Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

18/12/17 om 15:55 - Bijgewerkt om 21:17

Op de agenda staan onder meer het terrasreglement van de Grote Markt, de heraanleg van parkeerstroken in Woumen en de aankoop van 2 elektrische bestelauto's voor de dienst gebouwen. Er zijn 2 biedingen voor de verkoop van het recyclagepark, maar alvorens die goed te keuren moeten de onderhandelingen voor de aankoop van een nieuw herlokaliseringsterrein afgerond zijn.

Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide

© KW

 • Myriam Van den Putte

  Einde van de mondelinge vragen en de gemeenteraad

  Uitzonderlijk vroeg is de gemeenteraad om 21.15u afgelopen.

 • Myriam Van den Putte

  Mondelinge vraag over de plaatsing van lichten aan Stragier

  Katleen Winne (Idee2006) heeft een vraag over de verkeersveiligheid door de lichten aan de Stragier en merkt op: "Er was ook sprake van wachtlichten aan de spoorweg. Komen die nog?"

  Kurt Vanlerberghe: "Dat komt inderdaad nog, en dat zou voor een verbetering moeten zorgen. De Maria Doolaeghestraat: de gevelbreedte is wat ze is. Het studiebureau heeft simulaties gemaakt. Er is inderdaad mogelijkheid voor 2 fietsstroken, maar dan creëren we files van hier tot in China. Als fietser moeten we die baan zo veel mogelijk mijden. We proberen bepaalde assen veilig te maken. We weten absoluut dat dit een zeer onveilige as is. Zo lang we er niet in slagen om het centrum verkeersluwer te maken, moeten we het hiermee stellen. De eerste evaluatie: vanuit Veurne gaat het zeer vlot, in omgekeerde richting en zeker vanuit Esen zijn er nog altijd files. Laten we aan Wegen en Verkeer een signaal geven om hier een bijsturing te voorzien."

  N-VA: "We stellen vast dat vanuit Kaaskerke de files opgelost zijn, maar dus niet vanuit Woumen/Esen. Wat we nu zien vinden wij geen verbetering, als je komt van Woumen richting Esen met veel vrachtverkeer moeten voetgangers en fietsers tussen het verkeer laveren."

  Kurt Vanlerberghe: "We zullen alle opmerkingen verzamelen. Bezorg die ons per mail. Maar toch stel ik vast dat het filecumul verbeterd is. Ik moet hier geen pluim op mijn hoed steken, ik ken van die technische plannen geen jota; wij kunnen alleen maar een signaal geven aan Wegen en Verkeer. Niet het studiebureau maar Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de lichten. Zij sturen de lichten. De conclusie was dat het plaatsen van lichten zouden zorgen voor een meer verkeersveilige situatie."

 • Myriam Van den Putte

  Uitstrooiing op zee

  Jan Van Acker (Idee2006): "Sommige mensen willen graag op zee worden uitgestrooid, maar dit is nu niet mogelijk."

  Martin Obin: "Dit is geen onoverkomelijke vraag, maar tot heden werd nog geen as van een overleden Diksmuideling te water gelaten of over zee uitgestrooid. Dat kan momenteel nu enkel in Oostende. Die 'tewaterlating' kan eventueel in bijzijn van de familie of in groep, enkel als het past in het programma van de schipper. Bij de stad Oostende bestaat de mogelijkheid om een naamplaatje te laten maken, maar dat moet worden aangevraagd. Voor niet-Oostendenaars is dat een dure repercussie. Ook asurnen die thuis worden bewaard (in 2016 waren er 3, in 2017 waren er 5) daarvoor kunnen eventueel naamplaatjes worden aangevraagd."

 • Myriam Van den Putte

  Aanvullende overeenkomst wijk-werken Westhoek

  Bart Laleman (OCMW-voorzitter): "De 17 Westhoekgemeenten hebben ervoor gekozen de handen in elkaar te slaan met de VDAB. Leefloongerechtigden of ingeschrevenen bij VDAB komen in aanmerking om klusjes uit te voeren. Voor vele werkzoekenden vormt dit wijkwerk een eerste stap in het zoeken naar een job, om mensen te activeren in het reguliere circuit. Mag 630 uren presteren gedurende maximaal 12 maanden. Dan volgt een volgende stap: stage, opleiding vormen. Wie nu in een PWA-stelsel zit, valt in een overgangsstelsel. Je kunt diverse opdrachten laten uitvoeren. Er werd een activiteitenlijst opgemaakt. Als gebruiker vergoedt je de wijkwerker met een cheque en hij krijgt 7,50 euro per uur. Deze wijkwerkers zullen worden opgevolgd en geëvalueerd, eventueel kunnen ze nog 6 maanden langer als wijkwerker aangesteld worden."

