Zuster Laura Hoet, gewezen directeur Heilig Hartziekenhuis, overleden

Zuster Laura Hoet, gewezen directeur Heilig Hartziekenhuis, overleden

Roeselare In het Missiehuis in Kessel-Lo is zuster Laura Hoet, de grote bezieler van de uitbouw, en maar liefst zestig jaar directrice, van het Heilig Hartziekenhuis op dinsdag 16 maart overleden. "Ze combineerde een diep geloofsleven in het klooster met een intense actieve loopbaan als vrouw in wat men nu het topmanagement noemt", zegt huidig algemeen directeur dokter Patrick Waterbley.