Live Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Een uitgestoken hand gevolgd door een mes in de rug"

18/12/17 om 16:30 - Bijgewerkt om 23:01

Maandag 18 december was er gemeenteraad in Poperinge. Burgemeester Christof Dejaegher en de andere gemeenteraadsleden hadden het onder meer over het budget 2018 en een aanpassing van het meerjarenplan, de toekomstige fusie van de stads- en OCMW-diensten, de verkoop van 19 bouwloten in de nieuwe verkaveling Henri Permekeplein, de exploitatiecijfers van sport- en recreatiebad De Kouter en het Commercieel Strategisch Plan.

Herbeleef de gemeenteraad in Poperinge: "Een uitgestoken hand gevolgd door een mes in de rug"

© JL

 • Tom Gheeraert

  Einde gemeenteraad

  De gemeenteraad loopt op zijn einde. "De volgende gemeenteraad is op maandag 29 januari", zegt gemeenteraadsvoorzitter Myriam Maes (CD&V). "Ik wens iedereen een goeie gezondheid in 2018. Ik wil ook iedereen bedanken voor de goeie samenwerking. Bij deze ook een oproep om samen met familie, met buren en vrienden te gaan zwemmen in het mooie sport- en recreatiebad van Poperinge."

 • Tom Gheeraert

  Sneeuwval

  Bert Costenoble (Open VLD) voegde een punt toe over de sneeuwval van vorige week: "Vorige week was er veel sneeuw. Heeft de stad Poperinge dat goed kunnen ondervangen", vraagt hij.

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "We hebben een algemeen strooiplan goedgekeurd. 44 medewerkers staan paraat. We hebben een voorraad van 400 ton strooizout en een reservevoorraad van 120 ton op een andere locatie. De eerste keer hebben we uitgerukt van 9 december van 4.30 uur. Maandag hebben we heel de dag gestrooid en uitgerukt met sneeuwruimers. We hebben ongeveer 125 ton zou gestrooid. Waren er opmerkingen? Ja, alles kan beter. We kregen vooral opmerkingen over de opritten van particulieren, die ze zelf moeten ijsvrij maken."

  Johan Lefever (Open VLD): "Hoeveel sneeuwruimers heeft de stad Poperinge? Zou het niet mogelijk zijn om contracten af te sluiten met lokale landbouwers zodat zij kunnen investeren in een sneeuwruimer?"

  Kris Notebaert (CD&V): "We beschikken zelf over één sneeuwruimer. We hebben ook contracten met loonwerkers. Andere gemeenten gaven ons felicitaties daarover. De contracten met landbouwers hebben we ook, maar dat is niet zo simpel omwille van zaken zoals aansprakelijkheid."

 • Tom Gheeraert

  Sportonderscheidingen

  Het reglement voor de toekenning van de stedelijke sportonderscheidingen en de organisatie van de kampioenenhuldiging wordt gewijzigd. Geen vragen. iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Actieplan lokale economie

  Meerderheid stemt ja, oppositie onthoudt zich.

 • Tom Gheeraert

  Actieplan lokale economie

  Het actieplan Lokale Economie omvat ook een nieuwe wedstrijd 'Win je Winkel', met deze keer twee te winnen handelspanden (eerste pand een jaar gratis huur, tweede pand een half jaar) of met een te winnen huurenveloppe voor een pand naar keuze in het stadscentrum. "Er zijn veel mensen die met het idee lopen om een zaak te starten, maar hebben dat extra duwtje in de rug nodig", vervolgt de burgemeester. "Om hen te helpen willen we een team samenstellen met professionals die potentiële starters gratis zullen ondersteunen." De stad wil ook een handelspand aankopen om starters een betaalbaar handelspand ter beschikking te kunnen stellen.