 • Myriam Van den Putte

  Project 'Autodelen'

  Katleen Winne: "Het gaat hier over autodelen. Ook over fietsdelen?"

  Kurt Vanlerberghe: "Er is inderdaad onder meer de Bluebike. Dit is een zeer duur systeem met toch wel een aantal beperkingen, je moet onder meer de fietsen terugbrengen naar het station en het onderhoud kost toch wel zo'n 6000 euro per jaar. Daarom bekijken we de evolutie. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid van strooifietsen - we zullen bestuderen wat dit kost."

 • Myriam Van den Putte

  Verkoop recyclagepark

  Kurt Vanlerberghe: "Er is vandaag enkel een aktename van biedingen die 6 maanden gelden zijn. Er is nog geen verkoop! Het zal een uitdaging zijn voor onze technische diensten om zo goed mogelijk in te spelen op de technische noden. Het gaat hier om een principiële goedkeuring. Het komt zeker op nieuw op de agenda in een volgende gemeenteraad."

 • Myriam Van den Putte

  erfpacht op deel van het sportpark "De Pluimen" aan vzw tennisclub De Maene

  Marc De Keyrel: "In samenspraak met vzw Tennisclub De Maene wenst een overdekte tennishal te realiseren met cafetaria en kleedkamers op een perceel grond van 60 op 40 meter op de sportsite "De Pluimen".. We willen mits 1 symbolische euro vergoeding per jaar deze erfpacht voor 50 jaar te verlenen mits realisatie van deze realisatie."

 • Myriam Van den Putte

  Aankoop twee elektrische bestelwagens

  Om de werking van de dienst gebouwen te verbeteren wordt er voorgesteld om twee elektrische voertuigen lichte vracht aan te kopen met een kostenraming van 52.000 euro.

  Katleen Winne (Idee2006): "Wij vinden het een beetje jammer dat er voor de eindejaarsactie voor een gewone wagen wordt gekozen. Maar dit is alvast een goed voorbeeld. Hebben jullie er zicht op hoeveel elektrische wagens er in Diksmuide rondrijden?"

  Kurt Vanlerberghe: "Ik denk dat er momenteel 4 oplaadpunten zijn. De netbeheerders moeten er jaarlijks twee aanleggen. Hoeveel elektrische wagens er zijn in Diksmuide, daar kan ik niet meteen op antwoorden."

 • Myriam Van den Putte

  Onderhoudswerken Bien Acquisstraat en Viconiastraat'

  Martin Obin: "Deze straten zijn dringend aan herstelling toe. De afwerking zal in twee lagen asfalt gebeuren. De Viconiastraat zal deels vernieuwd worden. Ook daar laten de funderingen te wensen over, waardoor het wegdek er slecht aan toe is. Sedert 2013 kan de Stad Diksmuide jaarlijks genieten van een subsidie van 250.000€ in het kader van het Vlaams fonds voor de stimulering van plattelandsinvesteringen. De subsidies zullen in twee schijven worden uitbetaald."

 • Myriam Van den Putte

  Heraanleg parkeerstroken Woumenweg en lepersteenweg Woumen dorp

  Kurt Vanlerberghe: "We willen als stad niet dat de stad er zo blijft bijliggen. Het dorp moet toch een mooie doorgang aanbieden. Tijdsduur: ongeveer 35 werkdagen of zo'n 2 maanden. Er zal eenrichtingsverkeer voorzien worden. De werken zullen in drie fasen gebeuren. Het zal even doorbijten worden."

