Live Gemeenteraad Diksmuide vanaf 20.15 uur: evaluatie verkeerssituatie op de agenda

29/01/18 om 12:22 - Bijgewerkt om 22:37

Idee2006 vraagt hoofdelijke stemming over de inplanting van windmolens in Kaaskerke, maar ook over die bij de put van Nieuwkapelle. N-VA en Idee2006 vragen de evaluatie van de huidige verkeerssituatie aan het Stragierkruispunt. Nog op de agenda: aanduiding van een trajectbegeleider voor het PPS-project Boterhalle en aankoop fietsoverkappingen.

Gemeenteraad Diksmuide vanaf 20.15 uur: evaluatie verkeerssituatie op de agenda

© MVP

 • Myriam Van den Putte

  22.36: Einde van de gemeenteraad

  Na nog enkele korte mondelinge vragen wordt de gemeenteraad afgesloten.

 • Myriam Van den Putte

  22.36: Einde van de gemeenteraad

  Na nog enkele korte mondelinge vragen wordt de gemeenteraad afgesloten.

 • Myriam Van den Putte

  Raadsleden Katleen Winne (Idee2006) en Bert Laridon (N-VA)vragen een evaluatie verkeerslichten ter hoogte van kruispunt Stragier

  Katleen: "Ik twijfel niet aan de goede intenties. Nu zijn we een maand verder, wat vinden jullie zelf? Het hangt ervan af vanuit welke richting je komt... Door het invoeren van de nieuwe situatie is het er niet op verbeterd voor de fietsers. Als de situatie zo blijft zullen ook de busdienstregelingen moeten worden aangepast, want leerlingen komen steevast te laat op school. Zijn er al evaluaties gemaakt over de verkeersstromen in het seizoen?"

  Bert Laridon: "Ik heb een lijstje gemaakt met positieve en negatieve punten. Ik vraag me af welk effect de situatie heeft voor voetgangers en fietsers momenteel. Ik snap de redenering momenteel niet. Positief punt: er zijn inderdaad minder files vanuit Kaaskerke."

  Kurt Vanlerberghe: "We wisten inderdaad dat de Bortierlaan zou opengaan in januari en we wilden daarvan het effect weten, daarom hebben we even gewacht. De aansluiting bij Kaaskerke is verbeterd. Ook de richting Oostende-Ieper is verbeterd, maar nog niet in Esen. Dit is niet wat we willen en er is een verslechtering door de start van de werken aan de Bortierlaan. Ik had de evaluatie aangekondigd - 22 januari is er een overleg geweest met een specialist Wegen en Verkeer en een specialist verkeerskunde die de verkeerslichten installeert en die de lichten kan aanpassen. Volgens hem werd een programmatiefout ontdekt. Het ging om een veiligheidsmarge in tijd bij de wachtstanden van het rode en oranje licht. De ambtenaar zal hieraan werking, maar kan nog geen timing opgeven voor het herprogrammeren, niet voor de programmatiefout. Los daarvan is het inderdaad zo dat er een onevenwicht is tussen de richting Veurne en de richting Esen, zoals Bert aanhaalt. Onze ochtendspits is ook duidelijk anders dan de avondspits. Ik heb hierop aangedrongen en dit zou ook worden bekeken. Ik heb echter nooit beweerd dat de verkeerslichten de files zouden oplossen. Zolang de omleidingsweg er niet is, dan zal het fileprobleem niet worden opgelost. De files zijn een beetje zoals de klimaatopwarming als we de grafieken van de voorbije jaren bekijken. De economie zal aantrekken, dus zullen de files nog toenemen. Maar iedereen accepteert de files. We staan liever in de file dan de trein te nemen. Want we denken dat onze auto onze vrijheid is. Waar blijft de omgevingsvergunning voor de omleidingsweg? Diksmuide wordt helaas bestuurd door de administraties. Belangrijke beslissingen worden boven ons hoofd genomen!"

 • Myriam Van den Putte

  Marc Deprez (Idee2006) vraagt hoofdelijke stemming over inplanting windmolens

  Raadslid Marc Deprez, namens de Idee2006-fractie, vraagt de hoofdelijke stemming over de inplanting van grote windmolens te Kaaskerke en ter hoogte van de put van Nieuwkapelle.

