Stad herstelt winterschade aan 52 straten

Kortrijk Door de strenge winter is er heel wat schade aan de wegen, ook aan de Kortrijkse. De dienst Openbare Werken zal op relatief korte termijn 52 straten herasfalteren. Het stadsbestuur trekt daarvoor 2 miljoen euro uit.