Om van de provinciale steun te kunnen genieten, moet het geheel volledig af zijn tegen eind 2020, maar schepen van Energie Elsie Desmet hoopt het project al tegen begin 2020 klaar te hebben.
...