"Was men ooit gelukkiger en zaliger dan in den familiekring", luidt het. "En nu i...