"Deze omvorming is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie, maar ook uitdagende toekomst. De haven heeft nood aan meer expertise en dus meer ondernemers in de raad van bestuur, extra investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen." zegt Vlaams Parlementslid en toekomstig eerste schepen Björn Anseeuw.

Meer ondernemers in het havenbestuur

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende, is tevreden met de omvorming: "De raad van bestuur wordt kleiner en slagkrachtiger. De omvorming zal de nieuwe koers ondersteunen die nodig is om de vele uitdagingen aan te pakken. Er wordt een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld van 13 bestuurders met meer inbreng van externe onafhankelijken zonder politiek achtergrond. Haven Oostende en haar medewerkers zullen op die manier een meer dynamisch geheel vormen."

Nieuwe investeringen aantrekken

Een ander voordeel van de omvorming is dat de haven, naast de eigen middelen, voortaan ook middelen van buitenaf kan aantrekken. "We willen in bepaalde niche-markten, zoals blauwe energie en logistiek, kunnen concurreren met andere havens. We hebben hiervoor extra kapitaal en nieuwe investeringen nodig, dat moet zorgen voor extra jobs," zegt Björn Anseeuw. De Vlaamse Regering moet diezelfde statuten nog goedkeuren. Er wordt verwacht dat dit binnen enkele weken mogelijk is.

Focus Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferries, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.