  Marc Deprez: "Het is opmerkelijk dat er in Wallonië meer windmolens staan dan in Vlaanderen. We beseffen dat het soms kiezen is tussen cholera en de pest. Het heeft weinig zin om opnieuw in te gaan op de windmolens in Kaaskerke. Maar we zijn vragende partij om 4 bijkomende grote windmolens in te planten bij Nieuwkapelle. Toch zijn de windmolens opnieuw een doorn in het oog. Onze gemeente is gekenmerkt door veel open ruimte, wat veel windenergie kan opleveren."

  Lies Laridon: "Onze gemeente is niet bevoegd om te beslissen over windmolens. Diksmuide is trouwens niet per se tegen windmolens, anders zouden er al geen staan. Er is geen principieel bezwaar, maar elk dossier moet op basis van het dossier worden beoordeeld. Op dit ogenblik is er namelijk geen dossier. We kunnen niet stemmen over een dossier als er geen dossier is."

  Kurt Vanlerberghe: "We weten dat we indruisen tegen een 300-tal bezwaren met de windmolens in Kaaskerke. Die kunnen een gat dichten van een enorme hoeveelheid, namelijk 6460 ton CO2-uitstoot. 45 % van de CO2-uitstoot in Diksmuide bestaat uit transport. We hebben ons collectief verbonden om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen, maar we zitten op een status quo. Hoe gaan we dat percentage halen? Ik heb het niet alleen over Diksmuide, maar ook over de provincie en op federaal niveau. Dit was een fantastische kans om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren, en ik steun Marc Deprez volledig."

  N-VA: "Dit zal nooit voldoende zijn als oplossing. Vlaanderen is gewoon niet geschikt voor het plaatsen van heel veel windmolens. Er moeten andere voorstellen komen, want met windmolens alleen komen we er niet."

 • Myriam Van den Putte

  Raadslid Eric De Keyser vraagt aansluiting van de stad bij Statiegeldalliantie

  Eric De Keyser stelt dit voor als een oplossing voor zwerfvuil.

  Eric De Keyser: "Er woedt op dit ogenblik een harde woordenstrijd tussen Fost Plus, de organisatie die de bedrijven, die huishoudelijke verpakkingen op de markt brengen in Vlaanderen, overkoepelt, en de Statiegeldalliantie.

  Fost Plus wil als belangenorganisatie kost wat kost vermijden dat er minder verpakkingen nodig zijn en organiseerde daarom jaren terug het systeem van de PMD-ophaling, de blauwe zak. Het moet gezegd worden dat zij op die manier een hoog aantal plastiek-, metaal- en drankverpakkingen inzamelt. Desalniettemin is het ruimschoots onvoldoende. Jaarlijks komt er 20.426 ton zwerfvuil, niet minder dan 3 kg. per Vlaming, in onze bermen terecht, waaronder een fenomenaal aantal blikjes en petflessen. De gevolgen zijn nefast. Denk maar aan de blikjes die in maaisel terecht komen en noodlottig zijn voor runderen. Denk aan de visuele impact op het openbaar domein. Denk ook aan de plastieksoep in de oceanen. De opruiming kost de overheden, ook de stad Diksmuide, handenvol geld. Fost Plus voert een charmeoffensief met acties als Mooimakers en de financiële ondersteuning van verenigingen, die zwerfvuilopruimacties organiseren. Toch zien we weinig tot geen verbetering en moeten we ons inderdaad de vraag stellen of er geen efficiënter systeem kan komen, nl. statiegeld op blikjes en petflessen, zoals in Duitsland van toepassing is.

  De winst lijkt mij dubbel: minder sluikafval én ook minder plastiek verpakkingen. We moeten immers richting een circulaire economie.

  Vlaams milieuminister Joke Schauvliege heeft verschillende malen in het Vlaams parlement aangekondigd dat ze voorstander is van statiegeld en in 2018 gaat beslissen. Blijkbaar geniet ze onvoldoende parlementaire steun binnen de meerderheid.

  De stad Diksmuide moet dan ook een zetje in de rug geven door toe te treden tot de Statiegeldalliantie, net zoals bv. recent de provincie Limburg en tal van Vlaamse gemeenten."

