Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert voor meer dan 30 miljoen euro in de Oostendse haven. Begin 2019 wordt gestart met het project tot de verbreding van de havengeul en de heraanleg van de Halve Maandijk vlakbij het Visserijdok voor een bedrag van 22,6 miljoen euro. De kaaimuren aan het Visserijdok worden ook gerenoveerd voor 3,4 miljoen euro. Daarnaast wordt een oostelijke kaaimuur in het Vuurtorendok gebouwd, zodat dit dok kan gebruikt worden voor waterrecreatie (1,5 miljoen euro).

In hetzelfde jaar wordt een volgende fase van de renovatie van de glooiingen in het getijdegebied van de Noordede in de achterhaven uitgevoerd (2,7 miljoen euro) en wordt eveneens de Wandelaarkaai heraangelegd ter hoogte van de nieuwe vismijnsite (1 miljoen euro).

"Investeren in de haven is cruciaal voor de werkgelegenheid in onze regio", zegt schepen Charlotte Verkeyn. "Zo versterken we niet alleen onze strategie, maar verankeren we het imago van onze Oostendse haven in Vlaanderen."

(GLO)