Live Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: "Die blauwe vinvis zal verdrinken in de reitjes"

27/11/17 om 15:36 - Bijgewerkt op 28/11/17 om 22:09

Financiënschepen Boudewijn Laloo stelde dinsdag in de gemeenteraad het stadsbudget voor 2018 voor. Het is zijn laatste begroting, want hij neemt niet meer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Welke investeringen heeft Brugge volgend jaar nog in petto ?

Herbeleef de gemeenteraad in Brugge: "Die blauwe vinvis zal verdrinken in de reitjes"

© GF

 • Stefan Vankerkhoven

  Afgelopen

  De discussie over het stadsbudget is afgelopen. N-VA, VB en Groen stemmen tegen, Open VLD onthoudt zich, net als de Onafhankelijken. Uiteraard stemmen CD&V en SP.A voor. Over and out

 • Stefan Vankerkhoven

  Klimaatplan kost bijna niks

  Brugge wil tegen 2020 minstens 20% groene energie realiseren. Marleen Ryelandt (Groen) ziet enkel 125.000 euro uitgaven voor het Klimaatplan.

  Volgens Renaat Landuyt (SP.A) is een goed klimaatplan iets dat niks kost : "Het gaat erom de juiste attitude te hebben en de lichten tijdig te doven. Het gaat om een besparing van energie en dat verdient wat ondersteuning."

 • Stefan Vankerkhoven

  1 miljoen voor groenbeleving

  Nu is de bespreking van het stadsbudget punt per punt bezig. Het wordt een huzarenklus om er de aandacht bij te houden. Welke raadsleden hebben het dikke boek opengeslagen, met duizelingwekkende cijfers ?

  Eén voor een komend de beleidsdoelstellingen aan bod. Geert Van tieghem (N-VA) leest 1 miljoen euro uitgaven voor groenbeleving in de stad : Wat is de stad van plan ?"

  Volgens burgemeester Renaat Landuyt gaat het over de opfrissing van het Kon. Albert park met waterpartij...

 • Stefan Vankerkhoven

  Wordt Jan Breydel verkaveld ?

  Marleen Ryelandt (Groen) vraagt zich af wat er met het Jan Breydelstadion zal gebeuren : "Wordt een deel verkaveld ? Of komt er een polyvalent sportstadion. weet de stad wel wat ze wil ?

 • Stefan Vankerkhoven

  KW opnieuw ter sprake

  Er wordt naar hartelust gerepliceerd op het stadsbudget én op de kritiek over het stadsbudget.

  Raadslid Pieter Marechal (CD&V) betreurt dat raadsleden tot twee keer toe citeren uit een interview dat KW met oud burgemeester Patrick Moenaert had over de problematiek van de bussen : "Ik dacht dat alle raadsleden akkoord waren over kleinere busjes."

  KW is hierdoor al drie keer geciteerd in het politiek debat over het stadsbudget. dank aan de raadsleden voor deze publiciteit :-)

  Wie wordt het volgende raadslid dat ons week blad citeert? Een pronostiek?

 • Stefan Vankerkhoven

  Stedelijk sportstadion voor veel sporten

  Boudewijn Laloo (CD&V) ontkent dat het huidig bestuur geen projecten in de rand realiseert : "Denk maar aan de polyvalente zaal op de Xaverianensite en onze intentie om het Jan Breydelstadion om te vormen tot een stedelijk stadion voor meerdere sporten."

 • Stefan Vankerkhoven

  Club Brugge speelt niet voor 2022 in nieuw stadion

  "Ik zie Club niet voor 2022 in een nieuw voetbalstadion spelen", zegt Boudewijn Laloo. De financiënschepen reageert op de kritiek dat er in het budget niks voorzien is voor de twee voetbaldossiers. "We wachten de studie over de omvorming van het Jan Breydelstadion af. Er is nog geen beslissing."

 • Stefan Vankerkhoven

  Feestmaaltijd met kreeft

  Volgens Ann Soete (Onafhankelijke) serveert schepen Laloo het stadsbudget als een feestmaaltijd : "Maar ik blijf op mijn honger zitten. We krijgen één keer een kreeft voorgeschoteld, maar moeten de rest van het jaar 'droge stuutjes' eten."

  "Het budget gaat naar prestigeprojecten : de Triënnale, de heraanleg van 't Zand, een expohal en een nieuwe beurshal. Maar de Stad moet eens nadenken over kleine investeringen die op lange termijn het geluk van de Bruggelingen verzekeren."

