederlands. Dat vind ik straf."

 • Gillian Lowyck

  "Veel vraag van de Oostendenaars"

  Christian Verougstraete (Vlaams Belang) komt ook tussen op dit punt. "Het is niet aan ons, maar aan hen om zich aan te passen. Het is niet wij die Arabisch moeten leren", zegt hij. "Met dit initiatief geeft u een volledig verkeerd signaal."

  Tom Germonpré (SP.A) reageert. "De organisatie is in handen van Vormingplus. Ze worden gesubsidieerd vanuit de overheid om cursussen en vorming te organiseren. Dit moet vanuit actuele thema's. Dit thema is superactueel. Er is ontzettend veel vraag vanuit de Oostendenaars naar hoe de islam in elkaar zit, hoe de taal in elkaar zit... Er is enorm veel interesse. En dat wordt niet enkel in Oostende georganiseerd."

  "Ook VOKA organiseert dergelijke cursussen", weet Tom Germonpré.

  "Ik denk dat kennis maken met andere culturen eigen is aan de Vlaming, en dat dat geen teken van zwakte is, maar de sterkte is van de economie."

 • Hannes Hosten

  Björn Anseeuw: "Arabisch leren is de wereld op zijn kop"

  Björn Anseeuw (N-VA) opent zijn tussenkomst over de Arabische lessen met enkele onverstaanbare woorden Arabisch. Hij kan niet begrijpen dat Oostendenaars nu Arabische taallessen kunnen volgen, georganiseerd door de stad, om een praatje met hun Arabische buurman te kunnen slaan. Dit is de wereld op zijn kop! Als wij een praatje willen slaan met een buur, dan moet dat in het Nederlands! 60% van de 400 mensen die leefloon krijgen en Nederlands leren, brossen eens per maand. Zonder reden komen ze niet opdagen in de lessen. Slechts drie van die 240 mensen werden vorig jaar geschorst. De Arabische buren moeten niet te veel moeite doen om Nederlands te leren, nee, wij zullen wel Arabisch leren", maakt Björn Anseeuw zich kwaad.

  "Deze taallessen kaderen zelfs in een veel ruimer project. Dit stadsbestuur vindt het nodig om iets te doen aan het imago van de islam, zo staat er te lezen in de doelstellingen. 'Misschien nog koranlessen, waarom niet?', vroeg ik me af. En dan kwam de aap uit de mouw: die zitten al in het programma! Net als actieve deelname aan het Vrijdaggebed. En dat allemaal met Oostends belastinggeld! Iedereen mag van mij geloven wat hij wil, maar als de islam een imagoprobleem heeft, dan is het omdat sommigen onder hen lak hebben aan onze samenleving. Daar moeten wij geen begrip voor hebben."

 • Gillian Lowyck

  "Wat met containerpark IVOO?"

  Werner Verbiest (N-VA) interpelleert over de toekomst van het containerpark van de IVOO. "Wanneer je wil bouwen op iemand anders zijn eigendom, moet je minimum vooraf een akkoord met de mede-eigenaars hebben. Dat is niet gebeurd", zegt hij over de bouw van het nieuwe containerpark op Zandvoorde.

  "De IVOO heeft nog altijd geen inzage gekregen in de plannen. Ondanks het feit dat er een bouwvergunning is ingediend, weet de eigenaar nog altijd niet wat er zal gebeuren."

  Hij informeert naar een stand van zaken.

  Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) reageert: "Er is een tijdelijke overeenkomst die loopt tot februari 2018. Tegen dan moeten we een aantal problemen oplossen. Hoe gaan we dit overnemen? Wie gaat de verharding betalen van de verschuiving van de groencompostering? Er is ook een landmeter aangesteld om precies te betalen wie wat van welke terreinen inneemt. Daarnaast zijn er ook enkele personeelsproblemen."

 • Hannes Hosten

  Wouter De Vriendt over gebrek aan fietstrommels

  Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over het gebrek aan fietstrommels in Oostende. "Verschillende Oostendenaars vertelden me dat ze wachten op een plek om hun fiets te stallen in een fietstrommel", aldus De Vriendt. "Ik informeerde en vernam dat 273 mensen op de wachtlijst staan en dat de persoon die al het langst wacht, al sinds februari 2012 op de wachtlijst staat. Dan moet je fietstrommels bijplaatsen. Maar dat is te weinig gebeurd. Ik vind dat geen goed bestuur."

  Schepen Tom Germonpré reageert dat er 22 fietstrommels staan in Oostende. "Waar er veel vraag is, is het niet zo eenvoudig om geschikte plaatsen te vinden. Mensen willen een fietstrommel nabij hun woning. Met fietstrommels op het trottoir zijn heel wat mensen niet gelukkig, ik denk aan mensen met een beperking. De cijfers tonen aan dat er een grote vraag naar fietsenstalling is, maar fietstrommels zijn maar een deel van de oplossing. Ze plaatsen geeft aanleiding tot weer nieuwe vragen en daarom zijn er al steden mee gestopt."

  "Wij zoeken een combinatie van maatregelen. Plaatsen in leegstaande ruimtes, een oefening waar we al mee bezig zijn in het centrum van de stad. Voor volgend jaar is weer een budget voorzien van 50.000 euro, goed voor een tiental fietstrommels, maar het is echt de bedoeling om creatiever te zijn en andere oplossingen te vinden."

  Wouter De Vriendt noemt het een "fabeltje" dat er geen plaatsen te vinden zijn voor fietstrommels. "Niemand heeft daar last van, maar de stad heeft dit gewoon verwaarloosd. En nu staat men hier te blinken." Tom Germonpré roept Wouter De Vriendt op om plaatsen door te geven en die kondigt aan dat te zullen doen "op voorwaarde dat u er ook een fietstrommel plaatst."

