Live Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke:"Dit schandaal is erger dan Samusocial"

12/10/17 om 15:50 - Bijgewerkt om 21:05

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Middelkerke samen. Op het einde ontspoorde de zitting opnieuw.

Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke:"Dit schandaal is erger dan Samusocial"

© MF

 • Matthias Feyen

  Opnieuw einde in mineur

  "Er bestaan drie soorten subsidies bij de sportdienst", steekt schepen van Sport Johnny Devey (Open VLD) van wal. "Het is niet mijn taak als schepen om het werk van de gerechtelijke politie uit te voeren. De mensen van het personeel doen perfect hun werk, laat dat duidelijk zijn. De officials worden uitbetaald als alle betalingsstukken binnengebracht worden bij de sportdienst. Is het aan de ambtenaar om te zien of de handtekening geldig is? Dat laat ik er buiten. De stavingsstukken werden gecontroleerd door de sportdienst in samenspraak met de financiële dienst. Drie stavingsstukken klopten er niet. Ik ga hier niet discussiëren, maar ga morgen naar de sportdienst en de documenten zullen klaarliggen", sluit Johnny Devey af.

  "In 2015 werd er voor 80.000 euro uitbetaald en nog kennen jullie subsidies toe", gaat Jean-Marie Dedecker verder, maar hij wordt tot de orde geroepen door de voorzitter. "Uw vraag ging over de modaliteiten en de toekenning. De vraag werd beantwoord", klinkt het.

  "Je gaat mijn micro nog niet uitdoen, want die zijn er hier nog niet. De supervisor is bij u geweest, burgemeester, en u heeft ermee gelachen. Nu doen jullie alsof jullie uit de lucht vallen. Ik heb hier het bewijs van de vervalsing van handtekeningen. Wat gaan jullie daarmee doen? Ik ga dit dossier afgeven bij de commissaris", aldus Jean-Marie Dedecker.

  Geert Verdonck (Progressief Kartel) wil ook tussenkomen, maar dat mag niet van de voorzitter. Daarop gaan de poppen opnieuw aan het dansen en sluit de voorzitter de zitting. Daardoor kunnen Tom Dedecker (LDD) en Anthony Goethaels niet interpelleren en is alweer een woelige zitting achter de kiezen.

 • Matthias Feyen

  "Dit schandaal is erger dan Samusocial"

  "Wettelijk gezien moeten de subsidies teruggeëist worden. Als jullie nu niet in beroep gaan tegen dat vonnis dat op basis van valse verklaringen en valse stukken tot stand kwam, dan begrijp ik het niet meer. Jullie zijn verkozen om het volk te vertegenwoordigen. Het hele dossier ligt hier klaar bij mij. Als je weet hebt van een misdrijf, meneer de commissaris, dan moet u ingrijpen. We praten vandaag over een graaicultuur in de politiek en Samusocial en dergelijke, maar dit schandaal is erger dan dat."

  "Wat raadslid Dedecker mij toedicht klopt niet. U wil mij in een slecht daglicht stellen een jaar voor de verkiezingen. Ik heb enkel getekend voor de ontvangst van de stukken, nergens heb ik iets goedgekeurd. Geef mij de stukken waarop u aantoont dat ik iets heb goedgekeurd. Dan kan het schepencollege een tuchtsanctie opstarten tegen mij. Ik heb de bevoegdheden die u mij toedicht niet", haalt secretaris Pierre Ryckewaert fors uit. "U bent hier de grootste filou in deze zaak", briest Jean-Marie Dedecker. "Bewijzen!", roept de secretaris hem terug.

 • Matthias Feyen

  Oorverdovende stilte

  Jean-Marie Dedecker blijft minutenlang aan het woord en haalt verslagen van de International Tennis Federation erbij. In de zaal blijft het oorverdovend stil. "Bij de vraag blijven", zegt Michel Landuyt even later.

  "De atleten zijn niet uitbetaald en van alle tennistornooien is de uitbetaling van de officials vervalst. De gemeentesecretaris is de boezemvriend van de organisator. Meneer Van den Broucke is naar de rechtbank gestapt, maar dat is een ander verhaal", gaat Jean-Marie Dedecker onverstoord verder, waarop hij beseft dat hij per abuis een naam heeft genoemd.

 • Matthias Feyen

  Opnieuw het tennisdossier

  Jean-Marie Dedecker opent de interpellatieronde waarbij hij naar eigen zeggen de geschiedenis van het tennisdossier schetst. "Het gaat hier om een kluwen van valse facturen tussen bepaalde partners. Ik ga geen namen noemen, moest je niet weten over wie het gaat. Het gaat over iemand hier in de zaal", klinkt het bewust vaag.

 • Matthias Feyen

  Mededeling van de voorzitter

  Michel Landuyt (Open VLD) doet een mededeling aan de raadsleden nadat het laatste punt op de agenda gestemd is. "Alle vragen moeten 48 uur vooraf ingediend worden volgens het huishoudelijk reglement. Als een raadslid scheldwoorden of beledigingen gebruikt, dan wordt hij tot de orde geroepen. De raadsleden moeten bovendien bij de letterlijke tekst van hun ingediende vraag blijven", klinkt het.

  "Toelichten mag, maar u moet bij de vraag blijven", repliceert hij op Jean-Marie Dedecker. "Ik hoop dat dat respect wederzijds is", stelt het LDD-raadslid.

 • Matthias Feyen

  Goedkeuring of kennisname?

