Live Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: discussie over Unesco en fietssuggestiestroken

14/05/18 om 15:48 - Bijgewerkt om 22:27

Vandaag vindt er in Kortrijk opnieuw een gemeenteraad plaats. De reguliere agenda telt 26 punten. Vooraf zijn er wel twee uitgebreide interpellaties. Een derde, van Groen over de moskee, volgt erna.

Herbeleef de gemeenteraad in Kortrijk: discussie over Unesco en fietssuggestiestroken

© TVK

 • Axel Vandenheede

  Einde

  Na een ronde mondelinge vragen en een korte besloten zitting (één punt) is de gemeenteraad ten einde.

 • Axel Vandenheede

  "Interreligieuze dialoog belangrijk"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Vanaf dag 1 is dit stadsbestuur met alle geloofsgemeenschappen in dialoog gegaan. Want een interreligieuze dialoog is heel belangrijk. Deken Morlion zei ooit: moslims moeten betere moslims worden, maar ook katholieken moet betere katholieken worden."

  "De realiteit is dat dit dossier altijd op een ernstige manier werd aangepakt. Na de aankoop van het gebouw door de gemeenschap heeft het stadsbestuur een infomoment georganiseerd. Er werd toen een buurtcomité samengesteld en er vonden vier vergaderingen plaats. Toen bleek dat er verdeeldheid was."

  "Om enkele onwaarheden de wereld uit te helpen: het is geen nieuwe moskee, het gaat om een verhuizing van de moskee. Zijn er nu problemen met de moskee? Er zijn geen problemen, behalve op vrijdagmiddag. Een parkeerprobleem. Er komen geen minaretten. Voorpost is de organisator, niet de buurt of Vlaams Belang."

  "We respecteren de grondwettelijke vrijheid, maar we streven wel naar een erkenning."

 • Axel Vandenheede

  Interpellatie over moskee

  David Wemel (Groen) heeft het over de nieuwe moskee. "We willen een stem geven aan de groep Kortrijkzanen die geen problemen hebben met de steeds groter wordende diversiteit in Kortrijk. Waarom kunnen we de Kortrijkse roddels niet behandelen als de andere Kortrijkzanen? Waarom stellen velen dat er een erkenning nodig is? Iedereen is het erover eens dat een erkenning een goede zaak zou zijn, maar het is Vlaams minister Homans die ervoor zorgt dat erkenningen niet mogelijk zijn."

  CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker sluit zich aan bij David Wemel. "Dit moet wel gepaard gaan met een contract met rechten en plichten. De nieuwe moskee moet een open huis zijn."

  Steve Vanneste (onafhankelijk): "Hoe zit het met de financiering? Hoe zit het met de waarde van de huizen in de buurt?"

  Mohamed Ahouna (Open VLD): "Het enige wat ik wil vragen is dat dit dossier behandeld wordt als elk ander dossier. De vereniging mag geen speelbal zijn van de politiek."

  Marc Lemaitre (SP.A): "Het stadsbestuur laat de moskee niet aan zijn lot over. En de moskee in de Stasegemsestraat vormt geen probleem in die buurt."

 • Axel Vandenheede

  Precedent?

  David Wemel: "Ik denk dat dit een precedent kan zijn. Wat met de Gentse Feesten? Wordt de feestzone dan 11 dagen geprivatiseerd? En aan wie wordt het openbaar domein overgedragen?"

  Kelly Detavernier: "De stad blijft verantwoordelijk, denk ik, want wij stellen vrijwilligers en security aan. In de praktijk zal er weinig verschil zijn, er zal wel een bord hangen dat je privéterrein betreedt."

  Gemeenteraadsvoorzitter: "Of zoiets elke keer op de gemeenteraad moet komen, dat weet ik niet. Ik stel voor dat we daar een grondig juridisch onderzoek naar voeren."

 • Axel Vandenheede

  "Privatisering is noodzakelijk"

  Schepen Kelly Detavernier (N-VA): "Sinksen is een groot stadsfestival met twee evenementenzones (Schouwburgplein en verlaagde Leieboorden). We zijn tot de conclusies gekomen dat het noodzakelijk was om die zones te erkennen tot tijdelijk geprivatiseerde zones. Waarom is dit nodig? Terreurniveau 3 is niet meer van toepassing, maar we willen wel een ruimte af te zetten als er zich te veel bezoekers op een site aandienen. We kunnen ook niet ingrijpen als de zones niet geprivatiseerd zijn. Niet door vrijwilligers, niet door security."

