"Het project werd gelanceerd vanuit Defensie en het War Heritage Institute", zegt coördinator Annemie Morisse. "Ze zochten graven van soldaten, die gesneuveld zijn en ontgraven werden tijdens of kort na WOI en herbegraven werden op veelal burgerlijke kerkhoven in hun geboorte- of woonplaats. Daarmee verdween niet alleen het militaire karakter van het graf, maar ook de zekerheid op een 'eeuwige bescherming'. Voor Groot-Poperinge hadden we een lijst van 69 graven. Een 20-tal vonden we niet terug, maar we hebben wel nog andere ontdekt waardoor we uitkomen op een lijst van 71 graven, die vandaag nog ...