Live Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: Protest tegen verkoop Brugse Ryelandtzaal

24/10/17 om 14:30 - Bijgewerkt om 23:42

Op de gemeenteraad van Brugge was er discussie rond de verkoop van de Ryelandtzaal.

Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: Protest tegen verkoop Brugse Ryelandtzaal

© Benny Proot

 • Stefan Vankerkhoven

  Stadsbouwmeester

  De gemeenteraad eindigt met de vraag van Marleen Ryelandt (Groen) om voor Unesco werelderfgoedstad een stadsbouwmeester aan te duiden.

  Slaapwel !

 • Stefan Vankerkhoven

  Hondenstrand in Zeebrugge ?

  Alexander Devos (CD&V) stelt voor om een deel van het brede Zeebrugse strand af te bakenen, zodat honden er kunnen loslopen. Hij krijgt de steun van Eric Lagroe (N-VA), die verheugd is dat er hondenweides op de Koude Keuken en in Koolkerke komen : "De voorwaarde is wel dat er voldoende hondenpoepzakjes voorhanden zijn."

  Schepen Mieke Hoste (SP.a) wijst erop dat honden niet mogen loslopen op het openbaar domein : "Het strand is op bepaalde momenten een uitzondering. Om de hinder en risico's te beerken is er een onderscheid tusen badzone en de zones voor andere activiteiten. In de winter mogen honden los lopen. een bijkomende zone louter voor honden is moeilijk te organiseren, want ze moet fysisch afgebakend worden. We zoeken nog extra locaties voor loopweiden."

 • Stefan Vankerkhoven

  kwaliteitsvolle kerstmarkt

  Marleen Ryelandt (Groen) pleit voor een kwaliteitsvolle kerstmarkt : "Het kan toch anders en beter, met ambachtelijke producten."

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) voegt er aan toe : "De stad moet een strudiebureau aanstellen om de kerstbeleving te verbeteren, dat gaat ook over de verlichting. Zijn er afspraken met de organisatoren voor verbetering ? Het is de laatste kerstmarkt voor het huidig bestuur..."

  Burgemeester Renaat Landuyt wijst op recente beslissingen voor de komende twee jaar : "De hotelsector vindt dit zeer belangrijk, met 870.000 bezoekers in die periode. Elk jaar is het iets mooier. Het Brugs Handelscentrul organiseert, we hebben voorstellen van andere kringen afgewezen, om de rust in die buurten te garanderen.

 • Stefan Vankerkhoven

  Nieuwe beurshal

  Geert Van tieghem (N-VA) heeft kritidche bedenkingen over het nieuwe beurs- en congrescentrum : "40 miljoen euro is niet niks. de opbrengsten uit de verblijfsbelasting zal niet voldoen, men zal moeten geld lenen. De locatie is slecht : een beurshal hoort buiten de stad."

  Burgemeester Renaat Landuyt stelt : "Na een zwerftocht van 15 jaar opteren wij voor een beursgebouw in combinatie met congresruimte.

 • Stefan Vankerkhoven

  Zevende asbest interpellatie

  Hugo De Bondt (N-Va) deed zijn zevende asbest interpellatie, na de persoonlijke vondst van asbest op een grasplein in Assebroek. "De milieuschepen vond het niet nodig om het plein af te zetten, omdat dit onrust veroorzaakt. Met als drogreden : het regent, er spelen geen kinderen op het plein."

  "Welnu er waren wel kinderen aan het spelen ! Twee keer toe weigerde de stad dit kerkplein af te sluiten en dit asbest af te graven door een gespecialiseerde firma. Stadswerkers zonder beschermende kledij moesten de klus klaren op niet reglementaire wijze ! De stad is laks op dit domein. Ik zet mij al tien jaar in als vrijwilliger bij kankerpatiënten en ervaar hoe pijnlijk deze vorm van kanker door asbest is. De milieuschepen faalt hier jammerlijk. Er is sprake van grove nalatigheid en schuldig verzuim.

  Volgens Philip Pierins (SP.A) moet de asbest in het Prinsessenkwartier door werken naar boven zijn gekomen : "Vroeger deed deze site dienst als afvalstort. Toch waren wij verbaasd over de aanwezigheid van asbest."

  Milieuschepen Mieke Hoste stelt dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden : "De grond werd vochtig gehouden, de arbeiders droegen de juiste bescherming."

