Guido De Palmenaer staat samen met de Gentse advocaat Christophe P. (61) en de Poperingse aannemer Frederic G. (43) terecht voor omkoping, valsheid in geschrifte, diefstal, witwas, belangenneming en misbruik van vertrouwen. Na drie en een half jaar onderzoek bleek dat De Palmenaer en zijn trawanten jarenlang misbruik maakten van de zwakke positie van de mensen die door De Palmenaer onder voorlopig bewind werden geplaatst. Zo zouden hele erfenissen verdwenen zijn, werden appartementen en huizen aan dumpingprijzen verkocht binnen het netwerk én verkocht met grove winst en zou De Palmenaer zich ook schuldig gemaakt hebben aan grootschalige witwas. Volgens de speurders kan De Palmenaer over liefst 150.000 euro inkomsten geen zinnige uitleg geven.

In het wetboek staat nergens welke instantie bevoegd is om die procedure uit te voeren als het een onderzoek betreft tegen een magistraat

Het proces tegen De Palmenaer en co voor het Gentse hof van beroep liep al snel vast omwille van procedurele redenen. Omdat hij als magistraat meteen op het niveau van het hof van beroep berecht wordt, en niet voor een correctionele rechtbank zoals bij een gewone burger, meende De Palmenaer dat zijn rechten geschonden zijn. Op het einde van het onderzoek had een zogenaamde filterprocedure moeten gebeuren, om te zien of er niets onwettigs was gebeurd tijdens het onderzoek, maar die filterprocedure was niet uitgevoerd. In het wetboek staat namelijk nergens welke instantie bevoegd is om die procedure uit te voeren als het een onderzoek betreft tegen een magistraat. Minister Geens paste ondertussen een mouw aan die lacune in de wet en stelde voor om de kamer van inbeschuldigingstelling die procedure te laten uitvoeren. De zaak-De Palmenaer stond daarom vandaag op de agenda van de KI maar werd meteen onbepaald uitgesteld wegens bijkomend onderzoek.

Het is de vrederechter zelf en een groep nabestaanden van een rijke weduwe uit Moere, die zich burgerlijke stellen, die om bijkomend onderzoek vroegen. Raadsheer-onderzoeker Bart Meganck heeft nu veertien dagen de tijd om te beslissen of hij ingaat op het verzoek. Doet hij dat niet, dan kunnen alle partijen tegen die beslissing ook nog beroep aantekenen. Gaat hij wel in op het verzoek tot bijkomend onderzoek, dan zal het volgens waarnemers maanden, mogelijks tot een jaar, duren vooraleer de zaak opnieuw gepleit kan worden.

Lees hier het hele dossier: Maffiapraktijken in Oostende? Vrederechter staat terecht voor "crapuleus" gesjoemel