Live Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: 15 miljoen euro investeringen in 2018

21/12/17 om 18:32 - Bijgewerkt op 22/12/17 om 03:39

De laatste gemeenteraad van het jaar in Middelkerke was meteen ook de langste zitting. Onder meer het budget 2018 stond op de agenda.

Herbeleef de gemeenteraad in Middelkerke: 15 miljoen euro investeringen in 2018

© MF

 • Matthias Feyen

  Einde van de gemeenteraad

  Het politieke jaar 2017 zit erop in Middelkerke. Op donderdag 11 januari, over drie weken al, vindt de volgende zitting plaats.

  Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht

 • Matthias Feyen

  Burgemeester geeft vergissing toe

  Tom Dedecker (LDD): "Begin deze week verstuurde de kabinetsmedewerker van de burgemeester een persbericht namens Open VLD in verband met een nieuwe kandidaat op de lijst van Open VLD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De mail van de medewerker werd verstuurd tijdens de werkuren, met officiële hoofding en logo van de gemeente en via een officieel mailadres van de gemeente. Nochtans gaat het om een louter partijpolitieke agenda", interpelleert Tom Dedecker (LDD), die enkele PS-schandalen in Wallonië aanhaalt. "Op electoraal vlak zeg ik: doe zo verder. Minister van Onderwijs Joëlle Milquet moest voor dergelijke feiten zelfs ontslag nemen. Deze feiten zijn ernstig."

  "U schiet met een kanon op een mug. Een kabinetsmedewerker vervult kabinetstaken, dat valt niet te kwalificeren als een politiek pamflet of propaganda. Uw vergelijking met minister Milquet houdt geen steek. Dit is opnieuw een beschuldigende tussenkomst, want Milquet gebruikte overheidsgelden voor haar persoonlijke campagne. Ik geef toe dat ik een vergissing beging, ik had dat via een persoonlijk mailaccount moeten verzenden", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele.

  "Deze reactie siert u, mevrouw. Ik neem daar genoegen mee, uw functieomschrijving klopt. Voor mij is de zaak gesloten", reageerde Tom Dedecker verrassend mild. "Het is eens wat anders", laat Lode Maesen optekenen.

 • Matthias Feyen

  "Wurgcontracten voor lokale sportclubs"

  Tom Dedecker (LDD): "De gemeente kende het leveringsrecht voor de cafetaria's van het petanquegebouw Middelkerke en de voetbalkantines Lombardsijde en Leffinge toe aan Brouwerij Haacht voor een periode van 15 jaar, dit tot algemene onvrede van deze sportclubs, die door dergelijk contact een groot deel van hun werkingsmiddelen verloren. Brouwerij Haacht meldde in oktober dat er een afnameverplichting is van 300 hectoliter per jaar, het equivalent van 108.000 pinten bier. Dit is een wurgcontract. Ik begrijp niet hoe je als lokale overheid ruzie kan maken met je lokale sportclubs. Eén van de clubs wou het contract met de brouwerij niet tekenen."

  "108.000 pinten bier? Dat is hier je reinste alcoholisme", grapte Jean-Marie Dedecker. "De sportclubs worden bedreigd door de afnemer", sluit Tom Dedecker zijn interpellatie af.

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V): "Het contract voor exclusief leveringsrecht werd in februari 2013 aangegaan door het schepencollege, voor 15 jaar in ruil voor een vergoeding van 17.500 euro per jaar zonder btw. Intussen zijn de gebouwen in erfpacht overgedragen aan het AGB. Ik ben toevallig voorzitter van de raad van bestuur. De juridische dienst van de gemeente heeft dit bekeken. Hun advies: de gemeenteraad en het schepencollege zijn niet langer bevoegd langer bevoegd voor het beheer van deze gebouwen. Deze vraag is dus voor de raad van bestuur van het AGB. Dit punt stond nog nooit op de agenda van het AGB, hoe kan ik hierover dan zaken zeggen?"

  Tom Dedecker: "Maandag was er normaal een vergadering bij het AGB, maar u heeft de datum afgelast omdat u wist dat dit op de gemeenteraad kwam."

