Live Herbeleef de gemeenteraad in Menen: over centen en gebouwen

25/06/18 om 17:01 - Bijgewerkt om 22:22

Negentien punten op de gemeenteraad maandagavond, met onder meer een budgetwijziging.

Herbeleef de gemeenteraad in Menen: over centen en gebouwen

© BELGA

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  je leest meer in de krant van West-Vlaanderen op vrijdag.

 • Stefaan Lernout

  Schoolomgeving J&M Sabbestraat

  "Wat met het Plan voor verkeersveiligheid van de schoolomgeving in de J&M Sabbestraat. Wanneer is het plan klaar?" vraagt Vincent Dumortier (CD&V)

  "Er is het deel schoolomgeving en het deel riolering, antwoordt schepen Dirk Vanholme (NV-A). We liepen vertraging op doordat de wijze van gunnen diende aangepast te worden. het leek toen beter één aannemer aan te stellen voor zowel omgevingswerken als riolering. Die opdracht gaven we aan Aquafin maar daar bleek dat de ontwerpers niet het mandaat hadden om schoolomgeving uit te tekenen; Dat is een gegeven van vorige week."

 • Stefaan Lernout

  nog steeds geen handtekening onder klimaatmanifest?

  Terug raadslid Mingels:

  "Waarom heeft de burgemeester van Menen, als enige burgemeester van de Leiedalregio, het Klimaatmanifest niét ondertekend?"

  schepen Mieke Syssauw (Open VLD) antwoordt dat ze een brief hebben gestuurd naar Leiedal. "We stellen vast dat heel wat punten in het klimaatmanifest een zeer ingrijpende impact kunnen hebben. En dat er een aantal zaken als niet of zeer moeilijk haalbaar insteken. Daarom hebben we besloten om het niet te ondertekenen maar ons wel in te zetten voor een aantal maatregelen die al in het uitgangspunt zitten van onze ruimtelijke uitvoeringsplannen.

  Niet alles is echter haalbaar. Een handtekening houdt een engagement in, soms is het beter om geen handtekening te plaatsen en wel de nodige actie op het terrein te doen.

  "Het zijn voorbeelden", antwoordt raadslid Mingels. "Voorstellen, geen afdwinbare punten. We geven hiermee het signaal dat stad Menen het klimaat niet belangrijk vindt. Dus dring ik er nogmaals op na om het te ondertekenen. En ik wil jullie gerust een aantal suggesties aan de hand doen van realiseerbare punten."

 • Stefaan Lernout

  En wat met het oorlogsmonument in Lauwe ?

  vraagt raadslid Mingels zich af.

  Zal het monument op Lauwe Plaats tegen 11 november 2018 de restauratie gekregen hebben die het verdient?"

  "De gunning van de werken is toegekend; De werken zullen pas na het verlof gebeuren. De bestaande stukken arduin worden afgenomen en de kolom hersteld. Op dat moment staat het monument in de stellingen. Maar het zal klaar zijn tegen de volgende herdenkingsplechtigheid in november", aldus schepen Dirk Vanholme (N-VA)

 • Stefaan Lernout

  Mausoleum is in slechte staat

  Philippe Mingels (SP.A/Groen): " Op vrijdag 8 juni was ik aanwezig op de nocturne ingericht ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het Provinciaal Mausoleum ter Herdenking van de Politieke Gevangenen van West-Vlaanderen. Dat mausoleum heeft er nog nooit zo slecht uitgezien. Het kan een grondige schoonmaakbeurt en best ook enige restauratie gebruiken. De letters zijn niet meer leesbaar."

  "We geven je voor een stuk gelijk", geeft burgemeester Martine Fournier (CD&V) toe. "We zullen kijken hoe we het monument kunnen opknappen."

 • Stefaan Lernout

  Japanse Duizendknoop

  "Die Grote Waternavel is omzeggens verdwenen uit de Oude Leie. En dat is goed nieuws", zegt Philippe Mingels (SP.A/Groen)

  "Het slechte nieuws is dat Menen er intussen weer een nieuw probleem bij heeft. Dat probleem heet Japanse Duizendknoop en die invasieve soort is, volgens mijn persoonlijke waarnemingen, aanwezig in het Brouwerspark, ter hoogte van het talud, en ook langs de Moeskroenstraat, omgeving Pont Neuf. Het probleem met deze plant is dat ze onwaarschijnlijk woekert en garant staat voor tal van problemen, zoals het verdringen van alle andere vormen van vegetatie, die noodzakelijk is om bv erosie tegen te gaan, het beschadigen van allerlei infrastructuur enz.

