De mededeling kwam er dadelijk na een bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de scholengroep en is ondertekend door voorzitter Jan Vincent Lefere. "De gesprekken rond de ontwikkeling van een globaal plan voor de scholengroep worden stopgezet. Op vrijwillige basis kunnen individuele scholen gesprekken opstarten of blijven voeren over vernieuwing en samenwerkingsmogelijkheden", zo opent de brief.
...