  "Er zal niet systematisch gecontroleerd worden. Feest In Kortrijk zal de verantwoordelijkheid dragen. Dit lijkt misschien een verregaande maatregel, maar verschilt niet veel met de maatregelen die we altijd nemen bij een evenement. Hier zorgen we ervoor dat we een wettelijk kader creëren."

 • Axel Vandenheede

  Sinksen - openbaar domein

  David Wemel (Groen) vraagt zich af waarom een deel van het openbaar domein geprivatiseerd wordt nav Sinksen. "Navraag bij onze eigen studiedienst leerde ons dat deze interpretatie van de nieuwe basiswet private en bijzondere veiligheid alvast niet door iedereen gedeeld wordt. Het roept bij ons alvast enkele vragen op waar we graag een antwoord op zouden krijgen. Wie draagt de verantwoordelijkheid indien er op het tijdelijk geprivatiseerde terrein iets gebeurt? In de memorie staat dat het openbaar domein wordt overgedragen aan de 'organisatoren'. Wie zijn die organisatoren? Is dat het FIK en dus de facto de stad zelf? Of zijn het anderen?

  "Wat zijn precies de rechten en de verantwoordelijkheden die aan de organisatoren worden overgedragen? Zijn er nog evenementen in het vooruitzicht waarbij de stad vergelijkbare maatregelen voorziet? Ik denk aan de WK matchen op groot scherm, aan Vlaanderen zingt, aan Kortrijk Gordelt, aan Student Welcome, ... Zal de grote markt geprivatiseerd worden telkens er -ik citeer- "een evenement georganiseerd wordt dat middels het gebruik van muziek, het organiseren van optredens, het aanleggen van een dansvloer of opbouwen van een podium/podia als finaliteit het zingen of dansen of het vermaken van publiek voor ogen heeft?". Zal dan ook telkens een politieverordening worden opgemaakt en ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd? Dan maken we er best een vast agendapunt van, denk ik."

  "Als de wet sinds november 2017 in voege is, waarom werd die dan nog niet eerder toegepast? Op het Mayday festival. En is er extern juridisch advies ingewonnen, of is men te rade gegaan bij de VVSG, alvorens deze verregaande maatregel voor te stellen?"

 • Axel Vandenheede

  Wat met gemeentelijk basisonderwijs?

  Hannelore Vanhoenacker (CD&V) komt tussen over gemeentelijk onderwijs. "Iedereen leeft in grote onzekerheid over het voortbestaan. De gebouwen aan het Halenplein zijn niet meer om aan te zien en er gebeurt niets aan. De school in Kooigem en die op het Halenplein verdienen toch hun plaats. Noch de directie, noch het personeel heeft geen toekomstperspectieven. Daarom stel ik een engagementsverklaring voor die duidelijkheid schept."

  Schepen Kelly Detavernier (N-VA): "We hebben twee afdelingen. Decretaal is er een en ander aan het gebeuren. Er wordt gekeken om aan schaalvergroting te doen, onder meer in het kader van subisidies. Hierbij wil ik alvast benadrukken dat we het gemeentelijk onderwijs niet willen afstoten. Ik heb een goed contact met de directie, we hebben een goed en waardevol aanspreekpunt."

  "Ambtelijk zetten we een aantal stappen om een correcte analyse te maken. Wat is de evolutie van het leerlingenaantal van die scholen? We maken nu al deel uit van een grotere scholengroep. Een van de pistes is om die scholengroep uit te breiden, een andere piste is om ons aan te sluiten bij een ander net. Dit jaar en volgend jaar wordt dit allemaal bekeken. Ik verwacht dat er in 2020 een beslissing wordt genomen."

 • Axel Vandenheede

  Fietssuggestiestroken

  Matti Vandemaele (Groen) heeft het over fietssuggestiestroken. "Hoever gaan we in het inkleuren van onze straten voor fietssuggestiestroken en wanneer kiezen we voor fietspaden. We merken in een aantal dossiers dat, hoewel er plaats is voor een fietspad, er gekozen wordt voor fietssuggestiestroken."