  Koen Coupillie (N-VA): "Eric, wees eerlijk... Dat is hypocrisie! jij hebt in de Provincieraad de motie weggestemd inzake statiegeld. In Diksmuide is een ernstig probleem, maar is dit wel een oplossing. Voor ons niet! Dit is een schijnoplossing die geen rekening houdt met onze specifieke problemen. Een bijzonder duur systeem zal zwerfvuil enkel doen afnemen met 10 %. In sommige landen zoals Zweden is er zelfs een toename van zwerfvuil. Ook OVAM voerde enkele jaren geleden een studie uit en de conclusie is dat het statiegeldsysteem onze economie en onze bedrijven niet ten goede zou komen en de kosten worden doorgerekend aan de consument. Wij vragen om dit voorstel niet goed te keuren. Dit is enkel een poging om jullie groene imago op te poetsen. De voorbije jaren is door jullie coalitie te weinig ingezet op zwerfvuil. De stad kan via gasboetes zelf sanctioneren. In 2016 gebeurde dit niet, vorig jaar 5 X. Op het vlak van sanctionering en sensibilisering kan er dus nog veel gebeuren. Wij stellen voor om zelf een grote sensibiliseringsactie op poten te zetten en de gasboetes te laten stijgen."

  Kurt Vanlerberghe: "Koen, ik vind het jammer dat wat wij hier voorstellen altijd op een supervijandige manier wordt onthaald. Waarom altijd die persoonlijke aanvallen? Ik heb zelf gekeken naar de respectievelijke websites van de organisaties. Wat je aanhaalt komt letterlijk uit de website van Fost Plus. We mogen dit toch wel wat objectiveren. In Duitsland zie je nergens een blikje... In Vlaanderen komt 3 kg sluikafval terecht in het milieu. Na al die jaren moeten we besluiten dat er geen systeem afdoende is. Ondanks acties en subsidies zien we helaas geen verbetering. Je moet je de vraag stellen: wat is dan het beste systeem? Hoe geraken we af van al die plastic verpakkingen? Er moet een systeem komen dat de industrie blijvend de verpakkingen aanbiedt zoals ze dat nu doet. Kijk naar wat er in winkels gebeurt: altijd maar verpakken... We moeten richting circulaire economie gaan. We moeten een signaal geven naar de overheid dat het zo niet verder kan. Er moet iets anders komen. De minister heeft laten weten dat er in 2018 een beslissing zou komen. Dus is het goed dat we op deze manier als stad Diksmuide een signaal geven. De provincie Limburg heeft dit recent ook goedgekeurd. Ik zou willen oproepen om dit initiatief te steunen."

  Koen Coupillie: "Als iemand op een publiek forum het tegenovergestelde zegt van wat hij hier vandaag zegt, dan mag dit toch wel aangekaart worden?"

  Lies Laridon: "Er gebeuren opruimingsacties en sensibiliseringsacties. Ik weiger mee te gaan in de stelling dat het er in Diksmuide slechter aan toe gaat dan elders."

  Jurgen Van Collie (N-VA): "We kunnen burgers al het signaal geven dat ze hun vuilniszakken niet moeten buiten zetten als ze weten dat er stormweer op komst. Zeg dan dat ze hun PMD-zak een week later buiten zetten, want dat zorgt voor enorm veel zwerfvuil. Dit is een positief voorstel!."

 • Myriam Van den Putte

  - Aankopen - Sportcomplex "De Pluimen" - Nieuwe sporthal en nieuw zwembad - Aankoop sportmateriaal door Farys

  Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd aan het lastenboek, de kostenraming en wijze van gunnen van de aankoop door Farys van sportmateriaal voor het nieuwe sportcomplex De Pluimen ten bedrage van 204.994,84 euro, btw niet inbegrepen.

  Marc Deprez (Idee2006): "We zullen ons nu onthouden want we zijn een koele minnaar van een constructie met FARYS."

  Ook N-VA keurt dit niet goed.

