Beide jeugdbewegingen en de speelpleinwerking huisden de voorbije jaren in Don Bosco, maar door de nieuwbouw voor BLO-school De Zon en buitenschoolse kinderopvang Villa Max waren ze genoodzaakt een nieuw onderkomen te zoeken. De gemeente smeedde meteen plannen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. "Eerst moesten we een goede locatie vinden", vertelt jeugdschepen Enigo Vandendriessche (SP.a). "Studiebureau BUUR stelde voor om de verlaten skatezone op het sportcentrum, tussen het speelplein en de tennisvelden, te gebruiken. Er stonden versleten skatetoestellen en er werd maar zelden meer gebruik van gemaakt. We zijn toen naar alle betrokken verenigingen en de buren getrokken en al vlug bleek dat er een groot draagvlak was om de lokalen op deze locatie te bouwen."
...