133 officiële plaatsen voor zigeuners in Vlaanderen

133 officiële plaatsen voor zigeuners in Vlaanderen

Kortrijk In Vlaanderen zijn momenteel 88 plaatsen voor zigeuners op doortrekkersterreinen en 45 op tijdelijke pleisterplaatsen, 133 in totaal dus. Vlaanderen streeft naar 500 staanplaatsen op doortrekkersterreinen, maar ondanks de zware subsidiëringsmogelijkheden werd het laatste in 2009 in Kortrijk aangelegd. Met pleisterplaatsen wordt een stuk grond bedoeld - zoals een weide, een parking, een braakliggend veld of een doodlopende straat - dat zonder vergunning voor maximum negentig dagen gebruikt kan worden.