 • Myriam Van den Putte

  Huishoudelijk reglement vakantiekampen

  Marc De Keyrel: "De sportdienst, jeugddienst en vrijetijdsdiensten bieden al jaren vakantiekampen aan met gevarieerd aanbod voor een haalbare prijs. Vorig jaar namen meer dan 400 kinderen daaraan deel. Vorig jaar gaven we voor het eerst een brochure uit. Toen was er nog geen huishoudelijk reglement. Sinds 15 januari kunnen kinderen zich inschrijven voor de vakantiekampen van 2018. Er zijn 550 plaatsen beschikbaar, en er zijn al zo'n 400 inschrijvingen."

 • Myriam Van den Putte

  40.000 euro voor fietsoverkappingen

  Kurt Vanlerberghe: "Steeds meer Diksmuidelingen nemen de fiets. We willen dit stimuleren door de plaatsing van volwaardige overdekte fietsenstallingen aan het C.C. Kruispunt, aan de bib en aan Kadens. Op dit ogenblik zijn er enkel niet-overdekte fietsenrekken, wat weinig kwaliteit biedt aan bezoekers en ons personeel. Natgeregende fietsen nodigen niet uit. De inrichtingen worden zo dicht mogelijk bij de ingangen van de publieke gebouwen geplaatst, zodat er niet langer her en der losslingerende fietsen zullen gestald worden tegen muurtjes van de bib. Als fietser krijgt je dan ook extra service. De kostprijs bedraagt indicatief 40.000 euro. Hiervoor vragen we esthetische en stijlvolle installaties. Daarnaast investeert de stad ook in gesloten fietsboxen voor personeelsleden, zodat woon - werkverkeer per fiets aangemoedigd wordt."

  Katleen Winne: "We zouden dan ook graag een beschermde plaats hebben om ernaartoe te fietsen."

  Kurt Vanlerberghe: "Dat zou ik ook willen, dat we voorgesorteerde fietsstroken zouden kunnen vervangen door echte fietspaden."

 • Myriam Van den Putte

  Aankoop van de gronden van de firma Denecker met het oog op de herlokalisatie van het recyclagepark

  Schepen Kurt Vanlerberghe: "Enkele jaren terug ontstond het idee om het containerpark dichter bij de overige stadsgebouwen op het industrieterrein Heernisse te herlokaliseren. Hiervoor waren er 2 redenen: een optimalere inzet van machines en ook de toekomstige aantakking van de zuidwestelijke omleidingsweg op de Cardijnlaan ter hoogte van het rond punt aan het containerpark maakt dat dit rond punt niet langer kan dienst doen als buffer voor de wachtrij naar het containerpark, zodat zich een moeilijke interne reorganisatie opdrong, gelet op de bestaande betonnen loods.

  Hierop polste de stad bij de familie Denecker of zij bereid was de weide van 4.500 m² naast het bedrijf Vanderscheuren te verkopen. Dit stuitte op een weigering.

  Een nieuwe poging werd ondernomen naar aanleiding van concrete interesse van een aanpalend bedrijf van het containerpark aan de Cardijnlaan om dit laatste aan te kopen aan de stad. Naar aanleiding daarvan hebben we een nieuwe poging ondernomen.

  Hierop polste de stad het bedrijf Vanderscheuren of zij interesse betoonde in een gedeelte van de terreinen van het bedrijf Denecker. De stad stelde een onderhandelaar van de WVI aan om de onderhandelingen met de familie Denecker aan te gaan. Dit mondde uit in de ondertekening van een eenzijdige verkoopbelofte inzake de volledige terreinen van het bedrijf Denecker (24.250 m²).

  Vooraleer deze optie te lichten bevroeg de stad de markt om te checken welke prijs de markt bereid was te betalen voor de terreinen van het containerpark, want we willen ons uiteraard financieel kunnen verantwoorden in de gemeenteraad. Dit mondde uit in de ondertekening van 2 aankoopbeloften door aanpalende bedrijven.

  Een en ander laat de stad toe de nodige middelen te mobiliseren om de terreinen van de firma Denecker te verwerven.

