Live HERBELEEF de gemeenteraad in Menen : camera's voor Park Ter Walle

23/10/17 om 10:32 - Bijgewerkt om 20:50

De gemeenteraad buigt zich vanavond over de camerabewaking op Park Ter Walle. De worden geplaatst om de veiligheid te garanderen, overlast te beperken en sluikstort en zwerfvuil tegen te gaan. Op de agenda staan ook nog verbod op sterke dranken tijdens de kerstmarkten en het budget van OCMW.

HERBELEEF de gemeenteraad in Menen : camera's voor Park Ter Walle

© gf

 • Stefaan Lernout

  Einde van de raad

  Dit en nog veel meer leest u vrijdag in de Weekbode

 • Stefaan Lernout

  De Gele Jas`

  Caroline Garreyn (SP.A/Groen) is ontstemd over een voorval, met name het gebruik van politiek signalen bij kinderen. De chauffeur van de schoolbus GBS De Wonderwijzer had een jas aan van een politiek partij. Deontologisch niet correct!

  Is er iets bepaald daaraangaande in de deontologische code voor personeelsleden?

  Burgemeester Martine Fournier (CD&V) geeft raadslid Garreyn helemaal gelijk. "Dat kan niet. Maar: de betreffende chauffeur had inderdaad een gele jas aan, maar er stond geen politieke partij op. De persoon is aanwezig in de zaal - en die jas had niks met een politiek partij te maken.

  De gele jas kan nog geshowd worden. Laat u de volgende keer misschien toch beter informeren"

 • Stefaan Lernout

  kiesbureaus in Meense woonzorgcentra ?

  "Ik zou graag van u weten of er in functie van de verkiezingen op 14 oktober 2018 effectief in één of meerdere Menense woonzorgcenta kiesbureaus zullen worden ingericht", meldt Philippe Mingels

  schepen Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) meldt dat dat voorstel werd besproken in het CBS. Er wordt nagekeken welke in aanmerking komen, en wat dat betekent voor de WZC zelf. Alle WZC werden dienaangaande aangesproken. De studie is lopende.

  "U twijfelt blijkbaar over de haalbaarheid", zegt raadslid Mingels. "Weet dat het al elders is toegepast, met positieve ervaringen."

 • Stefaan Lernout

  Fietsverbindingen langs de grote assen kunnen beter

  "De verbinding van de Bruggestraat naar het centrum is blijkbaar aangepakt", dankt Philippe Mingels (SP.A/Groen) het bestuur. "Komt er nog een verbinding in de andere richting? En een fietsstraat in de Lauwbergstraat-Dronckaertstraat? En ik ben ook benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de wegmarkeringen voor overstekende fietsers ter hoogte van de lichten op de kruising Bruggestraat-N32.

  schepen van mobiliteit Dirk Vanholme (NV-A) zegt dat de andere zijde van de brugstraat niet zo simpel is door de opstekende wortels van de bomen. "Aan de oversteek van de N32 wordt het kruispunt vernieuwd. Ik heb het voorstel gedaan om er een veilige oversteek te maken, het ligt trouwens op het fietspadentraject. De oversteekplaats aan de Krommebeekstraat wordt niet gemarkeerd, zo'n oversteekplaats geeft een vals gevoel van veiligheid want de fietser krijgt geen voorrang. Wat betreft de Dronckaertstraat, het dossier is lopende bij de interregio - dit dient samen met Kortrijk besproken te worden."

 • Stefaan Lernout

  mileudienst en dienst ruimtelijke ordening wordt "Dienst Omgeving"

  Philippe Mingels (SP.A/Groen) wijst erop dat het stadsbesuur een personeelsbezetting van 2 FTE voor de milieudienst ruim voldoende acht. Hij vraagt om het personeelsbestand van de milieudienst af te stemmen op de feitelijke uitbreiding van de bevoegdheden waarmee de dienst vandaag en heel binnenkort wordt geconfronteerd.

  schepen Mieke Syssauw (Open VLD) wijst erop dat er inderdaad een gesubsidieerde kracht was voor duurzaamheidsambtenaar. En dat die subsidies nu weggevallen zijn. Ook werden een aantal milieuvergunningen vroeger afgehandeld door de provincie, en dienen die nu lokaal te gebeuren.

