Natuurvereningen tevreden met Noordzeevisie 2050

20/12/17 om 13:39 - Bijgewerkt om 13:33

Toch hebben ze nog enkele bedenkingen en lanceren ze tien aanbevelingen inzake natuurbescherming in het Belgische deel van de Noordzee en de daarbij horende visietekst.

Natuurvereningen tevreden met Noordzeevisie 2050

© Getty Images/iStockphoto

"Positief is dat het uitgangspunt van deze visie is om de natuurlijke omstandigheden van het mariene ecosysteem zoveel mogelijk centraal te stellen. De concrete grondregels voor de gewenste ecologische toestand moeten nu zo snel mogelijk worden vastgesteld op basis van wetenschappelijke kennis", aldus WWF België en Natuurpunt.

"Zolang er geen wetenschappelijk onderbouwde plan-MER, project-MER en passende beoordeling voorgelegd kunnen worden die onomstotelijk aangeven dat (toekomstige) activiteiten op zee en in de kustzone geen, weinig of enkel positieve impact hebben op de natuur, kunnen we niet akkoord gaan dat er onderhandeld wordt over enkelvoudig of meervoudig ruimtegebruik in mariene beschermde gebieden. We ijveren voor natuur én voor menselijke activiteiten die geen of weinig impact hebben op de natuur of zelfs de natuur ten goede komen. We willen een veilig, gezond en multifunctioneel marien en kustecosysteem, waarin natuur centraal staat", aldus Sarah Vanden Eede van WWF.

"De Noordzee is het grootste natuurgebied van België. Als we ervoor kunnen zorgen dat de natuur in de Noordzee versterkt wordt, gaan wij daar als mens mee van profiteren. Het zal ook nodig zijn bepaalde gebieden (tijdelijk) rust te geven zodat de natuur alle kansen krijgt", zegt dan weer Krien Hansen van Natuurpunt.

Ondanks deze kanttekeningen zijn WWF België en Natuurpunt tevreden met het resultaat, en vooral met het traject naar aanloop van deze visietekst. Zo werkten honderden stakeholders mee aan het participatietraject voor de opmaak van een langetermijnvisie. "Het streven naar een veilig, gezond en multifunctioneel marien en kustecosysteem moet het uiteindelijke doel zijn van mariene ruimtelijke planning en het beheer van de zee."

(BELGA)

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!