De winkel die via de Pater Beckstraat en de Loofstraat toegankelijk is wordt volledig verbouwd. "We voorzien voorlopig het einde van de werken op 15 december", aldus communicatieverantwoordelijke Roel Dekelver.
...