 • Stefan Vankerkhoven

  Voor een socialer Brugge

  "Wij gaan voor een socialer Brugge. en Brugge zal socialer worden, tenzij je mij wegstemt", zegt Renaat Landuyt (SP.a). "Wij zoeken een alternatief voor de Ryelandtzaal en 't zal geen parochiezaaltje zijn."

  Marlen Ryelandt (Groen ) zegt : "U misbruikt de Ryelandtzaal als glijmiddel voor de oplossing van een stadskanker."

 • Stefan Vankerkhoven

  Read my lips....

  Marleen Ryelandt (Groen) verwacht een duidelijk antwoord van het college : "Waarom moet die zaal verkocht worden ? De Ryelandtzaal kan toch losgekoppeld worden van het stadskanker van de Weylerkazerne. Wat is de projectontwikkelaar van plan met deze kerk ? Waarom wil die 450.000 euro neertellen voor deze muziekzaal die een beschermd monument is ? Herroep uw beslissing !"

  Ook Martine Bruggeman (N-VA) pleit voor het behoud van de Ryelandtzaal : "Reconversie van de Weylerkazerne kan perfect zonder de verkoop van de kerk. Er is geen overleg geweest met de culturele sector. Er is geen waardig alternatief in Brugge. De zaal heeft meer potentieel, want ze staat overdag leeg. Er is nood aan een ombouw tot cultuurcafé, zo krijgt de Ezelstraat er een aantrekkelijke troef bij. Een vzw zoals De Republiek."

  Pieter Marechal (CD&V) ziet in het Hof Bladelin een alternatief voor de Ryelandtzaal : "De samenwerking met KU Leuven loopt mank, die kapel kan gebruikt worden voor concerten."

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) antwoordt : "We hebben de opportuniteit met beide handen gegrepen. Er is inderdaad nood aan een goede zaal voor kleine concerten. Daarnaast is er een probleem inzake erfgoed dat al 40 jaar duurt. Hoe lossen wij dit stadskanker op ? Nu wil een projectontwikkelaar investeren, je kunt niet verwachten dat de Bruggeling alles betaalt. De bescherming valt niet weg, eens de stad geen eigenaar mer is. Het historisch erfgoed blijft beschermd. Een projectontwikelaar wil het Theresianenklooster zoals het was, maximaal terugbrengen. De kapel was altijd deel van een groter geheel. De kapel wordt teruggebracht in zijn historisch kader. Na meer dan veertig jaar is er een oplossing in zicht. De kans om de hele site aan te pakken, willen wij als stad niet tegenhouden. Een cultuurcafé in de Ryelandtzaal is niet realistisch. We hebben nu twee jaar om een beter alternatief voor de Ryelandtzaal als concertruimte te zoeken. Read my lips ; dit is ons engagement !"

 • Stefan Vankerkhoven

  SOS Ryelandtzaal

  De verkoop van de Ryelandtzaal noopt diverse raadsleden tot een interpellatie. Ann Soete (N-VA) laakt dat het college dit stadsgebouw wilverkopen en de toestemming geeft voor een bestemmingswijziging van deze kleine cultuurtempel. De Ryelandtzaal is de enige kleine zaal op maat van kleine ensembles, voor koorrepetities en als leslokaal. Het is een schande van wereldformaat dat deze concertzaal aan de Bruggelignen wordt ontnomen. De restauratie van deze kerk begin de jaren '80 heeft veel geld gekost, net als de akoestische studie en de bouw van het orgel voor conservatoriumlessen. De ontmanteling van dit orgel kost 100.000 euro."

  "We begrijpen dat dit zaaltje nodig is voro de ontsluiting van de Weylerkazerne en ik hoop op een alternatief voor het verenigingsleven, voordat de Ryelandtzaal geschrapt wordt als concertzaal."

 • Stefan Vankerkhoven

  Geen parking onder nieuwe museumsite

  Er is een budget van 28,5 miljoen euro voor een nieuwe tentoonstellingszaal op de KTA site. Mercedes Van Volcem (Open VLD) vraagt een ondergrondse parking onder dit nieuw museum."

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.a) antwoordt dat het nooit de doelstelling is om extra ondergrondse parkings te hebben in de binnenstad : "Voor het eerst in 100 jaar investeert Brugge in een nieuw museum. In eerste fase zullen we het niet beschermd deel van het KTA afbreken. Maar wij willen die buurt niet belasten met een nieuw circuit van auto's."

 • Stefan Vankerkhoven

  Parking aan Weylerkazerne

  Wanneer komt er nu een ondergrondse parking aan de Weylerkazerne ? dat vraagt Mercedes Van Volcem (OPen VLD).

