Nieuwe voorwaarden voor bewoners woonboten

Brugge Waterwegen en Zeekanaal die de Vlaamse waterlopen beheert heeft nieuwe voorwaarden opgesteld. Als woonbootbewoner was je verplicht om jaarlijks een vergunning aan te vragen. Om de mensen die op het water leven meer rechtszekerheid te geven worden er nu concessies voor negen jaar afgeleverd. Maar er gelden nu wel strengere voorwaarden. De eerste concessies worden nog dit voorjaar afgesloten voor de boten aan de Kolenkaai in Brugge.