Burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD): "We hebben moeten vaststellen dat het budget voor de renovatie van het lokaal volledig opgesoupeerd is, terwijl nog heel veel zaken niet afgewerkt zijn. Bij de opmaak van het dossier werden heel wat taken toebedeeld aan de twee jeugdverenigingen, hun leden, kennissen, vrienden en familie. Maar dit bleek al te ambitieus. Het spreekt voor zich dat sommige zaken beter door vakmensen worden gedaan, zeker ook gezien de grote investering die de stad al in het gebouw gedaan heeft."

Blijkt dat van de onafgewerkte zaken heel wat punten essentieel zijn om het gebouw te kunnen gebruiken. "Lapwerk en te creatief omspringen met de middelen zijn hierbij uit den boze. Het gaat om stukadoorwerken, vernieuwen van de elektriciteit, andere keuze van verwarming nodig, waardoor isolatie aan de buitengevel nodig is, afwerken sanitair, oplossing opstijgend vocht", somt de burgemeester op.

"Nu zijn er volgens ons twee opties. Ofwel volgen we het oude parcours waarbij we zeggen dat het geld op is en de werken door KSA en KLJ zelf dienen te gebeuren. Dit zal ertoe leiden dat de jeugdlokalen nog langere tijd niet beschikbaar zullen zijn", stelt Anthony Dumarey.

"Of we kiezen er voor om het gebouw op een deftige manier af te werken binnen een aanvaardbare tijd. Hiervoor is een budgetswijziging dit jaar nodig. Het dient niet gezegd te worden dat we voor deze tweede optie kiezen."

(LIN)