Eind 2017 startte dit Brugs tewerkstellingsproject om laaggeschoolde vluchtelingen naar duurzame tewerkstelling te leiden. "We stelden vast dat vluchtelingen moeilijk werk vinden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Of ze komen onvoorbereid in jobs van korte duur", stelt Benedicte Willems, begeleidster van dit project.
...