  "Inderdaad een zeer taaie plant", bevestigt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Er is helaas geen actieplan, het is niet mogelijk hem uit te roeien. We vewijderen ze waar mogelijk. Maar het is niet mogelijk om de planten helemaal uit te graven in het Brouwerspark. Waar dat wel mogelijk is doen we dat wel."

 • Stefaan Lernout

  Wat is dat met de Sint-Jansbraderie ?

  Waarom werd de route van de St-jansbraderie ingekort en door wie? "vragen Virginie Breye (Nieuw) en Nik De Clercq (N-VA).

  Schepen Laurent Coppens (CD&V): "Het uitganspunt is dat de braderie georganiseerd wordt door de handelaars. Dat is zo in de barakken en ons Dorp. We stelden vast dat de handelaars er niet meer in slaagden de Sint-Jansbraderie te organiseren. Dus keken ze naar de stad. Wij hebben een aantal jaren terug iemand extern aangeworven om contact op te nemen met de handelaars. Aanvankelijk liep dat goed maar vorig jaar was er ontstellend weinig volk. Er waren veel te veel 'gaten' en dat is dodelijk voor dergelijke organisatie. Een extern iemand bood zich aan om de braderie opnieuw te organiseren, als stadsbestuur zaten we dan ook regelmatig samen met die persoon. We hebben onze principiële goedkeuring gegeven, maar we hebben ook meegedeeld dat we pas onze effectieve goedkeuring zouden geven als we het plan zagen met de deelnemende handelaars. Vanuit de dienst evenementen hebben we herhaaldelijk dat plan opgevraagd. Uiteindelijk is dat plan er - te laat - gekomen. Het college heeft vorige week de beslissing genomen om op zaterdag heel het centrum verkeersvrij te houden maar dat niet te doen op vrijdag en de doorsteek Bruggestraat/Ieperstraat vrij te houden."

  "Het is mijn mening dat we als stad nog eens met de handelaars alles opnieuw dienen te bekijken. Eventueel met een externe inbreng. En dat de Sint-Jansbraderie terug een nieuw elan vindt."

  "Dit jaar was nog slechter dan vorig jaar", bevestigt raadslid Breye. "het is inderdaad aangewezen om met de handelaars en de organisator samen te zitten. Voor een aantal handelaars viel alles in het water. De communicatie was te laat, zo op het laatste moment nog in 't Geel Blaadje. Werkelijk heel jammer."

 • Stefaan Lernout

  Gemeentemonitor van de Standaard - geen goed nieuws verhaal voor Menen

  Vriginie Breye heeft het gemeenteprofiel van Menen bekeken zoals dat werd voorgesteld in de Standaard. Ze somt een aantal cijfers op, zoals de slaagcijfers van scholieren, het gemiddelde inkomen en de afstand tot wijkgroen. Telkens komt Menen er niet echt goed uit.

  Raadslid Breye vraagt hoe die cijfers zijn geëvolueerd vergeleken met 2000 en 1980?

  "Wij hebben die enquête niet uitgevoerd", antwoordt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "Het is onmogelijk om vergelijkbare cijfers te geven omdat de methodiek tussen de verschillende enquêtes niet dezelfde zijn.

 • Stefaan Lernout

  bedrijventerrein Menen-Wervik

  "Waar komt Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik ?"

  vraagt raadslid Nuytten.

  Dat is nog niet duidelijk, dat zal in de komende maanden duidelijk worden.

  'Ik heb gelezen dat schepen Lust die in Menen-West wil", antwoordt raadslid Nuytten.

  "helemaal niet zeker", antwoordt schepen Mieke Syssauw (Open VLD). Er zijn vijf mogelijke lokaties. De keuze zal bekend gemaakt worden en dan zal het Publiel plan MER in voege gaan.

  Maar er is nog niets beslist, de drie gemeenten hebben natuurlijk hun eigen voorkeur.

 • Stefaan Lernout

  bezinningsruimte Menen : warm en slechte geluidskwalitetit

  We zijn begonnen met de talrijke vragen van de raadsleden. Rudy Nuytten (Open Stad) bijt de spits af: "Tijdens een plechtigheid in de bezinningsruimte merkte ik dat er niet genoeg stoelen staan, de airco niet werkte en de geluidsinstallatie slecht. En toch vraagt men hiervoor een retributie! Waarin ik me nog steeds niet kan vinden."

  "De airco is inderdaad defect, deze week komen ze die herstellen", antwoordt de burgemeester. "Wat die geluidsinstallatie betreft, blijkbaar scheelt het aan de CD's", . "Eigenaardig", zegt raadslid Nuytten. Mensen brengen toch ook andere geluidsdragers mee. Ik denk eigenlijk dat ze niet langer voldoet.

 • Stefaan Lernout

  Convenant samenwerkingsplatform Scholengemeenschap

  "We worden jaar op jaar geconfronteerd met een grote uitval van schoolpersoneel", zegt schepen Griet Vanryckegem (N-VA). "Daarom stellen wij een convenant samenwerkingsplatform voor. Het houdt in dat een aantal leerkrachten zich binden aan de scholengemeenschap 'De Leiebrug' en dit voor een heel jaar. Van zodra een leerkracht uitvalt, is er iemand onmiddellijk beschikbaar. Het zou gaan over een 4 à 5 tal leerkrachten. Ze voeren educatieve opdrachten uit, als er geen vervanging nodig is. Het is een testproject."

 • Stefaan Lernout

  Wijziging Rechtspositieregeling Gemeentepersoneel

  Een aantal wijzigingen in de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden goedgekeurd. Alsook een wijziging in de personeelsformatie van het stadspersoneel.

  - een aantal functies op te waarderen van E- naar D-niveau om beter gekwalificeerd personeel te kunnen aantrekken bij vervanging van huidige titularissen. zowel de hulptechniekers - zaalwachters van de sportdienst als bij de hulptechniekers van de afdeling Omgeving en Infrastructuur.

  - het schrappen van 2 functies (A1a - A3a en C1 - C3) op de dienst personeel en onderwijs en van 0,5 functie van jurist. Door de integratie stad en OCMW van deze diensten worden deze functies niet langer ingevuld op de formatie van het gemeentepersoneel.

  - een A functie - een coordinerend diensthoofd die instaat voor de algemene leiding binnen de dienst Omgeving en Infrastructuur.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "ik heb even de lijst van knelpuntberoepen nagekeken. Een heel groot deel van de werknemers binnen de stadsdiensten staan daarop. Personen in een knelpuntenberoep krijgen hier niet meer de zekerheid op een positief antwoord bij het aanvragen van vakantiedagen."

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) ziet opnieuw een afbouw van het personeel. "Niet waar", betwist OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA). "Volgende maand zal je zien dat het personeel van het OCMW in aantal is toegenomen

 • Stefaan Lernout

  Nieuwe straatnamen; Haute Sensewegel of Diefhondwegel???

  1. Nieuw pad in wijk Kasteelhof te Rekkem: Ten Dalewegel

  2. Garageweg langs de Palingbeek tot aan de nieuwe ingang van de Barthelschool te Rekkem: Palingbeekwegel

  3.Fietsverbinding Noordstraat naar de Leie : Diefhondwegel

  In de straatnamencommissie van 5 juli 2017 werd nochtans "Haute Censewegel" voorgedragen als naam voor de fietsverbinding van de Noordstraat naar de Leie. De naam verwijst naar de hoeve "De Haute Cense". Naar aanleiding van de klacht van een inwoner tegen de Franse benaming "garennestraat" werd er eerder beslist deze naam niet mee te nemen in de definitieve gemeenteraadsbeslissing daar Haute Cense ook een Franse benaming betreft.

  "Tiens", vindt Philippe Mingels (SP.A/Groen). "Eigenaardige motivatie en een jammerlijke evolutie. "We zijn een grensstad, de Franse taal hoort bij ons. Zulken we elke franse naam vermijden in de toekomst? De Haute Sense wegel is een historisch correcte naam, waar we trots op mogen zijn."

  "Er is een procedure lopende bij de commissie van taaltoezicht die de klacht ontvankelijke heeft aanvaard. Het zou wat eigenzinnig zijn om, terwijl die procedure loopt, een gelijkaardige discussie uit te lukken."

  "Laat ons dan even wachten om de naam toe te kennen tot de klacht verwerkt is en we het resultaat kennen."

  Berenice Bogaert (CD&V) vraagt wanneer de weg Noordstraat / Leie effectief zal doorgetrokken worden. 'Net voor het verlof", antwoordt schepen Dirk Vanholme (NV-A). "Dat heeft de aannemer me toch beloofd."

  Schepen Vanrijckegem stelt dan voor te wachten om over de naam van de derde wegel te stemmen. En in de volgende straatnamencommissie de definitieve naam voor te stellen.

 • Stefaan Lernout

  Overhevelen van budget naar AGB Woonbedrijf

  AGB Woonbedrijf neemt een aantal taken op als bouwheer voor de stad Menen. Gezien er geen middelen voorzien zijn op het budget van het agb maar wel op het budget bij stad Menen worden die gelden ter beschikking gesteld door het stad aan het agb onder de vorm van een renteloze lening.

  Het betreft de volgende werken:

  - Werken op de site Vauban (kunstgrasveld en looppiste ) : 850.000 euro

  - Omgevingswerken Park Ter Walle : 900.000 euro

  - Werken OC Lauwe : 4.500.000 euro

 • Stefaan Lernout

  dossier rond RUP Leiemander wordt stopgezet

  Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "Leiemander is het gebied gelegen tussen de Kortrijkstraat en de Leie en is opgenomen in het beleidskader voor bedrijventerreinen. Gezien door het verkrijgen van de nodige vergunningen en dit voor het zonevreemd bedrijf voldoende is voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteit is overeengekomen om het RUP Leiemeander niet verder te zetten.

 • Stefaan Lernout

  Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

  Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) wordt opnieuw goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2018 tot 31december 2019.

  Een jaarlijks bedrag van € 189.821,84 wordt in dit kader toegekend aan de stad Menen. Daarnaast wordt een jaarlijks bedrag van € 21.357,29 toegekend via het bijkomend contingent gemeenschapswachten.

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) heeft een eindevaluatie opgevraagd van de voorbije periode. "Ik zie een mooi rapport, met een pluim voor de preventiediensten. Wat beteft 'radicalisering', dat is nieuw, wordt niet naar de bestaande indicatoren verwezen. Een inconsistentie, als je kijkt naar indicatoren die al in het vorige plan werden gebruikt. En dat is jammer."

  Raadslid Janssens heeft het plan goed gelezen en haalt er wat foutjes uit, wat hem doet bedenken dat het plan toch wat snel werd aangepast.

  Ook inhoudelijk schort het nog, zegt raadslid Janssens. "We missen bijvoorbeeld nog heel wat preventie maatregelen. Bijvoorbeeld het sensibiliseren, het ontraden van potentiele sluikstorters. Daar zien we vooral repressieve maatregelen."

  "En drugsproblematiek wordt in het plan vooral aan jongeren gelinkt."

  burgemeester Martine Fournier (CD&V) geeft toe dat er grondiger aanpassingen konden gebeuren in het preventieplan. "De preventiedienst kreeg inderdaad een pluim, maar stelde voor om verder te werken zoals ze bezig zijn - ze zijn inderdaad goed bezig - en voor volgend jaar een heel nieuw preventie-plan uit te werken. Op uw andere opmerkingen, het is niet omdat ze summier of onvolledig beschreven zijn, dat er niet aangewerkt wordt. De problematiek sluikstorten wordt heel wat breder bekeken dan wat beschreven staat."

 • Stefaan Lernout

  Een boek reserveren is voortaan gratis

  De bibliotheekraad heeft het reglement van de gebruiker geëvalueerd en stelt de hierna volgende wijzigingen voor.

  - De identiteitskaart wordt voortaan standaard als bibliotheekkaart gebruikt. Wie geen identiteitskaart heeft, krijgt verder een bibliotheekkaart.

  - artikel 8 wordt geschrapt. Artikel 8 beperkte het aantal te ontlenen materialen voor kinderen uit de volwassenenafdeling.

  - een gebruiker mag niet meer dan 15 materialen ontlenen zonder nog over categorieën te spreken.