  "Dergelijke stroken zijn gevaarlijker, ze hebben geen juridisch statuut, vaak moeten fietsers aanschuiven tussen de auto's. Gemeenten kiezen almaar minder voor dergelijke stroken. Heuleplaats is mooi heraangelegd, maar is een moordgat geworden voor fietsers door die stroken. Het is nu gevaarlijker dan vroeger."

  Schepen Axel Weydts (SP.A): "Dit is een heel boeiend en actueel debat. Als gemengd verkeer correct uitgevoerd wordt, wordt dat wel degelijk gezien als een volwaardige fietsmaatregel. In Nederland, bijvoorbeeld, kiest men er nu voor om meer voor gemengd verkeer te gaan. Binnen verblijfsgebieden wordt resoluut gekozen daarvoor."

  "Het beste bewijs dat de geesten rijpen is Pottelberg. Toen we de samenwerkingsovereenkomst ivm de heraanleg goedkeurden in 2016 op de gemeenteraad, werd dit unaniem goedgekeurd. Daar zijn trouwens brede voetpaden nodig wegens de vele scholen."

  "Op wegen waar er aanliggende fietspaden zijn en er zone 30 is, dan wordt de snelheid niet gerespecteerd. Kijk maar naar de Noordstraat. We zoeken ook altijd om de fietsers en de voetgangers voorrang te geven. Denk aan de knip van de Leiebrug of de Munkendoornstraat of aan de toekomstige autoluwe stationsomgeving."

 • Axel Vandenheede

  "We geloven in het label"

  Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "We hebben bewust dit label gehaald. We hebben het idee opgedaan in Saint-Etienne. We hebben dit in stilte gedaan. Het is een label van creatieve stad design, wij willen de nadruk leggen op het creatieve. Want dit is hier een creatieve streek. Hier is er veel markteconomie en als stad leggen we ook veel creativiteit aan de dag. Denk maar aan mobiliteit en Shop&Go of aan de aanpak van armoedebestrijding."

  "Designregio Kortrijk heeft dit dossier voor ons voorbereid. We hebben achteraf felicitaties gekregen. We hebben intussen al actie ondernomen. Designregio Kortrijk is toegetreden en niet de stad. Omdat het om meer moet gaan dan de stad alleen: de regio is hier belangrijk. In december 2017 hebben we een bevraging georganiseerd. Bedoeling is dat we een actieplan voorbereiden in drie termijnen: korte termijn, middellange termijn (2020) en lange termijn."

  "Wij geloven in het label en willen er iets mee doen."

 • Axel Vandenheede

  Unesco Creative City for Design

  Stefaan De Clerck (CD&V) mag de spits afbijten. "Stad Kortrijk is erkend als Unesco Creative City for Design. We mogen daar fier op zijn. Hopelijk is dit een proces van jaren. Die erkenning is een paar maanden oud. Wat is er intussen gebeurd en beslist? De kwestie is dat het vooruitgaat. Met de titel op zak moet er gestreefd worden naar zaken die belangrijk zijn voor stad en streek. Interieur en Designregio zijn belangrijke partners, ook hogescholen en universiteiten kunnen een grote rol spelen."

  "Wie zal dit alles trekken? Wie is contactpersoon? Welke budgetten worden voorzien? Ik weet dat men al een rondvraag heeft gedaan, er zijn dan ook al veel gedachten gelanceerd. Maar prioriteiten zijn er niet. Rijsel is in 2020 de internationale hoofdstad van design. Wat zullen wij doen in het kader van hun activiteiten?"

  "Designregio is de evidente partner voor dit alles. In de streek zijn er verder nog tal van partners, denk maar aan Leiedal. Nu we toch erkend zijn door Unesco en we die erkenning willen behouden - er moet actie worden ondernomen - dan moeten we in actie schieten."

 • Axel Vandenheede

  De zitting is geopend

  Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) opent de zitting. "Met een nieuwe installatie."

 • Axel Vandenheede

  Uitgebreide interpellaties

  Zowel Stefaan De Clerck (CD&V) als Matti Vandemaele (Groen) mag een uitgebreide interpellatie doen. Het gaat over respectievelijk Kortrijk als Unesco Creative City for Design en fietssuggestiestroken.

 • Axel Vandenheede

  In een notendop

  De samenstelling van de gemeenteraad in Kortrijk.

  De samenstelling van de gemeenteraad in Kortrijk. © GF

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!