"Sinds de jaren 50 van vorige eeuw ging het slecht met veel roofvogels, zoals de slechtvalk", lezen we in een persbericht van Natuurpunt de Torenvalk. "Via het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) wordt het initiatief genomen om nestkasten te plaa...