START West-Vlaanderen begeleidt gezinnen waarvan één of meer gezinsleden een mentale beperking hebben of kampen met een ontwikkelingsstoornis. De thuisbegeleiders zijn vaak bezig met mensen die autisme hebben of andere mentale beperkingen waarbij ze moeilijk prikkels kunnen verwerken. "Om die mogelijke prikkels te reduceren, hebben we nood aan sensorisch integratiemateriaal. Daar gaat de opbrengst van ons benefietconcer...