Gebruikt gemeentelijke site onveilige verbinding?

Gebruikt gemeentelijke site onveilige verbinding?

Alveringem Onderzoek door de VRT wees uit dat één op de vijf Vlaamse gemeentewebsites geen veilige verbinding gebruikt voor hun digitaal loket. In West-Vlaanderen voldoen acht gemeenten niet aan de nodige veiligheidsmaatregelen, waaronder ook Alveringem.