  "Welke maatregelen zorgen ervoor dat onze jeugd in Brugge wil en kan blijven wonen ? Hun geluk hangt niet af van magalomane projecten. We moeten cultuur met een kleine 'c' ondersteunen als katalysator voor de jeugd. De protesten tegen de verkoop van de Ryelandtzaal zijn veelbetekenend."

  "Net als het feit dat de Brugse Academie voorbijgestoken is door instellingen uit kleinere steden dan Brugge. Laat Academie en Conservatorium weer leven zodat de jongeren zich kunnen ontplooien. Daarvoor zijn geen majestueuze bedrzgen ndoig. cutluur brengt mensen samen !"

  "Tenslotte heeft Brugge nood aan een centrummanager om de lokale handel te stimuleren en te waken over de kwaliteit van het winkelaanbod. Er is nood aan maatregelen om voor een heropleving van Zeebrugge te zorgen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Sammy Roelant pleit voor Brugs Marshallplan

  Volgens Sammy Roelant (Onafhankelijke) doet Brugge het financieel niet zo slecht. Hij heeft wel een advies : "Investeer in je stadspersoneel, zeker in de lagere niveaus. Mensen hebben recht op goede sociale statuten."

  "Er zijn ook extra middelen nodig voor de creatie van brede scholen. En breid de onderwijscheques uit, gezien de gestegen armoede."

  "Qua duurzame energie is een inhaalbeweging nodig : een Brugs Marshallplan, met een terugverdieneffect.

 • Stefan Vankerkhoven

  Arnold Bruynooghe: "Randparkings blijven uit"

  Arnold Bruynooghe (VB) heeft het over de grote investeringen van de stad : "Ik hou mijn hart en mijn portefeuille vast bij het duurste project : de beurshal is geraamd op 40 miljoen euro. Hoeveel zal die prijs nog verhogen ?"

  "Ondertussen blijven de bijkomende randparkings uit, terwijl het nieuwe mobiliteitsplan al in voege is."

  "In dit verkiezingsjaar wordt 73 miljoen geïnvesteerd, om de Bruggelingen te paaien. Het betekent alleen dat er de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd werd."

  "Ondertussen lopen de leningen op tot 12 miljoen euro. De stadsschulden bedragen nog altijd 110 miljoen euro."

 • Stefan Vankerkhoven

  Groen ziet een te roze bril

  Volgens Marleen Ryelandt (Groen) bekijkt financiënschepen Boudewijn Laloo het stadsbudget door een al te roze bril : "Het beleid is enkel gericht op grote projecten. Aan de vooravond van de verkiezingen wordt een prestigebeleid gevoerd."

  "Brugge is nog steeds een dure stad die aan het ontgroenen is. Er is nood aan en doortastend openbaar vervoer, maar de verstandhouding met De Lijn is verknoeid. Nu moet de stad zelf initiatief nemen. Brugge moet de besprekingen met De Lijn opnieuw vlot trekken. Een ringbus en een halvering van het aantal bussen in de stad zou al een hele stap vooruit zijn."

  "Brugge speelt spelletjes en koopt nu een spel inzake duurzaamheid ! In plaats van spelletjes te promoten zou de stad beter een doortastend klimaatbeleid voeren. Die blauwe vinvis van de Triënnale zal verdrinken in de reitjes, als Brugge onvoldoende inspanningen levert."

 • Stefan Vankerkhoven

  Alexander Devos: "Er wordt gezaaid naar de zak"

  Alexander Devos (CD&V) noemt het beleid succesvol : "We zien een heropleving van het toerisme en een stad die toekomstgericht kijkt. De nieuwe beurshal zal een boost geven aan het congrestoerisme. Trouwens, de toeristen zullen de helft van de kosten van die beurshal bekostigen via de overnachtingstaks."

  "De nieuwe expohal voor het Groeninge zal Brugge op de internationale kaart zetten. Die wordt gerealiseerd door autofinanciering : een toeslag op de museumtickets wordt hieraan besteed."

  "Brugge leeft. Denk maar aan de Triënnale. En het OCMW vervult haar rol als sociaal vangnet. Ook de stad doet haar duit in het zakje, door stadspanden ter beschikking te stellen voor sociale projecten."

  "De stad investeert ook in de politie. En met succes : de criminaliteit is gedaald!"

  "De stad wordt beheerd zoals het moet. Er wordt gezaaid naar de zak ! De schuldratio is beter dan Gent, Antwerpen en bijna alle andere Vlaamse centrumsteden."

