Torhouts stadsbestuur gaat (deels) mee in beroep tegen windmolens

13/07/17 om 19:04 - Bijgewerkt om 19:16

Goed nieuws voor het actiecomité Ringaartvallei, dat in beroep gaat tegen de stedenbouwkundige en milieuvergunning voor twee windmolens nabij de Roeselaarseweg in Torhout. Het stadsbestuur heeft zopas beslist om mee beroep aan te tekenen tegen de stedenbouwkundige vergunning, wat voor de buurtbewoners een opsteker is. De milieuvergunning laat de stad evenwel met rust.

Torhouts stadsbestuur gaat (deels) mee in beroep tegen windmolens

Een delegatie van het actiecomité Ringaartvallei dat zich tegen de windmolens in Torhout verzet : v.l.n.r. Kathleen Maveau, Diederick Maelfeyt, Filip Hillebrant, Johnny Bossuyt en Willy Casteleyn. © Foto JS

Niettegenstaande 788 ingediende bezwaren heeft de West-Vlaamse deputatie twee weken geleden een milieuvergunning verleend aan de nv Elicio voor de bouw van twee windturbines nabij de Roeselaarseweg in Torhout. Evenzo heeft Ruimte Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

Het stadsbestuur speelt het slim

Het actiecomité Ringaartvallei, dat zich met hand en tand tegen de komst van de windmolens verzet, heeft onmiddellijk laten weten dat het tegen beide vergunningen in beroep zal gaan. En tegelijkertijd vroeg het comité aan het stadsbestuur om consequent te zijn en dat ook te doen, want het College van Burgemeester en Schepenen had vroeger negatief advies gegeven voor de milieuvergunning.

De zaak ligt evenwel delicaat voor de politici van de bestuursmeerderheid, want Torhoutenaar Bart Naeyaert, die gemeenteraadslid is en van dezelfde CD&V-signatuur, is uitgerekend de gedeputeerde die bevoegd is voor de milieu- en omgevingsvergunningen. En net hij heeft met de deputatie groen licht gegeven voor de windmolens. Bijgevolg speelt het stadsbestuur het slim en tekent nu enkel beroep aan tegen de stedenbouwkundige vergunning en niet tegen de milieuvergunning.

Actiecomité tegen beide vergunningen in beroep

Groenestroomproducent Elicio uit Oostende wil de twee gigantische windturbines bouwen nabij het straks aan te leggen Torhoutse bedrijventerrein aan de Roeselaarseweg: vlakbij de fietssnelweg die langs de spoorweg gerealiseerd zal worden. Volgens bouwheer Elicio zullen de twee windmolens de Vlarem-normen inzake geluid en slagschaduw respecteren.

Het actiecomité Ringaartvallei zegt dat de komst van de molens totaal onverantwoord is en op diverse vlakken een serieuze last voor de buurt zal betekenen. De turbines hebben een tiphoogte van 150 meter en een van de twee zou gebouwd worden op amper 268 meter van de dichtste woning en op maar een vijftigtal meter van de spoorweg en de geplande, parallelle fietssnelweg. Ook wijst het comité op de lawaaihinder en de gevaren van ijsvorming op de rotorbladen. En dus gaat het actiecomité Ringaartvallei tegen de milieuvergunning in beroep bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en daarna eventueel bij de Raad van State. Het is de bedoeling om tegelijkertijd de stedenbouwkundige vergunning aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams rechtscollege.

Geen gemotoriseerd verkeer op fietssnelweg

Dat laatste beroep - tegen de stedenbouwkundige vergunning - tekent de stad dus ook aan. "We zijn voorstander van hernieuwbare energie, maar dat moet kaderen in een eenduidig beleid met een verantwoord evenwicht tussen mens, natuur en omgeving", zo luidt het. "De levenskwaliteit voor onze inwoners dient gewaarborgd te blijven. Langs de Roeselaarseweg wordt er binnenkort een gemengd regionaal bedrijventerrein gerealiseerd en op dat terrein werd de bouw van windturbines expliciet uitgesloten. Bij de bedrijven is er trouwens mogelijkheid voorzien om een woongelegenheid te integreren en als stadsbestuur zijn we ervan overtuigd dat de overlast die de turbines kunnen veroorzaken groot zal zijn voor wie er woont. Bovendien vinden we het onaanvaardbaar dat de voorziene fietssnelweg gebruikt zou worden door gemotoriseerd verkeer voor het onderhoud van de windturbines."

Meer nieuws uit

Nieuwsbrief

Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie van KW!