Volgens schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker) werd Lombardsijde tijdens de Eerste Wereldoorlog fel bestookt en waren er heel veel bominslagen. Volgens oude documenten, kaarten en foto's waren er ook veel loopgraven en munitiedepots in Lombardsijde. Er wordt geen risico genomen en vooraleer er grote werken worden uitgevoerd zal er een detectie gebeuren naar deze munitie.

Er dient wel gewacht te worden op het verwijderen van de tramrails, want een detector detecteert alle metaal, dus ook de tramsporen. Er wordt benadrukt dat er geen enkel gevaar is op vandaag, maar bij het diep graven zou er wel een risico zijn dat er op een bom wordt gestoten, vandaar de detectie uit voorzorg.

(PBM)