  - Alle uitleentermijnen worden op 31 dagen gezet en zijn verlengbaar tot maximum 93 dagen. Uitzondering zijn sprintermaterialen (veel gevraagde boeken) die slechts 14 dagen uitgeleend mogen worden.

  - Personen met een leesbeperking die grootletter boeken uit een andere bibliotheek aanvragen, betalen hiervoor geen vergoeding meer.

  - Enkel niet-alcoholische dranken zijn toegelaten. (in de bibliotheek wordt er koffie aangeboden).

  De bibliotheekraad besprak ook het idee van prof. Redig om de bibliotheek boetevrij te maken. Dit idee werd niet weeerhouden omwille van de financiële repercussies. De maningsgelden brachten in in 2017 immers nog 10225 euro op. Omwille van dezelfde reden wordt ook voorgesteld om het lidgeld op 6 euro te behouden (dit wordt gevraagd vanaf 18 jaar) en om het leengeld voor audiovisuele materialen te behouden. De lidgelden brachten vorig jaar 11 400 euro op en de leengelden 6537 euro. Dit bedrag komt overeen met wat er uitgegeven werd aan nieuwe cd's en dvd's. Wel wordt voorgesteld om de 60 cent die tot nu gevraagd wordt om een materiaal te reserveren, te schrappen. Dit bracht in 2017 417 euro op.

 • Stefaan Lernout

  Hervormingen binnen het deeltijds kunstonderwijs

  Vanaf 6 jaar kan men instappen in de academie voor muziek en woord. Men kiest dus vooral voor initiatie.

  Bij muziek wordt geopteerd voor pop-rock studierichting

  Bij kunst wordt bij de kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur een protocol van akkoord getekend.

 • Stefaan Lernout

  Nieuwe versie van de Algemene Politieverordening (APV)

  Een volledig vernieuwde politieverordening werd 6 jaar geleden goedgekeurd", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V) die een overzicht geeft van de wijzigingen in de afgelopen jaren. De verordening werd regelmatig geëvalueerd en onderging in de loop der jaren een aantal wijzigingen waarvan de voornaamste zijn:

  verhoging van het maximumbedrag van de GAS boetes tot 350,00 €, de leeftijdsgrens voor minderjarigen werd in Menen toen op 16 jaar gehouden. Een nieuw marktreglement Menen, aanpassing van het reglement begraafplaatsen, aanpassing van reglement rond vuurwerk waarbij die concreet beperkt werd in tijd, in 2017 werd ook het reglement inzake tabakswinkels en nachtwinkels en telecomwinkels in Menen herzien en het aantal bevoegde GAS-vaststellers bevoegd voor de stad Menen verruimd.

  Het huidig voorstel van inhoudelijke wijziging (vijfde evaluatie )- betreft in hoofdzaak het aspect aanplakkingen en bewegwijzering, doch ook diverse kleinere aanpassingen verspreid in het APV.

  Jelle Janssens (SP.A/Groen) vraagt of er over een aantal artikels apart kunnen gestemd worden. Onder meer het artikel dat handelt over de handelszaken (tabak-telecom-nachtwinkels).

  "Het moraliteitsonderzoek van de handelaars dient vooraf te worden aangekondigd" zegt raadslid Janssens. "het is inderdaad een grijze zone", geeft burgemeester Fournier toe. "We zullen hier - zeker in het begin - voorzichtig mee omgaan. En kijken bij naburige gemeentes hoe zij hier mee omgaan.

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) geeft felecitaties aan de juridische dienst. Er was heel wat overleg voor nodig, niet simpel. En dankt het bestuur dat zijn jarenlange opmerkingen over de borden van immobilienkantoren die het straatbeeld ontsieren. Hij hoopt dat ook de Immo sector het reglement zal kennen, zodat aanplakborden van te koop en 'te laat' binnen de gestelde termijnen zullen verdwijnen.

 • Stefaan Lernout

  OCMW jaarrekening voorgesteld

  OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) stelt de jaarrekening 2017 van het OCMW voor. Die werd in de OCMW-Raad van 5 juni 2018 vastgesteld.

  Deze rekening sluit met een resultaat op kasbasis van 10.927.198 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 674.240 euro.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!