  De Schepen meldt dat de diensten milieu en R.O. worden omgevormd tot dienst "Omgeving" die zal bestaan uit 8 personen, uit de symbiose van de diensten zullen een aantal taken kunnen gestroomlijnd worden.

  " Als ik met de mensen van de milieudienst praat, dan stel ik toch vast dat er een heel aantal zaken op hen afkomen", is Philippe Mingels (SP.A/Groen) ongerust . "Hopelijk zal de samensmelting van de twee diensten leiden tot een optimalisatie. Maar ik stel vast dat u mijn bezorgdheid deelt. Na nieuwjaar kaart ik deze zaken terug aan. Volgens mij zal de druk op de dienst niet afnemen."

 • Stefaan Lernout

  Beleidsnota - kindveilige routes?

  Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen) verwijst specifiek naar pt 86 van de evaluatienota. "Veilig spelen en fietsen in de stad". Hoe is dat gerealiseerd?

  schepen van jeugd Griet Vanryckegem (N-VA) somt alle pleinen op waar speeltuigen werden geplaatst. Waar de kindveilige routes zijn.

  "Die kaart is niet correct", vindt Kasper Vandecasteele (SP.A/Groen). Fietsen in de Rijselstraat of de Wervikstraat kan bezwaarlijk kindveilig genoemd worden."

  "Er zijn alternatieven, we zijn ook een stad. Er zullen altijd minder veilige routes zijn", antwoordt de schepen. "Telkens als er een weg wordt aangelegd, een speels element wordt toegevoegd, vragen we advies aan de jeugdraad en jeugddienst hoe we een veilige doorsteek kunnen implementeren"; zegt schepen Vanryckegem.

 • Stefaan Lernout

  Evaluatie beleidsnota onder vuur

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) heeft een opmerking over de evaluatie van de beleidsnota zoals die werd bekendgemaakt deze week. En die volgens het stadsbestuur voor 95% gerealiseerd zijn.

  "Tijdens de eerste jaren werd heel wat bespaard op jeugd, cultuur en welzijn. Tot eind 2014 wanneer de stad begon te investeren, vooral in stenen. Niet in mensen."

  "Vorige week toen de evaluatie bekend werd gemaakt, was er weer een goed nieuws-show. Net zoals twee jaar terug. Eigenlijk volgen jullie de regelgeving van de overheid, je doet wat je wordt opgelegd en jullie vinken die af als doelstellingen."

  "We zijn wel tevreden over wat we bereikt hebben", zegt burgemeester Martine Fournier (CD&V). "Het is een goed en transparant werkdocument. 100 concrete acties, helemaal niet algemeen. We hebben inderdaad een aantal projecten begraven, zoals het maken vande brandweerkazerne aan het Leopoldsplein. Er zijn ook nieuwe dossiers die terug opgestart zijn. Park Ter walle, het OC in Lauwe bvb.

  "Investeren in stenen betekent net dat we ook investeren in mensen. Sommige van de 100 punten zijn heel concreet en kunnen afgevinkt worden, andere zijn lopend. Zoals veiligheid en huisvesting. Die zullen nooit 100% af zijn."

  "Hoe meet je die zaken?", vraag raadslid Declercq. "Wanneer beslis je dat iets gerealiseerd is? We hebben kritiek hoe jullie met dit document om gaan. We missen indicatoren die bewijzen dat zaken gebeurd zijn. Met investeren in mensen bedoelen wij: dienstverlening, bvb een goede programmatie en openingsuren van een CC. Angelique Declercq (SP.A/Groen) besluit om een aantal doelstellingen in nader detail op te vragen en volgende gemeenteraad terug op tafel te brengen.

 • Stefaan Lernout

  Wijkwerken vervangen de PWA

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt het PWA-stelsel hervormd naar het wijkwerken als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring (TWE). Dit betekende dat Menen een keuze diende te maken omtrent de oprichting van een organisator wijkwerken met een minimale schaalgrootte van zestigduizend inwoners. Dat zal gebeuren via W13. Dit maakt het ook mogelijk dat W13 als OCMW- vereniging de rol van organisator van wijkwerken op zich kan nemen met de mogelijkheid om lokale antennes en een bundeling van krachten op subregionaal niveau te ontwikkelen binnen het samenwerkingsverband W13.

