West-Vlaamse besturen op zoek naar ontwerpers via Oproep 'WinVorm 01'

West-Vlaamse besturen op zoek naar ontwerpers via Oproep 'WinVorm 01'

Brugge Via de 'Oproep WinVorm 01' gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester vanaf vandaag op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten voor West-Vlaamse lokale besturen (steden en gemeenten, ocmw's, intercommunales, het provinciebestuur, verzelfstandigde agentschappen, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen).