Het betreft de kosten gemaakt voor de werken in de Hoogbos, Blindenstraat, Boomgaardstraat, Leugenboomstraat, Biesestraat, Kriekestraat en Korenstraat. Na het afrezen van de...