  Volgens Franky Demon (CD&V) zijn er gesprekken over de uitbating van deze rotatieparking met interparking : "De werken starten eind 2018 of begin 2019."

  Marleen Ryelandt (Groen) kant zich tegen een rotatieparking : "Dat staat haaks op het parkeerbeleid en trekt meer verkeer naar de binnenstad aan."

  Mercedes Van Volcem : "De Ezelstraat fleurt op, alle handelaars zijn vragende partij voor een parking."

 • Stefan Vankerkhoven

  Uitbreiding transportzone

  Volgens Mercedes Van Volcem (OPen VLD) ligt het dossier van de transportzoen al vijf jaar stil : "waarom wordt er geen vooruitgang geboekt, er is ruimte tekort."

  Schepen Franky Demon (CD&V) antwoordt dat het een complexe materie is : "Er zijn centen nodig van MBZ en Vlaanderen moet plannen opmaken. Er is een rup vereist voor de noordelijke uitbreiding. De afbakeningslijn van het havengebied moet aangepast worden. Er zijn ook onteigeningen nodig."

  Mercedes Van Volcem stelt dat de zaak anders in elkaar zit : "Het is het stadsbestuur dat geen standpunt inneemt bij gebrek aan eensgezindheid. Wat ziet de stad als ideale locatie van een uitgebreide transportzone ?"

  FRFa,ky Demon : "Het gaat over centen. Hoeveel geld wil MBZ op tafel leggen voor onder meer de onteigening ? Wie ben ik om dat tegen te houden, als MBZ centen vrijmaakt ?"

 • Stefan Vankerkhoven

  Lange lijdensweg

  De Lange Molenstraat in Sint-andries wordt eindelijk hersteld. Aan de heraanleg besteedt de wegendienst 1,3 miljoen euro.

  Jean-Marie De Plancke (Open VLD) hekelt dat de straat al een jaar een werf is door voorbereidende werken van nutsmaatschappijen, met voetpaden die niet toegankelijk zijn. Volgens schepen Philip Pierins (SP.A) heeft de verandering van de wet op de openbare aanbetedingen voor vertraging gezorgd : "Ik hoop dat de aannemer in januari of februari kan starten."

 • Stefan Vankerkhoven

  Kaarsenfabriek wordt erfgoeddepot

  Volgens Arnold Bruynooghe (VB) komt de Stad Brugge veel te laat met de omvorming van de voormalige kaarsenfabriek in de Kleine Pathoekeweg tot erfgoeddepot : "Inmiddels zijn wij de erfgoedstukken uit het Tolhuis kwijt."

  Marleen Ryelandt (Groen) vreest dat de klimatisatie teveel tijd en geld zal kosten om subsidies binnen te rijven voor de inrichting van het erfgoeddepot."

  Financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) zegt dat hij 17 jaar lang op zoek was naar een geschikte locatie en deze opportuniteit zich nu eindelijk voordoet : "Het is voor de stedelijke musea tien stappen vooruit, los van de expohal in de KTA site!"

 • Stefan Vankerkhoven

  Vrouwenkoers

  Brugge krijgt de start van de vrouwen- en de mannenkoers in de wielerwedstrijd Brugge - De Panne - Koksijde : "dit is interessant voor de horeca op twee vormiddagen en geeft Brugge extra uitstraling", zegt burgemeester Renaat Landuyt.

 • Stefan Vankerkhoven

  Brugge neemt taak van De Lijn over

  "Wij durven niet zo ver gaan om straten exclusief voor bewoners te reserveren", zegt burgemeester Renaat Landuyt. "Wij kijken stap per stap hoe we alles kunnen beheersen. Uit cijfers blijkt dat het plan functioneert : je vaagt je af waar al die auto's zijn. Er zijn meer bewonerskaarten dan parkerplaatsen bovengronds en toch is er meer ruimte dan vroeger. Er wordt minder rondgereden in de stad dan vroeger."

  "We zien wel nog altijd toeristen parkeren in de binnenstad. Dat is jammer maar zij betalen het volle tarief. Maar de regels laten ons niet toe om te zeggen : jij bent een Bruggeling en je mag hier parkeren en jij bent en toerist en je mag niet.

  "Er is dank zij het nieuwe plan genoeg plaats voor de bewoners. Metingen tonen aan waar er kort geparkeerd wordt en waar er nood is aan parkerlaatsen voor mensen die een opleiding volgen."