  Het is wel te verstaan dat hiermee het verhaal nog niet ten einde is. De stad heeft nog een bijkomende strook grond van 1.484 m² langsheen de IJzer, eigendom van de firma Vanderscheuren, nodig om mee hierop haar containerpark te herlokaliseren. Er bestaat ondertussen ook een princiepsovereenkomst inzake ruil, waarbij de stad deze strook verwerft en het bedrijf Vanderscheuren in ruil hiervoor een gedeelte van de terreinen van het bedrijf Denecker verwerft, weliswaar met een opleg in voordeel van de stad Diksmuide én met de vestiging van erfdienstbaarheden van overgang. Hiermee worden 3 vliegen in één klap geslagen: enerzijds kan de stad op die manier een volwaardig containerpark aanleggen met voldoende oppervlakte (5.984 m²) en een goede configuratie langsheen de openbare weg. Anderzijds kan het bedrijf Vanderscheuren op die manier fors uitbreiden, wat zorgt voor extra tewerkstelling, die het verlies aan jobs bij de firma Denecker in hoge mate zal compenseren. Ten slotte kan de stad via de vestiging van erfdienstbaarheden van overgang over de terreinen van het bedrijf Vanderscheuren een ingesloten perceel van het OCMW van 2.500 m² ontsluiten en samen met restgronden van de firma Denecker verkopen.

  Vooraleer het huidige containerpark te verkopen moeten nog enkele stappen gezet worden: ondertekenen van de akte aankoop gronden Denecker, bekomen van een gunstig stedenbouwkundig attest inzake een nieuw containerpark, het verlijden van een akte ruil met de firma Vanderscheuren en vervolgens het lichten van de verkoopbelofte inzake het bestaande containerpark. De bedoeling is dat dit allemaal in een snelvaart voltrokken wordt in het voorjaar 2018. Het nieuwe containerpark moet dan de deuren openen in 2019. Voor alle duidelijkheid: het bedrijf Denecker blijft nog operationeel tot eind 2018, want de stad koopt natuurlijk niet het handelsfonds."

 • Myriam Van den Putte

  Publieke parking of niet onder de Boterhalle?

  Voorzitter Allyns: 'ik vind het raar dat er niemand is die als burger de vraag stelt aan erfgoed om onder de Boterhalle een publieke parking toe te laten. Ik heb de vraag gesteld omdat ik het welles-nietes spelletje een beetje beu en kreeg antwoord, geloof het of niet, op 6 december."

  Het antwoord kwam hierop neer: "We menen dat dit aan de Boterhalle niet evident is. De poortdoorrit moet een kwalitatieve herwaardering krijgen als doorgang voor voetgangers en niet voor een parking."

 • Myriam Van den Putte

  Oppositie keurt het Boterhalle - PPS-traject voor de realisatie van een nieuwe evenementenhal niet goed

  Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om een dienstverlener aan te duiden voor de opdracht "trajectbegeleiding PPS-traject voor de realisatie van een nieuwe evenementenhal, ondergrondse parkeergarages en private wooneenheden". De bedoeling is dat ze ondersteuning bieden bij het definiëren van het PPS-project en het opstellen van een programma van eisen, financieel haalbaarheidsonderzoek, opmaak van een volledig uitgewerkt lastenboek/bestek, keuze van de correcte gunningscriteria en de manier waarop dit project in de markt wordt gezet om daarna bijstand te verlenen bij de onderhandelingen en contractering. Ondersteuning bij de uitvoering wordt als een optionele post in het bestek voorzien. De totale kostprijs voor de trajectbegeleiding wordt geraamd op 99.000 euro, 21% btw niet inbegrepen.

  Karline Ramboer: "Het selectiebestek moet gezien worden als een leidraad. We voorzien in totaal 2 mio euro voor de evenementenhal. We voorzien maximaal 4 kandidaten. Een maand na het gunningscriterium worden de kandidaten uitgenodigd. Uiteindelijk zullen we verder onderhandelen met 1 kandidaat.

  De volgende stappen werden al doorlopen:

  We zijn gestart in september 2015 met de eerste voorstellen. De landmeter werd aangesteld en de architect voor de opmaak van het stedenbouwkundig attest.

  In februari 2016 was er opnieuw overleg met Ruimte Vlaanderen en Onroerend erfgoed. Na negatief advies in september 2016 werden opnieuw de knelpunten in de aanvraag besproken en volgde het stedenbouwkundig attest.

