Tijdens een les in het tweede jaar Beroeps Voorbereidend Leerjaar in de Burgerschool in Roeselare, liep het donderdag stevig uit de hand. Dat blijkt uit een klankfragment dat sinds die avond viraal gaat. In het fragment is te horen hoe een leerling de jonge leerkracht "Hou je bek" toesnauwt. Daarna ontstaat er een discussie over godsdienst.

Leerkracht al meermaals aangesproken

De leerkracht verliest de pedalen volledig. Er vallen uitspraken als: "Jouw godsdienst is alles hé. Wat ga je later doen? Een bom laten ontploffen en roepen 'Allahoe Akbar'?" Ze wordt op staande voet ontslaan. Directeur Patrick Vandaele reageert: "Dat zijn uitspraken die totaal niet door de beugel kunnen. Dit past helemaal niet in de pedagogische visie van de school, die gericht is op een respectvolle omgang met alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of geloof."

"Bovendien was dit niet de eerste keer dat we de leerkracht sinds de start van haar interimjob op boute uitspraken moesten aanspreken. We probeerden wat krediet te geven, kansen te bieden en haar te begeleiden. Maar nu restte er ons niets anders dan de samenwerking onmiddellijk te beëindigen. Een duidelijk signaal. Jammer genoeg is het kwaad geschied en kunnen we enkel proberen om de schade te beperken."

Ook sanctie voor leerling

Wellicht was de reactie van de 23-jarige leerkracht ingegeven door een al even ongepast en onrespectvol taalgebruik door de leerling in kwestie. "Het taalgebruik van een leerling kan nooit zo'n reactie verantwoorden", vindt de directie. "Als leerkracht moet je jezelf altijd kunnen beheersen of hulp inroepen. Zoiets kan niet goed gepraat worden. We raden de leerkracht aan om een cursus zelfbeheersing te volgen. Als ze nog leerkracht wil blijven, zal het niet meer in de Roeselaarse regio zijn."

De directie riep de leerling en zijn ouders naar de school voor een gesprek. "We maakten aan hen duidelijk dat er met respect voor de leerkrachten gereageerd moet worden", aldus nog Patrick Vandaele. "Er volgde voor de leerling een sanctie."

"Opname is inbreuk op privacy"

"De andere leerlingen van de school kregen in de lessen te horen dat de school zich duidelijk distantieert van de ongepaste uitspraken van de leerkracht. Tegelijkertijd is ook de vraag tot respect in beide richtingen gesteld."

Diegene die de opname maakte, mag zich ook nog aan een sanctie verwachten. "Gebruik van de gsm tijdens de lesuren is verboden", weet de directeur. "Bovendien is het filmpje een serieuze inbreuk op de privacy. Voorlopig konden we de maker nog niet identificeren, maar we zijn vastberaden om daar wel in te slagen."

(LSi)