 • Tom Gheeraert

  Actieplan lokale economie

  De belasting op de winkelvloeroppervlakte wordt vanaf volgend jaar afgeschaft. Dat wordt, via een nieuw actieplan Lokale Economie, voorgelegd op de gemeenteraad van maandag 18 december. "De belasting op winkelvloeroppervlakten kende slechts een beperkte opbrengst (17.600 euro, red.) in verhouding tot de werklast", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Maar ook het meer ruimte en verantwoordelijkheid willen geven aan de handelaars zelf zijn de voornaamste redenen om dit te doen. Zo willen we bouwen aan een breder draagvlak bij ondernemers."

  Oppositiepartij Open VLD reageert tevreden. "Wij zijn al altijd tegen deze belasting geweest", zegt Danny Lefebvre (Open VLD). "We moeten onze ondernemers steunen en niet sanctioneren

 • Tom Gheeraert

  Bellewijk

  Opmaken van een volledig technisch ontwerp voor de revitalisering van de Bellewijk. Goedkeuring bestek, raming en wijze van gunnen. Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Masterplan Bellewijk

  Om de leef- en woonkwaliteit in de Bellewijk te verhogen werd een masterplan opgemaakt voor de heraanleg van het openbaar domein. Vanuit de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de bestaande groenstructuur en de landschappelijke kwaliteiten werd een visie met een gewenste groenstructuur ontwikkeld.

  "We zullen een studiebureau aanstellen dat zorgt voor het uitwerken van het volledige technische ontwerp en voor de opvolging van de werken", zegt schepen Kris Notebaert (CD&V).

  "Deze studie omvat het opmaken van een aanbestedingsdossier en de controle van de werken voor het vervangen van de wegenis, de riolering en de beplanting. De vervanging van de openbare verlichting met een energiezuinige variant moet ook geëvalueerd worden. De totale waarde van het project wordt geschat op 1,75 miljoen euro. De werken zullen begin 2019 aanvatten."

 • Tom Gheeraert

  Onderhoudswerken wegen

  Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Onderhoudswerken wegen

  Geert Ganne (N-VA) fronst de wenkbrauwen als hij de cijfers van de eindafrekening van de onderhoudswerken aan diverse wegen ziet: "We moeten opnieuw 320.000 euro meer betalen dan voorzien. Ik heb het eerder al eens erover gehad. Er zitten een paar eigenaardige bedragen tussen. Soms is er een verschil van duizenden euro's op een aanbesteding van 50.000 euro en soms 99 euro op 100.000 euro."

  Schepen Kris Notebaert (CD&V): "Ofwel doen we het goed en betalen we de meerkost. Ofwel betalen we de meerkost niet en dan moeten we over enkele jaren de straat weer open gooien. we kun het ook doen zoals vroeger waarbij niet werd gekeken naar de ondergrond en gewoon twee asfaltlagen aanleggen, maar dan ben je niet duurzaam aan het investeren."

  Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Het probleem is dat we op voorhand niet door de grond kunnen kijken. En als er dan problemen ontdekt worden, dan moet je de kelk tot de bodem ledigen. Je kant appels niet met peren vergelijken. Je kunt wegenwerken niet vergelijken met investeren in een nieuwe stal."

 • Tom Gheeraert

  Samenwerkingsovereenkomst tussen CO7 en het Stadsarchief Poperinge - Gemeentearchief Vleteren

  Geen vragen. Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Reglement inzake tussenkomst in begrafeniskosten van behoeftigen

  Geen vragen. Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Inkanteling stad en OCMW

  Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Inkanteling stad en OCMW

  De stad en het OCMW werkten een plan uit dat tot een eengemaakte organisatie van de stadsdiensten en OCMW leidt. "Een van de hoofdlijnen is een fusie van de ondersteunende diensten, zoals financiële dienst, personeelsdienst en technische dienst, van de stad en het OCMW. Deze samenvoeging leidt tot schaalvoordelen, grotere expertise en een efficiëntere werking dankzij uniforme werkprocedures en software", zei schepen Ben Desmyter (CD&V). "De fusie van de financiële diensten komt er eind 2019 of begin 2020, afhankelijk van de timing van de nodige herinrichting. Alle ondersteunende diensten zullen werken vanuit het stadhuis op de Grote Markt, behalve de technische dienst die verhuist naar de nieuwe stedelijke werkplaatsen langs de Ouderdomseweg."