  "Of we dit u goedkeuren of afkeuren, we moeten het toch uitvoeren", merkt Danny Van den Broucke op bij het punt over de kerkfabrieken. "Kunnen we hier niet gewoon een kennisname van maken", oppert het onafhankelijk raadslid. "Dan moet je weer geen mening hebben", klinkt het elders op de oppositiebanken.

 • Matthias Feyen

  "Megalomaan project in Lombardsijde" komt al even ter sprake

  "Een parking in het midden van het centrum is niet meer van deze tijd", zegt Geert Verdonck even later, nog altijd tijdens de bespreking van hetzelfde agendapunt. "Het is tijdelijk", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

  Daarop gaat de discussie over in de interpellatie van Tom Dedecker, over het megalomaan project dat zou worden uitgevoerd door de onderneming Debaillie in Lombardsijde. "Er is niet van transparantie in het gemeentehuis. U zei aan het begin van de legislatuur dat het gemeentehuis een glazen huis moet zijn. Wel het wordt dringend tijd dat u eens de ramen wast", aldus Geert Verdonck.

  "De wet zegt dat de gemeenteraad beslist. Wij bepalen de toelichtingsnota", merkt Jean-Marie Dedecker even later op in de discussie. "Er zit een toelichting bij het dossier en het gaat om meer dan 'maar' twee lijntjes tekst: negen", repliceert de voorzitter op de oppositie.

  "Proficiat, negen lijntjes voor een budget van 1 miljoen euro", aldus Jean-Marie Dedecker. "Het is nagevraagd bij Binnenlandse Zaken en dat volstaat", aldus Michel Landuyt.

  Op het einde van het derde agendapunt neemt Jean-Marie Dedecker nog de nieuwe stripplannen van de gemeente op de korrel.

 • Matthias Feyen

  Uitgesponnen discussie

  De bespreking van de budgetwijziging 3 van 2017 brengt het debat naar de aankoop van kunst in Middelkerke en het kunstenevenement Beaufort. "De vorige keer hebben wij een kunstwerk overgekocht van een andere gemeente. We gaan uiteraard geen plastic zaksjes en aangespoelde taksjes aankopen, wees gerust. Kunstwerken moeten een meerwaarde zijn voor Middelkerke", stelt Michel Landuyt.

  "De laatste editie van Beaufort werd uitgebreid besproken bij de kustburgemeesters. We hebben er vertrouwen in dat men met iets waardevols afkomt", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

  "Volgend jaar zou het project van het nieuwe zwembad opgestart worden", laat schepen van Sport Johnny Devey (Open VLD) later optekenen.

 • Matthias Feyen

  OCMW-voorzitter blijkt afwezig

  OCMW-voorzitter Dirk Gilliaert (CD&V) is afwezig en kan dus niet tussenkomen bij de kennisname van de budgetwijziging 2017. Geert Verdonck neemt daarop schepen Bart Vandekerckhove (Open VLD) op de korrel.

  "Het budget is goedgekeurd in de OCMW-raad", merkt Michel Landuyt even later op. "Wij verwachten dat jullie voorbereid zijn om te antwoorden op onze vragen", aldus Geert Verdonck.

 • Matthias Feyen

  Oppositie wil meer transparantie

  Zoals elke zitting stemt de oppositie tegen bij de stemming van het eerste agendapunt, de goedkeuring van het verslag van de vorige raad. "De journalisten vragen mij telkens wat voor vragen ik ga stellen. Waarom mogen pers en publiek niet officieel weten welke interpellaties er volgen op de gemeenteraad?"

  "We gaan met het schepencollege een standpunt innemen hierover", aldus voorzitter Michel Landuyt (Open VLD). Die opmerking valt niet in goede aarde bij Geert Verdonck (Progressief Kartel).

  Tom Dedecker mengt het in het debat en gaat niet akkoord met het verslag van de vorige raad, waarop de discussie al meteen losbarst. Geert Verdonck (Progressief Kartel) wil inpikken op een discussie de vorige raad, maar de voorzitter gaat er niet op in. "Hier keuren we enkel het verslag goed", klinkt het.

 • Matthias Feyen

  "Megalomanie in Lombardsijde"

  Tom Dedecker (LDD) plant een tussenkomst over een project in Lombardsijde. "Via digitale media nam ik kennis van een megalomaan project dat zou worden uitgevoerd door de onderneming Debaillie in Lombardsijde. Het gaat om een megalomaan vrijetijdproject dat mogelijk de leefbaarheid van Lombardsijde zal aantasten. Tot op heden is de gemeenteraad op geen enkele wijze geïnformeerd over deze plannen. Zal dit project de leefbaarheid van een klein dorp als Lombardsijde aantasten? Is het opportuun een hotel te bouwen op deze locatie", luidt de interpellatie.

 • Matthias Feyen

  Interpellaties

  Anthony Goethaels (N-VA) diende vier vragen in, onder meer over de kinderopvang in Leffinge, de aankoop van verplaatsbare camera's en problemen met het leidingwater in Westende en Lombardsijde.

 • Matthias Feyen

  Magere agenda

  De agenda is met 11 punten eerder beperkt. Op de agenda staan onder meer enkele budgetwijzigingen. Er zijn ook enkele punten over de kerkfabrieken op het grondgebied van Middelkerke.

 • Matthias Feyen

  In een notendop

  De samenstelling van de raad (toen Natacha Lejaeghere nog niet als onafhankelijke zetelde).

  De samenstelling van de raad (toen Natacha Lejaeghere nog niet als onafhankelijke zetelde). © KW

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!