De man zou misbruik gemaakt hebben van kwetsbare bejaarden terwijl hij toezicht had op de voorlopige bewindvoering. In 2014 werden huiszoekingen uitgevoerd op het vredegerecht in Oostende...