  Rudy Nuytten (Open Stad) legt er de nadruk op dat voor vele mensen de huidige PWA checques een groot verschil maken. Als er van daaruit vragen of problemen komen, en die zullen er komen, dat het OCMW daar klaar voor staat.

  "We zullen daar zeker stipt op toezien", antwoordt OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA). "We hebben de meeste PWA checques van de regio."

 • Stefaan Lernout

  Andere Collectieve hospitalisatieverzekering voor gemeentepersoneel

  De aangesloten lokale besturen worden gevraagd om aan te sluiten op het nieuwe raamakkoord "collectieve hospitalisatieverzekering FDP / AG Insurance" die voorziet in dezelfde voorwaarden en voordelen van Ethias. De kostprijs van de jaarpremie ligt zelfs iets voordeliger.

 • Stefaan Lernout

  Kerst in Lauwe en Menen

  "Ik ben nog schepen van andere zaken", meldt schepen van evenementen Laurent Coppens.

  Voor de kerstmarkt 'Kerst in Lauwe' op 9 december 2017 en het kerstevent met gratis kerstdrink, die zal plaatsvinden op de Grote Markt van Menen op 22 december 2017, werden er tijdelijke politieverordeningen opgemaakt. Dit met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid.?Deze tijdelijke politieverordeningen houden in:

  - Een verbod op gebruik van glas ?

  - Een verbod op verkoop van sterke alcoholische dranken met uitzondering van jenevers met een ?alcoholpercentage onder de 22% en warme alcoholische dranken gerelateerd aan het kerstgebeuren (vb. Glühwein, Irish Koffie, French Koffie, Hasseltse Koffie...). ?

  Sofie Pringels (SP.A/Groen) is blij dat "het evenement gestemd wordt voor het evenement plaats geeft gevonden"

  Er is nogal wat verwarring over het sluitingsuur. "Er zijn zaken die niet in de verordening zitten", zegt schepen Laurent Coppens (CD&V). "bvb dat de dranken die in cafés verkocht worden, niet onder die prijs die daar van toepassing zijn, verkocht worden. Wat nog onduidelijk is, zijn de alcoholische dranken. Sommige jenevers tellen meer dan 22°."

  Wat wel duidelijk is, het sluitingsuur is 23 uur. Nu is het niet mogelijk dat iedereen om 23:00 uur verdwenen is. We vragen wel dat er gestopt wordt met schenken en er opgeruimd wordt. Vanaf 24:30 moet het verkeer terug door kunnen.

 • Stefaan Lernout

  Vernieuwing van de stookplaats in CC De Steiger

  Wat extra kosten bij de vernieuwing van de stookplaats. "Dat verwachten we al', antwoordt Herman Ponnet (SP.A/Groen).

  De extra kost is te wijten aan een overname van dakextractoren regeling, overname kring sanitaire regeling, overname kring boiler regeling, overname extra luchtgroep buiten stookplaats op regeling, overname 6 kringen elektriciteit op regeling, en de wegname van een oud HVAC bord.

  Kostprijs : € 20.815,85 exclusief BTW 21%;?

  En de vervanging van een warmwater ketel (12.254 euro)

  schepen Tom Vlaeminck (Open VLD) antwoordt dat er onderhandelingen bezig zijn om Eandis te laten meebetalen.

 • Stefaan Lernout

  nu ook camera's in Park Ter Walle

  burgemeester Martine Fournier (CD&V) meldt dat er nu ook camera's komen in Park Ter Walle.

  De enigszins afgelegen locatie verantwoordt in elk geval de plaatsing van camera's. Ook het polyvalente gebruik van deze zalen, door diverse groepen, ook voor grotere evenementen, verantwoorden de plaatsing van camera's als een proportionele maatregel in functie van veiligheid en bescherming van personen en goederen op en rond de site. Ook in functie van het tegengaan van sluikstort en zwerfvuil is camerabewaking zeer nuttig. In totaliteit worden op de buitensite Park Ter Walle een zestal camera's geplaatst.