 • Stefan Vankerkhoven

  Een lintje van Sinterklaas

  Mercedes Van Volcem (Open VLD) vermoedt dat Renaat Landuyt aan Sinterklaas een nieuwburgemeesterslintje gevraagd heeft : "Maar je moet goede punten hebben. In het boek van Sinterklaas staat veel dat niet goed is voor ee huidige bestuursploeg. slechte punten en weinig gewerkt."

  "Wat zijn de realisaties ? De Stad huurt zeer duur het Huis van de Bruggeling. De heranleg van de Geldmuntstraat veroont een hobbelig parcours. We weten niet hoe het zal aflopen. De Boeveriepoort is gerenoveerd, nu komt daar nog 't Zand en de fontein bij.

  "Er is geen enkel project in de Brugse deelgemeenten afgewerkt. De Sint vraagt of onze bestuurders wel naar de deelgemeenten gaan."

  "Er is wel een studie voor een uitbreiding van de parking en een wedstrjd voor de beurshal. De overige schepenen gunnen schepen Laloo pas nu iets, nu hij er binnenkort mee stopt."

  "Volgens de Sint heeft het stadsbestuur veel beloofd maar weinig gerealiseerd. Het is wachten op de kleine bussen en de nieuwe Cactuszaal. Of een heraanleg van de Katelijnebrug en extra randparkings. Het stadsontwikkelignsbedrijf is een dode letter en ook het dossir van het Jan Breydelstadion gaat niet vooruit."

  "Het schepencolege heeft ook veel ruzie gemaakt : jullie gunden elkaar niet veel de eerste vier jaar. En jullie hebben ook de handelaars wat gepest. En wie in de binnenstad komt werken, houdt 720 euro minder geld over wegens de parkeerkosten. Tenslotte hebben jullie samengespannen tegen Van Volcem...."

  "Zeebrugge moet meer wind in de zeilen krijgen. Vroeger was Antwerpen bang van Zeebrugge omwille van zijn unieke ligging aan de zee. Nu hebben de Antwerpenaren en beetje medelijden met Zeebrugge. Burgemeester, u bent de voorzitter van de haven...

 • Stefan Vankerkhoven

  Loftrompet op Triënnale

  Mathijs Goderis (SP.A) steekt de loftrompet over het meerjarenplan van de stad Brugge en de organisatie van de Triënnale Brugge.

  "Brugge investeert 369 miljoen of 3.500 euro per inwoner. Dat is de prijs van een elektrische fiets. Welk mooier cadeau kunnen de inwoners krijgen?"

  "Het zijn maatregelen om een warme stad op mensenmaat te creëren : een gezellig Brugge dat je nergens anders vindt."

 • Stefan Vankerkhoven

  N-VA: "Geen kerntaak om zelf busvervoer te gaan organiseren"

  Geert Van Tieghem (N-VA) neemt het stadsbudget met een kritische blik onder de loep: "De parkeergelden zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad geworden, mede door de invoering van het nieuwe parkeerplan. Deze worden nu 'maar' op 4 miljoen euro geraamd in 2017 (lager dan in 2016 !!), maar wij denken dat deze eerder zullen doorstijgen naar 5 miljoen euro, gelet op het recordaantal parkeerretributies ... (vermoedelijk 2 miljoen euro hoger dan in 2015) Wij maken ons daar oprecht zorgen over, samen met de lokale handelaars en alle werkende mensen in onze stad."

  "De personeelskosten van de stad blijven stijgen, hoewel het aantal ambtenaren op amper vier jaar tijd gedaald is met 9%."

  Het voeren van een performant, modern en efficiënt personeelsbeleid is van fundamenteel belang voor onze stad, in het belang van onze inwoners. We kunnen ook niet naast de hoge absenteïsmecijfers kijken."

  En dan het verhaal van de 3 shuttlebusjes om de 3 bestaande park&ride parkings beter te ontsluiten, die de stad een maand geleden aankondigde, op kosten van de Brugse stadskas?"

  Voor alle mobiliteitsissues moet met De Lijn aan tafel gezeten worden én constructief naar oplossingen worden gezocht. Ik bevind mij hier in goed gezelschap, zelfs ere-burgervader Patrick Moenaert deelt onze visie, zoals vrijdag in KW stond. Het is geen kerntaak van een stadsbestuur om zelf busvervoer te gaan organiseren. Zijn alle CD&V schepenen/raadsleden allemaal en volledig akkoord met het voorstel van SP.A om zelf eigen vervoer te organiseren - op kosten van de stadskas ?

