Start voor procedure zuidwestelijke ring rond Tielt

Start voor procedure zuidwestelijke ring rond Tielt

Tielt Hoewel de zuidwestelijke ring rond Tielt niet op het investeringsprogramma voor de wegeninfrastructuur in Vlaanderen staat, is er nu toch een eerste aanzet gegeven. Minister Crevits heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven een startnota op te maken. Die nota moet het project analyseren, een financiële raming opstellen en een voorkeurskeuze naar voor schuiven.