CAW wil meer middelen voor woonbegeleiding

CAW wil meer middelen voor woonbegeleiding

Roeselare Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk van Midden West-Vlaanderen wil meer middelen inzetten voor woonbegeleiding. Het CAW vraagt daarvoor structurele steun van de verschillende overheden. Het Centrum zorgt voor gratis woonbegeleiding bij kwetsbare mensen en zorgt ervoor dat ze op langere termijn opnieuw worden geïntegreerd in de samenleving.

CAW vraagt geld voor ambulante woonbegeleiding

CAW vraagt geld voor ambulante woonbegeleiding

Roeselare Het CAW, het centrum voor Algemeen Welzijn midden West-Vlaanderen roept gemeenten en de provincie op om geld vrij te maken voor ambulante woonbegeleiding. Daarmee probeert het CAW te vermijden dat kansarme huurders van de éne dag op de andere dakloos worden. Het project loopt nu al anderhalf jaar met succes in Roeselare en sinds kort ook in Izegem en Tielt. Maar om de 14 overige gemeenten binnen de regio te kunnen bedienen zijn er echt wel meer centen nodig.