  "Er waren amper agendapunten, ik dacht dat dit daarom net zou toegejuicht worden", zegt de schepen. "Ik raad alle Middelkerkse clubs aan om dat contract te stoppen en ik zal dit op de agenda van de raad van bestuur zetten", sluit Tom Dedecker af.

 • Matthias Feyen

  Afbraakvergunning of niet?

  Geert Verdonck (Progressief Kartel) interpelleert over garage Omnia in de Leopoldlaan. "Het gaat hier om een beschermd gebouw. Ondanks die beschermde status, werd het gebouw op de voorgevel na blijkbaar afgebroken door de nieuwe eigenaar. Dat gebouw stond toevallig op de kaft van een uitgave van Onroerend Erfgoed enkele jaren geleden, maar blijkbaar vindt Middelkerke dat niet belangrijk. Heeft het schepencollege een afbraakvergunning afgeleverd? Ik denk niet dat er een vergunning is van Onroerend Erfgoed."

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V): "Het schepencollege leverde geen afbraakvergunning af. De stabiliteitswerken werden uitgevoerd zonder vergunning. De burgemeester vorderde de staking van de werken en de politie kwam ter plaatse voor de vaststelling. De werken moesten stilgelegd blijven. Op het moment dat de burgemeester een pv liet opmaken, waren er twee aanvragen binnen voor twee stedenbouwkundigde vergunningen. Onroerend Erfgoed keurde dat goed, maar legde randvoorwaarden op. De aanvrager heeft twee jaar om aan de werken te beginnen, maar besliste intussen om de parkeergarage onderaan niet te bouwen. Hun argumenten waren dat het moeilijk is om bekwame aannemers te vinden."

  "Ik heb geen visie van het schepencollege gehoord. Wanneer zijn die vergunningen afgeleverd? Na de afbraak?", wil Geert Verdonck weten. "De aanvraag was lopende", laat de schepen optekenen.

  "Het gebouw zal niet instorten bij stormpje, dit was een bewuste afbraak door de aanvrager. Met zoiets kom je niet weg in een andere stad of gemeente. Onroerend Erfgoed was niet op de hoogte op het moment van de afbraak", aldus Geert Verdonck.

  "Als we niet deftig kunnen discussiëren, dan moet ik de zitting stil leggen", komt voorzitter Michel Landuyt tussen.

 • Matthias Feyen

  N-VA Middelkerke blijft doorgaan

  Anthony Goethaels op Facebook

  Anthony Goethaels op Facebook © Facebook

 • Matthias Feyen

  Chiro Westende in Calidris

  Lode Maesen (Progressief Kartel) komt tussen over de Chiro van Westende. "De jeugdbeweging werd een tijdje geleden ondergebracht in de Calidris in Westende. Ze kreeg hiervoor de conciërgewoning ter beschikking. De conciërgewoning echter blijkt momenteel onvoldoende geschikt voor het huisvesten van een jeugdbeweging. De verwarming is dikwijls defect en enkele lokalen vertonen tekenen van schimmel en vochtigheid."

  "Deze zomer zijn er werken uitgevoerd aan het dak ter bestrijding van vochtinsijpeling. Een dakdekker kwam snel ter plaatse. We volgen dit probleem zeker op. Ik ga binnenkort samenzitten met de volwassen begeleider", antwoordt schepen Bart Vandekerckhove (Open VLD).

 • Matthias Feyen

  Stand-upcomedy versus Pano

  Geert Verdonck (Progressief Kartel) haalt tussendoor uit naar het gedrag van de voorzitter. "U moet stoppen met te zeggen dat er niet geantwoord mag mogen. Dat mag ook wel eens in het verslag staan", haalt hij uit.

  Lode Maesen is niet gediend met het antwoord van de schepen en laat dat duidelijk blijken. "Hoe kan u nu zeggen dat de ballast geen fietsers kan dragen, maar wel een kusttram? Ik vraag mij af wanneer u eens gaat opkomen voor de inwoners van Middelkerke. U moet ijveren voor Lombardsijde. Er staat nu al onkruid op de bedding. U kan mij geen verslagen voorleggen waarop AWV zegt dat het niet evident is. Doe uw werk, u wordt ervoor betaald."