  "Enkel op het piekmoment van zaterdagnamiddag is er een tekort aan plaatsen ondergronds. We zien wel een stijgend gebruik van de ondergrondse parkings. Een uitbreiding van het aanbod is dus vooral nodig voor de zaterdagen."

  "Wij zien dat gemiddelde duurtijd bovengronds anderhalf uur is. De maatregel om de parkeertijd van twee naar vier uren te verlengen is louter psychologisch, want zelden parkeert men zo lang bovengronds. Want men kan veel goedkoper ondergronds parkeren. toch is het plan nog niet perfect. Maar zonder plan waren er grote problemen. We proberen het zo efficiënt mogelijk te doen. Daarom zijn er ook doelbewust aanpassingen op basis van de cijfers."

  "De opbrengstcijfers zijn niet in die mate gestegen als het betalend gebied vergroot werd. De goedkopere systemen functioneren, dat verklaart de vele vrije ruimtes. Zelfs de boetes vallen mee : er was een lange tolerantieperiode, nadien een opstoot. Er blijft een groep automobilisten die het zich kan permitteren van boetes te betalen."

  "Ik vind het bewonderenswaardig dat N-Va De Lijn zo verdedigt. Dit kan niet blijven duren, het is fout dat Brugs of Mechels belastingsgeld moet geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Daarvoor dient Vlaams belastingsgeld : als Vlamingen betalen wij Vlaamse belastingen voor openbar vervoer. Maar in Gent, Mechelen en Brugge zien lokale besturen zich verplciht om met geld uit de stadskas taken die de Vlaamse regering niet uitvoert, over te nemen. Wij gaan dit in Brugge doen met steun van de voltallige en unanmiee gemeenteraad."

  3De Lij moet haar logica verlaten en opteren voor efficiënt openbaar verover dat de leefbaarheuid van steden niet aantast. Dus met ander types bussen werken. Er hoeven geen 400 zware bussen door de stad te rijden. Het is tidj dat Vlamse Regering en De Lijjn rekenign houden met de verzuchtingen van de centrumsteden. Daarom doen wij een aanbesteding en voeren zelf de opdracht uit die De Lijn en de vlamse regering horen te doen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Busjes met groene energie

  In andere toeristensteden neem je een shuttlebus om naar het centrum te gaan. In Brugge wordt pas nu voor die optie gekozen", laakt Ann Soete (Onafhankelijke).

  "Bijna iedereen in deze gemeenteraad wacht op de shuttlebusjes. De binnenstad wordt nu overrompeld door zware bussen. Die moeten vervangen worden door kleine busjes. Het moet goed georganiseerd worden : als je te lang moet wachten op een busn, hak je af. dat is de reden voor de slechte werkign van de parking aan Steenbrugge. Er ligt een kans om busjes met groene energie in te voeren."

  "Shop & go mag je niet beperken tot de poortstraten. Het is ook jammer dat er geen concrete metingen zijn over bepaalde straten, waar je exclusief bewonersparkeren instelt. Aan het leegstaande Fort Lapin zou er gerust een ondergrondse parkign kunnen gebouwd worden.

 • Stefan Vankerkhoven

  Bewoners belonen

  "Wie kiest om in de binnenstad te wonen, moet zich minder verplaatsen met de auto en leeft dus ecologischer. We mogen de mensen die ervoor kiezen in de binnenstad te wonen, dus belonen." Dat zegt Sammy Roelant (Brugse Vrijen). Maar ze moeten nu meer boetes dan voorheen betalen ? Dat blijkt toch uit de cijfers ? Of zijn het allemaal bezoekers die een boete gekregen hebben in de binnenstad.

  "Een goed parkeerbeleid moet de ruimte terugschenken aan de mensen, zodat er meer kans is op ontmoeting."

  "Iedereen heeft het recht op mobiliteit om een sociaal leven te hebben. Daarom zijn bezoekerskaarten oké. Het is jammer dat shop & go enkel in de voornaamste winkelstraten kan, ook minder commerciële straten met nieuwe activiteiten hebben er recht op."

  "Het autobzit moet achteruit, de stad moet autodelen promoten. Ik deel zelf een auto met iemand uit Sint-Pieters, maar er zijn praktische problemen. Ook het parkeerbeleid moet hiervoor faciliteiten geven. Er is ook nood aan meer elektrisc he oplaadpalen. Kunnen we de ruimte op overschot gebruiken voor tijdelijke parkings ?, dat is creatief ruimtegebruik."

