"De afgelopen zes jaar zijn voor CD&V een goede leerschool geweest", vertelt ze. "Wij zijn een beleidspartij, geen oppositiepartij. We hebben nog nooit, op geen enkel niveau, goede oppositie gevoerd. We hebben moeten aanvaarden dat wij niet meer aan het stuur zitten en onze beleidsblik moeten ombuigen naar een kritische oppositieblik. Dat was niet gemakkelijk."
...