Nieuw woordenboek bundelt West-Vlaams in sector kleinvee

Nieuw woordenboek bundelt West-Vlaams in sector kleinvee

Staden Het West-Vlaams dialect wordt almaar minder gesproken. En om te vermijden dat het dialect stilaan zou verdwijnen, werkt de vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent al jaren aan een Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Dat boek telt nu al haar 25ste aflevering en daarin gaat alle aandacht naar benamingen van alles wat met landbouw en specifiek met kleinvee heeft te maken.