 • Stefan Vankerkhoven

  Laloo stelt stadsbudget en investeringen voor

  Financiënschepen Boudewijn Laloo (CD&V) stelt het stadsbudget voor 2018 in evenwicht voor. De krachtlijnen zijn de volgende : (val niet in slaap)

  Brugge verhoogt de personenbelastingen niet, die blijft op het niveau van 2005. De stad verlaagt zelfs de opcentiemen onroerende voorheffing van 1.600 naar 1007,56, ter compensatie van de stijging van de Vlaamse basisheffing. Tegelijkertijd blijft Brugge fors investeren in het sociaal en veiligheidsbeleid, met een toelage van 34,5 miljoen voor het OCMW en 31,5 miljoen voor de politie.

  Brugge investeert in 2018 voor maar liefst 72,4 miljoen euro. "Het gaat om investeringen die niet alleen belangrijk zijn voor onze stad, maar ook voor de lokale economie en tewerkstelling", verduidelijkt de schepen. Het gaat om 9,7 miljoen euro aan wegenwerken, waarvan 2 miljoen naar voetpaden en 1 miljoen naar fietspaden.

  Er gaat volgend jaar 8,6 miljoen euro stadsgeld naar de bouw van een nieuw polyvalent centrum op de site van de Xaverianen en 5,2 miljoen euro naar de herinrichting van het Gruuthusemuseum. Maar ook 2,5 miljoen euro naar jeugdlokalen en eenzelfde bedrag naar restauratiewerken.

  Schepen Laloo wijst erop dat Brugge in de periode 2014-2020 voor 357,6 miljoen euro investeert. Grote projecten die over meerdere jaren gespreid worden zijn de nieuwe beurshal (41 miljoen), de herinrichting van de stationsomgeving kant Sint-Michiels (14 miljoen), de heraanleg van 't Zand (12 miljoen), het studentenhuis en vrijzinnigenhuis (6,3 miljoen) en de nieuwe expohal (5 miljoen).

  Voor de aanleg van randparkings in de Waggelwaterstraat en aan de Katelijnepoort wordt 3,6 miljoen voorzien.

 • Stefan Vankerkhoven

  Geert Van Tieghem: "Durven nadenken om militairen te gebruiken"

  Geert Van Tieghem (N-VA) zegt dat veiligheid voor de federale regering een topprioriteit is : "Omdat de politie te weinig mankrachten heeft, moeten we durven nadenken om militairen te gebruiken bij eenmalige massaevenementen. zo ontlasten wij de lokale politie die zich kan wijden aan wijkzorg."

 • Stefan Vankerkhoven

  Burgemeester bevestigt: "Te weinig agenten"

  Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) stelt dat noch de wijkwerking noch de verkeerszorg mogen verwaarloosd worden door de politie.

  "Er is een tijdelijke uitstroom bij de lokale politie", bekent hij. "Er ontbreken 15 à 20 medewerkers. Toch gelooft hij in de kwaliteit van het Brugs politiekorps : "De aanwervingen verlopen moeizaam, we vinden onvoldoende geschikte kandidaten in de politieschool."

  "Wij wensen geen mitraillettes in de Brugse straten, zoals N-VA suggereert."

  "Wat de slimme camera's betreft: op sommige plaatsen zul je tegen het einde van het jaar niet meer ongemerkt passeren. Het dossier zit in een stroomversnelling. We kunnen nu een beroep doen op een federaal contract, zodat wij een goedkopere groepsaankoop voor die dure camera's kunnen doen."

 • Stefan Vankerkhoven

  Militairen op straat?

  Pieter Marechal (CD&V) wil in tegenstelling tot Geert Van Tieghem (N-VA) geen militairen op straat in Brugge.

 • Stefan Vankerkhoven

  Terreurdreiging

  Yves Buysse (VB) vindt dat het politiebudget moet rekening houden met de terreurdreiging : "Ik stel vast dat het budget niet verhoogt, bijgevolg wordt er bespaard op een aantal zaken? Waarop? Ik stel vast dat dit ten koste is van de wijkwerking en de verkeerszorg."

  "De opstelling van het cameraschild is er nog altijd niet, hoewel de beslissing dateert van 2012. Waarom moet dat toch allemaal zo lang duren? Zo kun je rondtrekkende dadersbendes onvoldoende bestrijden."

  "Er is een contract van 153.000 euro met een bewakingsfirma in het politiebudget voorzien. Waarvoor?"

  "Gouverneur Decaluwé vindt dat de veiligheidskosten bij voetbalmatchen niet alleen door de overheid moeten gedragen worden. De grote en rijke clubs moeten mee betalen. Waarom wil de stad niet onderhandelen met de voetbalclubs?"

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!