  "De volgende keer beginnen we om 14 uur 's middags", klinkt het elders op de oppositiebanken wanneer zijn collega's Lode Maesen proberen duidelijk te maken dat hij al lang aan het woord is.

  "Volgend jaar is er een programma voor stand-upcomedians op televisie, dat zou iets voor u zijn", grapt voorzitter Michel Landuyt (Open VLD). "Liever daarin dan in Pano", repliceert Tom Dedecker.

 • Matthias Feyen

  Trambedding in Lombardsijde

  Lode Maesen (Progressief Kartel) komt tussen over de 'oude' trambedding in Lombardsijde. "Mijn voorstel voor een veilig fietspad, in afwachting van de heraanleg van de doortocht Lombardsijde-Dorp tot aan Nieuwpoort, lanceerde ik eerder al. Ik las in het recentste infoblad van CD&V Middelkerke dat er op de oude bedding geen fietspad kan komen. Volgens de schepen van Openbare Werken en haar partij blijven de ballast en de boordstenen van de bedding intact om wegverzakkingen en gevaarlijke putten te vermijden", klinkt het.

  Lode Maesen wil weten welke stappen de schepen reeds nam om van de oude trambedding, in afwachting van de vernieuwing van de doortocht Lombardsijde, een veilig, voorlopig en betaalbaar fietspad te maken.

  "De grond van de trambedding is eigendom van het Vlaams Gewest. AWV kreeg het beheer van De Lijn. De gemeente Middelkerke is geen eigenaar. De bevoegde dienst van de gemeente deed nogmaals navraag enkele dagen geleden. Een tijdelijk fietspad voorzien is niet evident. De huidige ballast is technisch niet geschikt voor fietspaden. Bovendien zouden er problemen opduiken met de afwatering. We moeten ook denken aan de veiligheid van de fietsers zelf. Er komt ook een infovergadering", antwoordt schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V).

 • Matthias Feyen

  Start van de interpellaties

  Anthony Goethaels (N-VA) interpelleert over parkeerplaatsen voor de buitenschoolse opvang in de Dorpsstraat in Leffinge. Hij ijvert voor een Kiss & Ride-zone tijdens bepaalde uren aangezien er veel verkeer is in de Dorpsstraat.

  "Dit komt aan bod in de cel mobiliteit. Er komt een Kiss & Ride-zone juist voor de deur", antwoordt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD). "Er zijn al niet veel parkeerplaatsen in de Dorpsstraat, we kunnen beginnen met één. Er komt ook plaatselijk een zone 30. Dat komt er wellicht in de loop van januari, dat moet het schepencollege nog bekijken."

 • Matthias Feyen

  Het hek is van de dam

  Schepen van Sport Johnny Devey: "Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 2016 en 2017. Het schepencollege heeft beslist om het dossier van 2016 te heropenen. We vragen raadslid Dedecker om de stukken over vermeend misbruik en gefoefel over te maken"

  Daarop is het hek van de dam. "De documenten liggen hier! Ik heb dat afgegeven!", briest Jean-Marie Dedecker.

  "Het is niet aangewezen om de opschorting aan te houden. Dat betekent niet dat de projectgroep voorstelt om de subsidie uit te keren", zegt schepen Devey.

  "U bent de vis aan het verdrinken. Nergens sprak ik van 2017. U heeft met een oplichter en een vervalser te maken, dat staat erin. U zal blijven geld uitkeren, ik kom er wel achter waarom. Misschien worden hier meerdere personen beter van. Maar nu is hij weg hé, het gemeenteraadslid in kwestie. Het kan niet anders of u bent medeplichtig", laat Jean-Marie Dedecker optekenen.

  "Dat moet genoteerd worden in het verslag! Op dit moment heb ik geen strafregister, ik heb zelfs nog nooit een veroordeling opgelopen voor te snel rijden. Wij volgen onze administratie en wij hebben om geen enkel vlak reden om de subsidies voor 2017 niet uit te betalen. Er is een bijkomend onderzoek gevraagd, 2016 is nog niet afgelopen", sluit Johnny Devey af.

  De meerderheidsleden stemmen tegen het toegevoegd agendapunt. Iemand van de LDD-fractie doet een schaap na. "Kuddegedrag", klonk het eerder deze raad.