  Johan Lefever (Open VLD) vraagt om als oppositie meer betrokken te worden bij de voorstellingen rond de inkanteling.

  Ben Desmyter (CD&V): "Verschillende partners zitten mee rond te tafel. Een meer participatief project kunnen we niet hebben. Er zijn zelfs al bijsturingen gebeurd op basis daarvan. Wat nu voorligt is een basisvisie. De komende maanden zullen we samen met de medewerkers hieraan werken."

  Loes Vandromme (CD&V): "Het klopt dat het een groot inspraakproject was, ook in de dienst burgerzaken. Het onthaal van de stad blijft langer open, net als het sociaal huis. Daarmee komen we tegemoet aan een vraag die er nu heerst."

 • Tom Gheeraert

  Reorganisatie eerstelijnszorg

  Geen vragen over het agendapunt: reorganisatie eerstelijnszorg. Aanvraag van een eerstelijnszone. Principieel akkoord. Iedereen stemt ja.

 • Tom Gheeraert

  Wijk-werken

  De aanvullende overeenkomst m.b.t. de organisatie van Wijk-werken Westhoek is het volgende punt op de agenda. Sabien Lahaye-Battheu vraagt of de vertegenwoordiger huur zal betalen voor het gebruik van het sociaal huis. Schepen Pieter Marchand (CD&V) zegt dat hij geen weet heeft van huurgelden die zouden moeten betaald worden.

 • Tom Gheeraert

  Belastingen

  De heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting bedraagt 8 % voor het aanslagjaar 2018. De opcentiemen bedragen 1.215 opcentiemen.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "In 2008 was er dan wel een belastingsstijging, maar nu zijn we blij als liberalen dat er een belastingverlaging komt."

 • Tom Gheeraert

  AGB De Kouter

  Meerderheid stemt ja, oppositie onthoudt zich;

 • Tom Gheeraert

  AGB De Kouter

  Jurgen Vanlerberghe (Samen): "U hebt gelijk. Het arrest van de Raad van State had op het directiecomité geagendeerd moeten worden. Ik weet niet hoe het komt. Alle andere rechtszaken zetten we nochtans wel steeds op de agenda. Missen is menselijk. We gaan ons best doen om dat niet meer te herhalen. Wat de uitspraak betreft: ik ben geen jurist. Het is niet de beslissing van het directiecomité die te laat zou genomen zijn. De tegenpartij heeft het gewoon hard op procedure gespeeld. Het blijkt een bijzondere lezing van een aantal zaken te zijn. Dat betekent dat de subsidieaanvraag van 1,3 à 1,5 miljoen euro, dat we die nu niet hebben."

  "Een uitgestoken hand werd al eens gevolgd door een mes in de rug, omdat u denkt dat u er politiek gewin kan uithalen. Maar ik zal akte nemen van uw uitgestoken hand en u hebt mijn woord dat ik die zal aannemen, al is het dan nog niet zeker dat er nooit in een een welles-nietesspel zal uitmonden", besluit Jurgen Vanlerberghe.

 • Tom Gheeraert

  Marie-Claire Tylleman: "Aan de balie kunnen de medewerkers toch ander administratief werk doen."

  Vanlerberghe: "Op een gegeven moment zal ik werk moeten uitvinden voor de administratief medewerker. Ik kan vragen of ze de polsbandjes keer op keer nog eens natellen, maar ik denk niet dat dit verantwoord zou zijn.

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "Ik vind het jammer dat het op een dovemansgesprek uitmondt. We hebben als oppositie de hand uitgereikt, maar we stellen vast dat de schepen die niet aanneemt. Toevallig vernemen we dat er een beslissing is van de Raad van State, maar daar wordt niet over gecommuniceerd. Dat is toch onbegrijpelijk."

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!