Acht Brugse milieuverenigingen trekken naar Raad van State tegen nieuw stadion en bedrijventerreinen

19/12/17 om 16:08 - Bijgewerkt om 16:40

Acht milieuverenigingen trekken samen naar Raad van State tegen 'GRUP afbakening stedelijk gebied Brugge'. Onder de naam 'Open Ruimte Brugge' (ORB) drukken ze hun bezorgdheid uit over de zoveelste aanslag op de groene gordel rond Brugge en roepen ze burgers op bij te dragen aan de procedure. Op die manier willen zij onder meer proberen de komst van het nieuw Clubstadion en extra bedrijven langs de Blankenbergse Steenweg te verhinderen.

Acht Brugse milieuverenigingen trekken naar Raad van State tegen nieuw stadion en bedrijventerreinen

"Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoerignsplan (GRUP) staat symbool voor ruimteverspilling en jaren '60 betonretoriek.', zegt Paul De Graeve, voorzitter van Natuurpunt Brugge en woordvoerder van het Open Ruimte Brugge. "De Vlaamse Overheid heeft in haar zoektocht naar ruimte voor bedrijventerreinen amper moeite gedaan om de mogelijkheden op bedrijvensites aan het station, maar ook op de Blauwe Toren goed te onderzoeken. Dit GRUP staat haaks op de intenties van de betonstop en de vrijwaring van groen en landbouwgebied."

Platform

Het platform bestaat uit de volgende lokale milieu- en natuurverenigingen : Brugge laat je bomen leven, Brugse landbouwers, Groen vzw, JNM Brugge, Lappersfort Poets Society & Poëziebosnetwerk, Natuurpunt Brugge, Natuurpunt Brugs Ommeland Velt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF). ORB geeft zelf een aantal alternatieven aan. "Deze geven de mogelijkheid om én aan de vraag te voldoen van bedrijven en sportfanaten, én de open ruimte maximaal te bewaren. Het vergt enkel de moeite om die potenties te gaan verkennen", vervolgt Paul De Graeve.

Delen

"Dit is een slag in het gezicht voor het voetbal, de tewerkstelling en het groen in Brugse regio" - schepen Franky Demon

ORB stelt voor om de kantoor(achtige) gebouwen in te planten aan het station, waar momenteel niet alleen Syntra plannen heeft, maar ook recent de KULeuven gebouwd heeft. "Bestaande bedrijfssites kunnen geleidelijk aan zuiniger ingericht worden bijvoorbeeld door meer in de hoogte te bouwen. Zo maakt men plaats voor nieuwe vestigingen."

Onderbenut

In een nieuw of liefst vernieuwd voetbalstadion kunnen volgens Paul De Graeve sport, winkels en kantoren gecombineerd worden. Zo zou de ruimte elke dag benut worden, in plaats van tweewekelijks. "Het steeds verder uitdeinen van het stedelijk gebied Brugge zorgt nu al voor dagelijkse files op onder andere de N31 en de Koning Albert I laan. Het is dan ook totaal onbegrijpelijk dat op hetzelfde elan verder wordt gegaan. Dat hiervoor nu de Chartreuse, dat deel uitmaakt van de geroemde Brugse Groene Gordel, maar ook een pak vruchtbare poldergrond moet sneuvelen in dit goedgekeurd GRUP is totaal onbegrijpelijk. Terwijl nog talloze bedrijven leegstaan of onderbenut blijven", aldus ORB, dat creatieve en innoverende aanpassingen van het GRUP afdwingen, gericht op maximaal behoud van open ruimte: "Anders worden de betonmatten ontrolt van Zedelgem tot aan Zeebrugge. Meer dan 200 hectare open ruimte dreigt immers verloren te gaan."

"Op vraag van velen, trekken we naar de Raad van State om het beleid te dwingen haar eigen principes van open ruimtebehoud na te leven. Maar koken kost geld en daarom organiseert ORB een crowdfunding om dit ruimteverslindend plan te blokkeren."

Goed afgewogen

Een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State houdt in dat de Raad zich moet buigen over de wettigheid van het aangenomen RUP. De Raad zal niet alleen kijken of de procedure nauwgezet is gevolgd, maar ook of de genomen opties de wettigheid doorstaan. "Dit is een slag in het gezicht voor het voetbal, de tewerkstelling en het groen in Brugse regio", oordeelt bevoegd schepen Franky Demon. "Ik zie de procedure echter met vertrouwen tegemoet. Alle betrokken besturen hebben zich de afgelopen maanden hard ingespannen om alle mogelijke effecten die aan bod kwamen in het plan-MER te bekijken. Alle bezwaren werden grondig bekeken en afgewogen. Het goedgekeurde GRUP is een goed afgewogen uitvoeringsplan dat de duurzame toekomst van de Brugse regio verzekert met aandacht voor

"Dit GRUP is niet alleen essentieel voor de toekomst van het voetbal, maar biedt ook kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek. Ik ben er echter van overtuigd dat dit plan een goede ruimtelijke ordening van de verschillende deelgebieden voor ogen heeft, waarbij met respect wordt omgegaan met onze kostbare ruimte." Het is nog onduidelijk wanneer de Raad van State een uitspraak zal doen.

(SVK/Belga)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!