 • Stefaan Lernout

  De jaarrekening van het AGB woonbedrijf wordt goedgekeurd

  -

 • Stefaan Lernout

  Jaarrekening 2016 van het OCMW

  In 2016 bedroeg de bijdrage van de stad in de werking van het OCMW 5.429.141,00 euro en werd ingeschreven bij de exploitatie-ontvangsten.?De eindtotalen van de balans zijn 84.766.390,00 euro, zowel in actief als in passief.

  voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) geeft wat meer uitleg:

  Er is een grote inzet voor activering, het aantal dossiers stijgt.

  Aantal nederlandstalige cursisten stijgt, het aantal leefloners echter ook.

  Een blijvende aandacht voor een goede huisvesting blijft essentieel, vandaar een goede samenwerking met de huisvestingsdienst.

  Angelique Declercq (SP.A/Groen) wil hier wat dieper op ingaan. Er wordt minder personeel vervangen, vermindering van dienstverlening.

  Er is inhoudelijk wel sterk gewerkt aan de inhoudelijke vorming van medewerkers, looft Angelique Declercq (SP.A/Groen).

  "Er wordt ingezet op activering. Wat zijn de doorstroomcijfers na artikel 60? Hoeveel komen er in een andere job terecht?"

  Volgens raadslid Declercq leidt de hoge prijs in de WZC tot een winstgevende activiteit.

  Extra middelen vanaf 2017 worden hopelijk ingezet om sociale dienst en dienst activering te versterken.

  OCMW voorzitter Renaat Vandenbulcke (N-VA) antwoordt dat het personeelsbestand niet aangepast is. Hij antwoordt dat hij momenteel de cijfers niet heeft over aantal tewerkgestelden na art 60.

  De dagprijs in het WZC gaat naar de bewoners, die krijgen een hogere kwaliteit.

  "Ik begrijp niet dat de investering wordt doorverrekend naar de bewoners", zegt Angelique Declercq (SP.A/Groen)." "Die stijging heeft niet geleid tot meer opleg door het OCMW bij sommige bewoners", weet Renaat Vandenbulcke.

  "Blijkbaar is er één persoon die is kunnen doorstromen na art. 60", weet Angelique Declercq. Er zijn 5 personen toegevoegd aan die dienst. Er moet meer aandacht komen voor een doorstroming, en niet alleen om ze in art. 60 te houden

 • Stefaan Lernout

  Budgetten 2018 voor het Centraal Kerkbestuur

  De budgetten 2018 voor het Centraal Kerkbestuur zijn ingediend, de bijdrage van Stad Menen bedraagt 272.898, euro. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

 • Stefaan Lernout

  Beheersplan Sint-Vedastus

  In het investeringsbudget van van Sint-Vedastus Menen werd extra budget voorzien voor de opmaak van het beheersplan (44.294,20 euro). Dit wordt gefinancierd door herbeleggingen van eigen patrimonium en een gewestelijke toelage. Deze investeringen zijn lopende, de werken mogen aangevat en voor 80% gesubsidieerd worden zonder de opmaak van een kerkenplan. Er dient wel een beheersplan opgemaakt te worden.

  De gemeenteraad neemt hier alsook van de budgetwijzigingen kennis van.

  "Hoever staan we met de opmaak van het kerkenplan?", vraag Herman Ponnet (SP.A/Groen). Schepen Laurent Coppens (CD&V) antwoordt dat het lopende is, er dienden nog gegevens te worden verzameld. Dat is gebeurd, op uitzondering van één kerk. Zodoende kunnen we niet alle gegevens vergelijken, en die input is nodig voor de opmaak van het kerkenplan. Ondertussen is Leiedal de gegevens aan het verwerken, eind november - begin december zullen er voor Menen en Lauwe/Rekkem participatiemomenten voorzien worden. Om daarna over te gaan tot een beslissing.

 • Stefaan Lernout

  kerkfabriek Sint-Theresia Wevelgem

  Stad Menen participeert in kerkfabriek Sint-Theresia van het kind Jezus Wevelgem. Zo dient de gemeenteraad kennis te nemen van de budgetwijziging 2017 en de jaarrekening 2016. De kerkfabriek heeft geen enkele investering gedaan, weet schepen Coppens nog te melden.

 • Mieke Verhelle

  In een notendop

  De gemeenteraad in een notendop

  Samenstelling gemeenteraad Menen

  Samenstelling gemeenteraad Menen © RMG

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!