"Na jaren van bloei is de Izegemse technische school in woelig vaarwater terechtgekomen", kaart (een deel van) het personeel via een anonieme mail de problemen aan. "Niet alleen is de school met nauwelijks 428 leerlingen beland op een historisch dieptepunt, de scholengemeenschap heeft ook verregaande plannen met de school. Er zijn plannen om bijna de helft van de schoolgebouwen te slopen."

"Al enkele jaren tekent de school verliescijfers op. De school is wat leerlingen betreft in vergelijking met de bloeiperiode meer dan gehalveerd. Dat legt een zware bom onder de werkgelegenheid van de leerkrachten, maar ook onder de toekomst van de school. Zonder voldoende leerlingen is er onvoldoende financiële draagkracht voor investeringen in technisch materieel."

De bezorgdheid van het personeel neemt nu nog verder toe, want - zo klinkt het in de mail - heeft de scholengemeenschap op vraag van de directie van het VTI ook verregaande bouwplannen. "We plaatsen grote vraagtekens bij deze plannen, want bijna de helft van de schoolgebouwen zal gesloopt worden."

"Er is al jaren sprake van de bouw van een nieuwe sporthal. Die is ook opgenomen in de bouwplannen, maar de hele bouwafdeling en afdeling elektriciteit gaan onder de sloophamer. Enkel het meest recente gebouw van de bouwafdeling blijft overeind en de scholengemeenschap wil dat gebouw aan een extern bedrijf ter beschikking stellen. Het is maar de vraag of door de sloopplannen de toekomst van de school nog een kans krijgt. Er blijven nauwelijks tot geen IT-klassen, labo's en praktijklokalen over."

Bezorgd personeel: "Enkel het meest recent gebouw van de bouwafdeling zou overeind blijven"

Onder het personeel groeit ook steeds meer protest tegen de leiding van het VTI. "Heel wat personeelsleden zoeken andere mogelijkheden buiten Prizma Campus VTI. De voorbije jaren werd zelfs al het bisdom ingeschakeld om de negatieve sfeer binnen de school en de verzuurde relatie tussen de directie en het personeel aan te pakken, maar dit leidde nauwelijks tot resultaat. Heel wat personeelsleden stellen zich dan ook de vraag welke agenda er achter deze plannen zit en of het technisch onderwijs in Izegem nog een kans krijgt."

Rudy Maes, voorzitter van de scholengroep Prizma, roept op tot kalmte. "We erkennen dat ons VTI moeilijke tijden beleeft", zegt hij. "Het aantal leerlingen is inderdaad verder gedaald. We klokken nu af op een 70- tot 80-tal minder leerlingen in vergelijking met vorig schooljaar. Maar die trend zet zich ook bij andere technische scholen door. Het is nu eenmaal een feit dat steeds minder jongeren voor een technische opleiding kiezen. Een te betreuren evolutie."

Rudy Maes benadrukt dat de raad van bestuur van Prizma nu al twee jaar aan een masterplan voor de hele scholengroep werkt. "Ondertussen hebben we een subsidie van 5 miljoen euro binnengehaald waarmee we al onze scholen onder handen zullen nemen. Maar de helft van dat budget, 2,5 miljoen euro, gaat naar Prizma Campus VTI. Het is onze ambitie om onze technische school een boost te geven en concurrentieel te maken tegenover de ons omringende VTI's."

Rudy Maes: "Als we niet ondernemen, zal het VTI van Izegem zéker verdwijnen"

Dat er binnen de bouwplannen sloopwerken op stapel staan, klopt. "Veel gebouwen op de site dateren uit de jaren zestig en zijn totaal niet meer up to date. En de huidige sporthal durven we amper nog aan mensen van buiten de school te tonen. De gebouwen renoveren zou trouwens veel te veel geld kosten, daarom opteren we voor nieuwe gebouwen. De oppervlakte om les te geven is rechtstreeks gerelateerd aan het aantal leerlingen. Maar we moeten nu ingrijpen om de toekomst van deze school te verzekeren. Als we niets ondernemen, zal het VTI zéker verdwijnen. En dat willen we verdwijnen."

De bouwplannen binnen Prizma Campus VTI zouden op 1 september 2020 van start gaan en anderhalf jaar duren. "Tegen 2022 - binnen amper vijf jaar - zal de school er compleet anders uit zien én gewapend zijn voor de toekomst."

Dat (een deel) van het personeel haar bezorgdheid uit, kan Rudy Maes ergens wel begrijpen, maar is tegelijk te betreuren. "Er zijn twee kampen binnen het VTI. Eén groep wil de bestaande gebouwen en manier van werken behouden, maar een andere kant wil vooruit."

Jan Verbeke: "Slechts een derde van de gebouwen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw, niet de helft"

Jan Verbeke, directeur van Prizma Campus VTI, is formeel. "Voor elke school berekent de overheid een aantal vierkante meter. Wij hebben nu een oppervlakte van 14.090 vierkante meter, maar de maximaal toegelaten oppervlakte - volgens het aantal leerlingen - is 10.181 vierkante meter. Om onze oppervlakte te reduceren en zo op subsidies te kunnen rekenen, willen we de bouwafdeling dus verhuren. En zeker niet slopen, zoals de anonieme mailers beweren. Wanneer onze school weer in leerlingenaantal groeit, kunnen we die opnieuw in gebruik nemen. Bovendien wordt slechts een derde van de bestaande gebouwen afgebroken en niet de helft. Dat we opteren voor nieuwbouw, is eveneens logisch. Renoveren is goed als je slechts vijf jaar vooruit wil denken, maar wij willen ons voor de komende vijftig jaar wapenen en op die manier competitief blijven in deze regio."

Begin deze week werd een infovergadering voor alle personeelsleden georganiseerd. "Een derde van onze mensen daagde op en zij konden na afloop hun mening en vragen aan ons bezorgen. We kregen jammer genoeg slechts zes formulieren binnen."

Wat de tussenkomst van het bisdom in de school betreft, is Jan Verbeke duidelijk. "Dat is nooit gebeurd. Geen idee waar dit vandaan komt."