Op 11 maart sprak de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een arrest uit over de zaak waarbij de oppositie (S.pa-Open, N-Va en Groen) een klacht had ingediend tegen de benoeming van de mandatarissen (schepenen, voorzitter gemeenteraad en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst) van de nieuwe meerderheidscoalitie van Diksmuide omdat er een dubbele voordrachtsakte zou ondertekend zijn naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in...