 • Myriam Van den Putte

  Masterplan Grote Markt - Beheersplan Grote Markt - Terrasreglement

  Het ontwerp van beheersplan werd ingediend in november 2016. Op 20/02/2017 werd het beheerplan geweigerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed, met vraag tot aanpassing. Daarna werd er een aangepast ontwerp opgemaakt en ingestuurd, waarop we goedkeuring ontvingen op 12 juni 2017. Dit ontwerp ligt vandaag ter goedkeuring voor. Werken die opgenomen zijn in het beheersplan komen daardoor in aanmerking voor subsidie:

  -- Voor de berekening wordt max. 25.000 euro per jaar in aanmerking genomen, te vermeerderen met de btw

  -- Normale premie bedraagt 40%

  -- Voor gebouwen in eigendom van de gemeente of ocmw: 80%

  Voor werken die in het beheersplan opgenomen zijn moet er geen afzonderlijke toelating meer

  gevraagd worden aan erfgoed.

  Daarnaast wordt een ontwerp van terrasreglement toegevoegd. Dit reglement zal aan het beheerplan worden toegevoegd, zodat ook voor deze werken geen aparte toelating meer dient aangevraagd te worden.

  Bert Laridon (N-VA): "Wordt over dit punt geen uitleg gegeven?"

  Kurt Vanlerberghe: "schepen Moerman zou dit doen, maar laat zich vanavond verontschuldigen".

  Bert Laridon: "Wat gebeurt er onder meer met de belastingen?"

  Kurt Vanlerberghe: "We zullen tegelijk een subsidie toekennen voor het verloren tijdsgedeelte in het jaar naast de belastingen voor de terrassen. Situatie per situatie zal worden afgewogen. We hebben de intentie een voorstel te doen naar de terrashouders inzake de onderbroken periode dat ze hun terras niet konden plaatsen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen terrassen die een stedenbouwkundige vergunning hadden en terrashouders zonder die vergunning. We stellen onze belastingen per 6 jaar vast, dus we zien niet in waarom we nog deze legislatuur een aanpassing zouden doen."

 • Myriam Van den Putte

  Masterplan Grote Markt - Beheersplan Grote Markt - Terrasreglement

  Het ontwerp van beheersplan werd ingediend in november 2016. Op 20/02/2017 werd het beheerplan geweigerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed, met vraag tot aanpassing. Daarna werd er een aangepast ontwerp opgemaakt en ingestuurd, waarop we goedkeuring ontvingen op 12 juni 2017. Dit ontwerp ligt vandaag ter goedkeuring voor. Werken die opgenomen zijn in het beheersplan komen daardoor in aanmerking voor subsidie:

  -- Voor de berekening wordt max. 25.000 euro per jaar in aanmerking genomen, te vermeerderen met de btw

  -- Normale premie bedraagt 40%

  -- Voor gebouwen in eigendom van de gemeente of ocmw: 80%

  Voor werken die in het beheersplan opgenomen zijn moet er geen afzonderlijke toelating meer

  gevraagd worden aan erfgoed.

  Daarnaast wordt een ontwerp van terrasreglement toegevoegd. Dit reglement zal aan het beheerplan worden toegevoegd, zodat ook voor deze werken geen aparte toelating meer dient aangevraagd te worden.

  Bert Laridon (N-VA): "Wordt over dit punt geen uitleg gegeven?"

  Kurt Vanlerberghe: "schepen Moerman zou dit doen, maar laat zich vanavond verontschuldigen".

  Bert Laridon: "Wat gebeurt er onder meer met de belastingen?"

  Kurt Vanlerberghe: "We zullen tegelijk een subsidie toekennen voor het verloren tijdsgedeelte in het jaar naast de belastingen voor de terrassen. Situatie per situatie zal worden afgewogen. We hebben de intentie een voorstel te doen naar de terrashouders inzake de onderbroken periode dat ze hun terras niet konden plaatsen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen terrassen die een stedenbouwkundige vergunning hadden en terrashouders zonder die vergunning. We stellen onze belastingen per 6 jaar vast, dus we zien niet in waarom we nog deze legislatuur een aanpassing zouden doen."

 • Myriam Van den Putte

  De gemeenteraadszitting begint binnen 5 minuten

  Schepenen en gemeenteraadsleden nemen plaats. Er is ook redelijk wat publieke belangstelling...

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!