De nationale staking van de drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB is dinsdagavond om 22 uur gestart. Regionaal startte de staking wat later. Toen onze fotograaf woensdag om 6 uur de baan opging was er niets te zien. Vanaf 7 uur doken wel de eerste gekleurde vaksbondsmensen op. Blijkbaar trokken velen naar Brussel.

In Kortrijk stond het ACV - met groene hesjes - met een piket aan het stadhuis. Niemand wilde zich bekend maken noch commentaar geven. Het ABVV vatte post aan het station van Kortrijk. (PVH-foto JVGK)