De zerken kosten 50 frank, maar er is een korting voorzien van 20 frank wanneer het initiatief uitgaat van de eenheid van de gesneuvelde of van stads- of dorpsgen...