Anderzijds hebben politieke partijen 'posten' (gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeester, provincieraadsleden, gedeputeerden,...) nodig om de inhoud vorm te geven. Het woord 'postjes' wordt door sommigen dan ook te snel in een negatief daglicht geplaatst. Het doet oneer aan, aan diegenen die dag in dag uit hun uiterste best doen om er iets van te maken. Uiteraard moeten diegenen die hun postjes misbruiken - en dat zijn er niet zo veel - eruit geknikkerd worden. We moeten met andere woorden de politieke wereld kritisch bekijken. Dat is echter iets anders dan politici uitspuwen. We moeten met zijn allen beseffen dat democratie een luxeproduct is dat heel broos is. We moeten er dus omzichtig mee omspringen. De bevolking heeft dus ook een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten er met zijn allen blijven voor ijveren dat ook in de toekomst waardevolle mensen een 'politiek postje' willen bekleden.
...