 • Matthias Feyen

  "Verdoken pornofilm"

  Jean-Marie Dedecker (LDD) plaatste een extra punt op de agenda met als onderwerp 'terugvordering van subsidies tennistornooien georganiseerd door vzw Westend TC Lacodam'.

  "Het eindrapport van de bijzondere projectgroep-subsidies tennistornooien - goed voor 38 pagina's - bevat voldoende elementen, onder andere inzake vervalste handtekeningen en gemanipuleerde lijsten van de prestaties en de vergoedingen van de officials om tot de terugvordering van de subsidiebedragen over te gaan. Ik vraag daarom om de zwaarst mogelijke sanctie op te leggen aan de aanvrager van subsidies die bij herhaling valse stukken neerlegde. Niet optreden zou het gedogen of zelfs aanvaarden van het neerleggen van valse stukken goedkeuren", aldus het extra punt.

  "Waarom houden jullie die man - ik ga zijn naam niet noemen, het is een gemeenteraadslid - de hand boven het hoofd? Is hier ergens een verdoken pornofilm die niet mag boven water komen misschien? Voor alle duidelijkheid gooi ik geen steen naar de ambtenaren, zij zitten hiermee opgezadeld", aldus Jean-Marie Dedecker, terwijl er in de raadzaal een oorverdovende stilte weerklinkt. "Dit gaat over subsidies van honderdduizenden euro's, voor alle duidelijkheid."

 • Matthias Feyen

  Nieuwe straatnaam

  Door de geplande realisatie van een nieuwe verkaveling ten westen van de Golfbrekerslaan moet een nieuwe straat aangelegd worden.

  De Cultuurraad en de heemkring Graningate hebben het voorstel 'Duindistelweg' geformuleerd als naam voor de straat, dit naar analogie met de reeds aanwezige straten die telkens naar bloemen verwijzen en omdat de duindistel een typische bloem aan de kust is.

 • Matthias Feyen

  "We vergeten Westende zeker niet"

  Bij de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Kustzone - project reconversie en verdichting Westende Bad botst Tom Dedecker met schepen Liliane Pylyse-Dewulf. "U stelt dit voor als een masterplan voor Westende-Bad. Bent u niet beschaamd? Al jaren laat u Westende-Bad links liggen. Jullie hebben niets gedaan daar. Nu is er een probleem omdat er binnen tien maanden verkiezingen zijn."

  "De vorige legislatuur gebeurden er enorm veel werken in Westende", aldus burgemeester Janna Rommel-Opstaele, waarna ze een hele lijst opsomt. "We vergeten Westende zeker niet", klinkt het.

  "Betrek de bevolking van Westende-Bad van bij het begin en niet op het einde. Immobiliën mogen een inbreng hebben, maar mogen niet alles overnemen", aldus Geert Verdonck (Progressief Kartel).

  "Het wordt tijd dat jullie de bevolking juist inlichten", weert schepen Pylyser-Dewulf zich. "Er zijn burgers die wél heel gelukkig zijn in Westende", vult burgemeester Janna Rommel-Opstaele aan.

 • Matthias Feyen

  Desaffectatie van de Schorrenstraat

  In oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestek goedgekeurd voor de opmaak van een nieuw ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 'Recreatie Zeelaan'.Het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de ontwikkeling van het gebied voor recreatie ter hoogte van de Koninklijke Baan/Zeelaan door middel van een waterrecreatieterrein, meer bepaald een wavepool, aangevuld met horecafaciliteiten in de vorm van verschillende strandbars en beachrestaurants, maar ook een hotelaccommodatie complementair aan het watersportgebeuren.De Schorrenstraat ligt middenin het te ontwikkelen gebied en legt hierdoor een hypotheek op de ontwikkeling van het gebied. Door de Schorrenstraat te onttrekken aan het openbaar domein kan het gebied als één geheel ontwikkeld worden. "Weer een cadeau voor een bevriende ondernemer", oordeelt de LDD-fractie.

  "Zouden jullie daar geen antwoord op geven", vraagt Geert Verdonck (Progressief Kartel) de leden van de meerderheid nadat zijn vraag niet beantwoord wordt. "De stemming is al bezig", is voorzitter Michel Landuyt (Open VLD) kordaat, wat op hoongelach wordt onthaald.

