Ook bewoners De Geite kunnen dossier windmolens gaan inzien in Kortemark

Hooglede Momenteel loopt in Kortemark een openbaar onderzoek inzake de aanleg van een windturbinepark (3 windmolens van 150 m hoogte) in de nabijheid van het gehucht De Geite. Het openbaar onderzoek maakt het voor de burgers mogelijk om het dossier te gaan inzien en om al dan niet een bezwaarschrift in te dienen.

100 bezwaarschriften op infoavond tegen inplanting windmolens

100 bezwaarschriften op infoavond tegen inplanting windmolens

Kortemark Donderdagavond hield een actiecomité een eigen infoavond omtrent de mogelijke komst van drie windmolens nabij de steenbakkerij. In Salons Ten Boogaerde daagden tussen de 150 en 200 aanwezigen op. Zo'n honderd van hen dienden al meteen een bezwaarschrift in tegen de windmolens.

Actiecomité tegen windmolens houdt zelf infovergadering

Kortemark Vorige week donderdag vond in Kortemark een infoavond van Electrawinds plaats naar aanleiding van de mogelijke komst van drie windmolens nabij de kleiputten van steenbakkerij Wienerberger (het vroegere Desimpel). Daarop waren alle inwoners van Kortemark via een brief uitgenodigd en nog diezelfde avond rees er zoveel protest omtrent de plannen dat er toen al meteen een actiecomité werd opgericht.

Plannen voor 3 windmolens nabij steenbakkerij in de Hoogledestraat

Kortemark Prijken er straks drie windturbines van elk 150 meter hoog in de onmiddellijke omgeving van de steenbakkerij in de Hoogledestraat? Als het van de nv's Electrabel en Dekosim afhangt alvast wel. Het gaat om de gronden gelegen tussen de Hoogledestraat, de Ieperstraat, de Galgestraat en de Staatsbaan.