Site rond panden D'Hanins de Moerkerke in Brugge wordt aangepakt

22/11/17 om 15:03 - Bijgewerkt om 15:02

Het einde is in zicht voor de jarenlang bestaande stadskanker D'Hanins de Moerkerke, gelegen tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure.

Site rond panden D'Hanins de Moerkerke in Brugge wordt aangepakt

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) verleende de vergunning voor de herbestemming van de beschermde panden van D'Hanins de Moerkerke met inbegrip van een ondergrondse parking, een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een nieuwbouwvolume. De panden zijn beschermd als monument sinds 1982.

Het zogenaamde "Hôtel d'Hanins de Moerkerke is door zijn typologie van 18de-eeuws 'hotel de maitre' naar Frans voorbeeld, zijn grootschalig karakter en zijn rijke uitvoering uitzonderlijk voor Brugge. Gelijkaardige voorbeelden zijn het Landhuis van het Brugse Vrije op de Burg en Huis Claesman (stedelijk conservatorium) in de Sint-Jacobsstraat.

Delen

Het hôtel kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden

Hôtel d'Hanins de Moerkerke is een 18de-eeuwse herenwoonst, gebouwd omstreeks 1765-1775, bestaande uit een hoofdvleugel die parallel loopt met de Predikherenstraat en zich uitstrekt vanaf de Witte Leertouwersstraat tot aan de Coupure. Samen met de zijvleugel aan de kant van de Coupure en de twee zijvleugels aan de Witte Leertouwersstraat vormt het geheel een imposant complex. Hoewel het pand zich uitstrekt over de breedte van een volledig huizenblok is het grotendeels aan het oog onttrokken aangezien de hoofdvleugel verscholen ligt achter de gesloten huizenrij van de Predikherenstraat.

Dit hôtel de maître is een zeldzame getuige van prominente gevelarchitectuur en kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden.

Site rond panden D'Hanins de Moerkerke in Brugge wordt aangepakt

In 1991 waren er nog plannen om het Hotel te restaureren en om te vormen tot woongelegenheden, maar sedertdien werden er weinig werken uitgevoerd. In de jaren '90 trad het verval onvermijdelijk in. Al in 1994 was 'de bouwfysische toestand van het geheel de jongste jaren dermate verslechterd dat de toekomst erg precair wordt'.

"Na jarenlange leegstand en verloedering verkeert het 18de-eeuwse huis d'Hanins de Moerkerke in een dramatische bouwfysische toestand en is een ingrijpend restauratie noodzakelijk", zegt Franky Demon. "Sinds de huidige eigenaar in het verhaal betrokken werd kwam het project in een stroomversnelling, ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu een vergunning kunnen verlenen."

De bouwvergunning omvat de herbestemming van de panden tot meergezinswoning, (er komen 9 woongelegenheden, 3 per niveau) en de restauratie.

Site rond panden D'Hanins de Moerkerke in Brugge wordt aangepakt

Voorts wordt ook de bouw van één bouwlaag ondergrondse parking met inrit via de Witteleertouwersstraat voorzien. Hier kan dan met een autolift een parking bereikt worden die dienstig zal zijn voor de bewoners van het project. Aan de overliggende zijde van het monument wordt een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen met hellend dak voorzien. Hier worden 4 eengezinswoningen gebouwd en een op de hoek met de Coupure 4 appartementen.

De tuin tussen de twee volumes, het nieuwbouwvolume en het monument, wordt ingericht als gemeenschappelijke groenzone voor de bewoners. Langs de waterzijde wordt de tuin afgesloten door middel van een hedendaags hek. Door het hek zullen de gevels van het monument zichtbaar zijn maar er zal toch voldoende privacy voor de bewoners zijn.

"Ik ben heel tevreden dat er, na het jarenlange verval van dit prachtige en waardevolle stadspaleis, eindelijk een oplossing is voor de aanpak van deze stadskanker. Restauratie en nieuwbouw kunnen hier hand in hand gaan om zo te leiden tot een prachtig eindresultaat," besluit Franky Demon.

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!