 • Gillian Lowyck

  "Welke functie krijgt Hangaar 1?"

  Björn Anseeuw (N-VA) vraagt welke functie Hangaar 1 in de toekomst krijgt.

  "Er zijn diverse onderhandelingen bezig", reageert Martine Lesaffre (Open VLD).

  Björn Anseeuw vraagt nogmaals om te antwoorden op de vraag. Hij krijgt geen antwoord.

 • Hannes Hosten

  Nancy Bourgoignie: "Sociaal isolement doorbreken"

  Schepen Nancy Bourgoignie reageert: "We merken dat vaste eters in de ontmoetingscentra ouder worden en moeilijker in het ontmoetingscentrum geraken. We willen hen daarin tegemoetkomen. Op Zandvoorde heeft mijn collega Germonpré gezorgd voor een cambio-standplaats ter hoogte van het ontmoetingscentrum 't Kasteeltje. Vandaar kwam het idee om vrijwilligers in te schakelen die mensen gaan ophalen met de Cambio-wagen. Zij worden hier niet voor vergoed en dit is dan ook geen meerkost voor de stad. Het gaat ook over het doorbreken van het sociaal isolement en daarom zouden we dit graag in alle wijken opstarten. Het gaat over heel korte afstanden, maar die veel oudere mensen te voet niet meer kunnen afleggen. Door dit project zullen ze veel langer kunnen genieten van het samen eten in plaats van thuis hun maaltijd te moeten opeten."

 • Gillian Lowyck

  Maaltijdgebruikers van en naar 't Kasteeltje met Cambio

  Collins Nweke (Groen) heeft vragen bij de vervoersdienst die de stad wil opzetten met Cambio. Daarbij zouden maaltijdgebruikers van OC 't Kasteeltje een beroep kunnen doen op Cambio om naar de maaltijd te gaan.

  "Wij juichen dit toe, maar stellen ons toch enkele vragen. Dit lijkt ons de core business van de Minder Mobielen Centrales. En waarom komt het ene ontmoetingscentrum aan bod en het andere niet? We hadden ook graag een kostenraming van het project gezien."

 • Hannes Hosten

  John Crombez: "Ik steun dit project heel erg"

  Ook John Crombez (SP.A) reageert om te zeggen dat hij het fruitproject heel erg steunt. "De Vlaamse overheid trekt nog meer geld uit, zelfs om kinderen te leren wat gezond eten is. De N-VA steunt dat ook. De verantwoordelijheid van de ouders? Als we een gedragsverandering willen, schakelden we altijd al de scholen in, denk aan tanden poetsen en zo. En we kunnen ook het plaatselijk Vlaams fruit een duw in de rug geven."

 • Gillian Lowyck

  "Dit is een taak van de volledige samenleving"

  Tom Germonpré (SP.A) reageert. "Ik hoop dat u uw kinderen meer dan één portie groenten en fruit geeft per dag. Aangewezen is drie, vier stukken per dag. Dus zelfs zo zullen we er niet in komen."

  De schepen legt uit hoe ze tot dit project zijn gekomen. Het stadsbestuur stelde de vraag hoe ze kinderen meer fruit kunnen doen eten, aan een specialiste van de Universiteit Gent. Fruit in stukjes, gesneden, aanbieden op school en er een klassikaal pedagogisch moment van maken, waren de aanbevelingen.

  "Ik denk dat het ook een taak van de ouders, maar dat zorgen voor gezonde kinderen een taak is van de volledige samenleving", verdedigt de schepen zich.

 • Hannes Hosten

  N-VA over fruit in scholen: "Hoever moet de betutteling gaan?"

  De N-VA heeft bij monde van Manu Beuselinck kritiek op de subsidiëring van vers fruit in de scholen. "Het stadsbestuur legt 330.000 euro subsidie op tafel voor vier keer fruit per week. Is er dan niemand die zegt: 'Tom, ben je dat zeker, staat daar geen nul te veel?'", verwijst hij naar de bevoegde schepen Tom Germonpré. "Voor alle sportclubs is het subsidiebudget 278.000 euro. Sportkans, om kansengroepen te laten sporten, krijgt maar 120.000 euro. De helft van de scholen heeft geen interesse in uw project en ging niet in op uw mail. Misschien omdat zij wel creatief zijn en grootouders betrekken bij het fruit snijden. Wij vinden ook dat de ouders de eerste verantwoordelijken zijn om hun kinderen fruit te laten eten. Maar zij worden niet betrokken in uw project. Hoever moet de betutteling gaan? Geen enkele lokale handelaar kan hiervan profiteren, maar één firma levert gesneden fruit. Ecologisch? Ook niet. Twee keer per week moet een vrachtwagen alle scholen aandoen, het fruit moet apart verpakt worden en de scholen zullen moeten investeren in koelkasten. Het lijkt ons eerder te doen om weer iets gratis te geven. Wij zijn ook voor fruit voor kinderen, maar zouden hier zeker lokale handelaars bij betrekken."

 • Hannes Hosten

  Schot in dossier Oosteroeverduinen

  Sofie Cloet (Groen) is verheugd dat er eindelijk schot zit in het dossier van de herinrichting van de Oosteroeverduinen. De gemeenteraad keurt nu het tracé van de paden en straten goed. Ze hoopt op een natuurbeheervisie op lange termijn en is bezorgd om de duinengordel. "Door de nieuwe bewoning zal de druk op de duinen toenemen. We mogen daar niet blind voor zijn", vindt ze. Schepen Vandecasteele zegt dat voor natuurbehoud het nodige gedaan wordt.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!