Die maken giftige stoffen (microcystines) aan en bijgevolg kan de verontreiniging ernstige hinder veroorzaken voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Het is daarom verboden er te vissen. Contact met het water moet er worden vermeden.