 • Matthias Feyen

  Raad opnieuw van start

  Het tweede deel start meteen met de stemming van het punt Project Vrijetijdspark Krokodiel. De oppositie stemt tegen, Danny Van den Broucke (onafhankelijke) onthoudt zich.

 • Matthias Feyen

  Zitting geschorst

  Na drie uur gemeenteraad beslist de voorzitter om de zitting te schorsen zodat iedereen even kan pauzeren.

 • Matthias Feyen

  "Bart De Wever doet het ook zo in Antwerpen"

  "Het heeft er alle schijn van dat dit een tweede casinoverhaal wordt. We tekenen een blanco cheque en als het misgaat, dan draait de Middelkerkse belastingbetaler ervoor op", zegt Tom Dedecker, nog altijd over het Project Vrijetijdspark Krokodiel.

  "PPS-constructies hebben een specifiek karakter, dat weet u maar al te goed. Uw vriend Bart De Wever doet het ook zo, er komt een politiegebouw in Antwerpen en de stad staat borg."

  "En dan? Als hij in de Schelde springt, zal ik dat niet in de Noordzee doen. Daar wordt dat dossier gedragen door een miljoen inwoners, hier door 19.000 inwoners. Dat is een groot verschil", aldus Jean-Marie Dedecker.

  "We willen echt niet dwarsliggen, laat dat duidelijk zijn. Doe maar doe zo verder. De VRT zal wel opnieuw zenden", haalt Tom Dedecker de Pano-reportage nog eens aan.

 • Matthias Feyen

  Discussie sleept heel lang aan, casino komt ter sprake

  De discussie tussen Jean-Marie Dedecker en schepen Johnny Devey over het project Vrijetijdspark Krokodiel gaat onverkort verder. "Wij proberen om de site op te kuisen en aan te pakken. Er komt een mooie recreatiemogelijkheid voor de zwemmers. Ik heb hier een blaadje bij mij dat ik straks eens zal voorlezen, wacht maar", aldus Johnny Devey.

  Daarna volgt een lange, uitgesponnen discussie over de procedure. Onder meer Diego Demarcke (LDD) hekelt de meerderheid dat er geen plannen getoond worden op het projectiescherm. "We spreken hier gewoon in de lucht over die materie", zegt hij.

  "Misschien tussendoor een paar vraagjes als intermezzo", vraagt Geert Verdonck (Progressief Kartel) sarcastisch nadat de discussie maar blijft uitlopen.

  "De procedure is wettelijk verlopen", laat de secretaris optekenen, waarna de discussie overgaat op het casinodossier. Jean-Marie Dedecker neemt het casino van Knokke als voorbeeld en legt de meerderheid cijfers voor. "Het verschil is wel dat de gemeente moet betalen daar. Wij steken geen euro in het nieuwe casino", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD).

  "Ik heb het gevoel dat jullie smeken om een casino-bisverhaal op tien maanden voor de verkiezingen. Voor mij niet gelaten", zegt Tom Dedecker.

  Mario Declerck (Open VLD) verwijt de oppositie tussendoor dat het al lang niet meer over het onderwerp gaat.

 • Matthias Feyen

  "We hebben alle tijd"

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek van het project Vrijetijdspark Krokodiel Middelkerke, middels openbare procedure met mogelijkheid tot onderhandelen.

  "Ik ben blij dat jullie inzien dat jullie uit de bocht zijn gegaan", aldus Geert Verdonck (Progressief Kartel) nadat hij een hele waslijst vragen stelt voor schepen van Sport Johnny Devey (Open VLD). Jean-Marie Dedecker wil ook vragen stellen vooraleer de schepen kan antwoorden. "Doe maar hoor, we hebben alle tijd", aldus de schepen.

  "Wij wilden niet om 20.30 uur beginnen, dat komt door jullie! Normaal begint de gemeenteraad om 19 uur. Wij moeten niet voltallig zijn omdat we anders niet in aantal zouden kunnen zijn", haalt Jean-Marie Dedecker uit.

  Ter herinnering: door het vertrek van Natacha Lejaeghere houden de meerderheidsfracties nog 13 van de 25 zetels over.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!