 • Stefan Vankerkhoven

  Geen voorkeursbehandelign voor studenten

  Volgens Arnold Bruynooghe (VB) vindt dat de bezoekerskaarten die uitgereikt worden door dienstencentra aanzetten tot favoritisme. Dat studenten een vorkeurbehandeling krijgen op te parkeren, is geen goede zaak. zij moeten zich aanpassen aan het STOP-principe : voorrang aan stappers en trappers!"

  "Het is fout om de volledige binnenstad betalend te maken. Er is geen parkeerdruk in de Calvariebergstraat en daar ook geen alternatief als ondergronds parkeren."

  "Kortparkeren aan het station is oke, maar als je een minuut te laat bent, moet je 30 euro boete betalen, omdat de periode van 10 eurocent overschreden werd. Datzelfde tarief geldt als je in de binnenstad vergeet te betalen. Bezoekers horen klanten te zijn, geen geldmachines. Het parkeerplan wil enkel de stadskas spijzen. En hoe ga je retributie invorderen bij buitenlanders ?"

 • Stefan Vankerkhoven

  Verminder de parkeervergunningen

  Marleen Ryelandt (Groen) vindt dat de Stad de juiste conclusies moet trekken op basis van de metingen : "Bovengronds zijn er 5.500 parkeerplaatsen. Maar er zijn 8.800 parkeervergunningen aan bewoners afgeleverd. Dat zorgt voor problemen : 3.300 houders van een parkeerkaart moeten blijven rondjes draaien of overtredingen begaan."

  "Het parkeerbeleid mag geen bron van inkomsten zijn. De parkeerdruk in bepaalde straten is nauwelijks gedaald. Er is slechts één conclusie : verminder drastisch het aantal parkeervergunningen. Er mag maar een vergunning per domicilie uitgereikt worden."

  "Er is nood aan extra randparkings. Drie shuttlebusjes is een voorzichtige ontsluiting, dat zal gevoelig moeten opgedreven worden. Er is ook nood aan kleine busjes in de binnenstad en een ringbus. 300 bussen per dag in de Sint-Jorisstraat is nog altidj veel te veel. De Lijn moet afstappen van het stersysteem, met onnodige bussen in de binnenstad."

  "Tenslotte moet de parkeerduur opnieuw beperkt worden tot twee uur ! Spreek met horeca af opdat toeristen aan de randparkeren. Geen bijkomende rotatieparking in de binnenstad : wij zijn tegen parking aan de Weylerkazeren ! En we vragen verkeersvrije winkelstraten."

 • Stefan Vankerkhoven

  Het parkeerplan faalt

  In vijf maanden tijd zijn er 23.000 boetes uitgeschreven. Dat is 700.000 euro aan boetes. Het bewijst dat het parkeerplan niet rijp was om ingevoerd te worden. Nu worden zelfs op illegale wijze palen van Eandis misbruikt om de Bruggelingen te wijzen op de blauwe zones !

  Dat verklaart Mercedes Van Volcem (Open VLD). Zij is groot voorstander om bezoekers af te leiden naar ondergrondse parkings : "Hier faalt het plan, er is geen alternatief. Er zijn 84.087 extra ondergrondse parkeertickets in vergelijking met rampjaar 2016. U kunt de mensen onvoldoende motiveren om ondergronds te parkeren. De reden ? De parkings zijn niet diffuus genoeg. Er is een groot deel van Brugge waar je enkel bovengronds kunt parkeren. Er moet meer ingezet worden op ondergronds parkern, zodat Brugge meer kan ademen. De uitbreiding van 't Zand is pas tegen 2020. De stad heeft bijvoorbeeld in de de Groenestraat heeft de stad eigendommen voor parkings. Pas zes jaar na datum komt u met plannen voor de Kinepolis site. Ik droomde daar al van toen ik nog schepen was !"

  "Shop & go is een positieve zaak : snel naar de winkel kunnen, maar mijn partij pleit daar al vijf jaar voor ! Zoals in Kortrijk zou dat eerste half uur moeten gratis zijn."

  "Het is eindelijk tijd dat stad het heft in eigen handen neemt. Als De Lijn ons beleid niet wil volgen, is het goed dat Brugge op piekmomenten zelfs shuttlediensten inlegt. Ook in Mechelen doet Bart Somers, de beste burgemeester ter wereld, het. Er is nood aan om de zeven minuten een shuttlebusje !"

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!