  De externe trajectbegeleiding gebeurt Steven Decatteeuw, die een selectiebestek heeft opgemaakt.

  Bij goedkeuring van het gunningsbestek in maart, wordt het bestek aan de kandidaten voorgelegd. Juli/augustus starten dan de onderhandelingen. Dan kunnen de werken starten in 2019. De timing is zeer ambitieus, maar we gaan ervoor. We willen het dossier niet laten aanmodderen."

  Bert Laridon (N-VA): "Als een ontwerp klaar is, moet er een prijsberekening volgen. Met een timing van maart tot juni is dit niet uit te voeren. Omwille van die timing zullen wij dit niet goedkeuren."

  Jan Van Acker (Idee2006): "We zijn het ermee eens dat de site moet gerenoveerd worden. Een mooie evenementenhal is hier zeker op zijn plaats, maar geen woningen. De ruimte boven en onder de hal moet beter aangepakt worden, onder meer voor parkeergelegenheid. We willen er opnieuw op wijzen dat erfgoed hier enkel adviezen geeft. We dringen nogmaals aan op publieke parkeergelegenheid en verwijzen opnieuw naar de vele handtekeningen van ons afgewezen referendum. Dit is een gelegenheid om de mening van de inwoners te vragen voor de meest zinvolle invulling. Daar is geen haast bij. Dit zou de leefbaarheid ten goede komen in onze stad. Wij zullen dit dus niet goedkeuren."

 • Myriam Van den Putte

  Verlichting stadhuis

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het plaatsen van architecturale verlichting aan het stadhuis en het monument op de Grote Markt te Diksmuide, volgens de offerte van 12/01/2018 van Infrax cvba, Noordlaan 9, 8820 Torhout, ten bedrage van 52.339,47 euro, 21% btw inbegrepen. Deze verlichting vormt de 1e fase van de architecturale verlichting van het stadhuis. In een later fase is het de bedoeling om de belforttoren ook te gaan uitlichten.

  Katleen Winne (Idee2006): "Voor ons is er een discrepantie tussen doven van de stadsverlichting en het stadhuis."

  Burgemeester Lies Laridon: "Alles gebeurt in overleg met erfgoed. We doen zomaar niet wat we willen. We willen wel graag een passende kerstverlichting. Wat her voorligt is een passende verlichting voor het stadhuis, waarbij ook de zijkanten verlicht worden, zodat het geen vlak geheel wordt. In principe brandt dit mee met de openbare verlichting."

  N-VA: "We hebben wel een probleem met het monument. Als je het dan toch wilt verlichten, dan moet je het echt verlichten. Nog een klein detail: het bedrag van 21 % btw inbegrepen, maar in het dossier staat er 'btw verlegd'.

 • Myriam Van den Putte

  Kostenraming voor de grasvelden van de voetbalvelden

  Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan het voorstel van de overheidsopdracht 'grasonderhoud sportvelden 2018-2020 externe aannemers', volgens lastenboek en kostenraming van 103.455 euro, btw 21% btw inbegrepen, dit over 3 dienstjaren 2018-2019-2020.

  Schepen Martin Obin: "Tot op heden werden de grote grasvlakten gemaaid in eigen beheer. Door interne herstructurering heeft het college beslist om het maaien van de voetbalvelden uit te besteden aan derden. Er werd een bestek opgemaakt voor 3 jaar. Het gaat om 5 voetbalvelden. Volgens het voorliggende bestek zou het gaan om jaarlijks 30 maaibeurten, die worden uitgevoerd met de cirkelmaaier waarbij het maaisel zal worden afgevoerd. Er wordt een oplossing gezocht voor de verwerking. Het maaien moet wel altijd op donderdag of vrijdag gebeuren, met wekelijkse maaibeurten. De prijs wordt bepaald per maaibeurt. In totaal zouden het 570 maaibeurten zijn op de periode van 5 jaar. De kostenraming bedraagt zo'n 103.000 euro."

 • Myriam Van den Putte

  De zaal loopt vol... gemeenteraadsleden en publiek zijn klaar voor de eerste gemeenteraadszitting van het jaar

  De voorzitter begint binnen 2 minuten.

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!