Het is vooral in de arrondissementen van Oostende en Brugge dat het aantal faillissementen fors is toegenomen met respectievelijk 21- en 17 procent. Ook in Veurne was er een stijging met negen procent. In Kortrijk en Ieper was er dan weer een daling met respectievelijk 0,5- en 5 procent.

Het zijn vooral horecazaken, bouwbedrijven en kleinhandelszaken die de deuren moeten sluiten. In de landbouw is er een stijging van het aantal faillissementen met maar liefst 600 procent, al moet dat percentage gerelativeerd worden. In 2017 ging er één landbouwbedrijf failliet, in 2018 waren er dat zeven.